Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Brussell, l-1 ta’ Marzu 2011

Il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja Viviane Reding tiltaqa' mal-mexxejja tan-negozju biex tagħti spinta għall-iktar nisa fil-kumitati ta' tmexxija tal-kumpaniji

L-Ewropa korporattiva għadha dinja tal-irġiel: waħda biss minn kull 10 membri fuq il-kumitati tat-tmexxija tal-ikbar kumpaniji Ewropej hija mara u f’97% tal-każijiet il-bord huwa presedut minn raġel. Studji juru li negozji b’iktar nisa fit-tmexxija jgħaddu lill-kumpaniji ta’ “irġiel biss” fil-prestazzjoni tagħhom. L-introjtu operattiv tagħhom huwa ogħla u huma aħjar biex jiġbdu talenti u jifhmu lill-klijenti. Li wieħed jagħmel l-aħjar mit-talent femminili fil-forza tax-xogħol mhux biss tajjeb għan-negozju - iżda huwa wkoll ta’ benefiċju għall-ekonomija u s-soċjetà inġenerali. In-nisa jirrapreżentaw 60% tal-gradwati universitarji, iżda jibqgħu minn taħt fejn tidħol ir-rapreżentanza f’karigi fejn jittieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi. Waqt sammit speċjali li sar fi Brussell illum, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Viviane Reding se tiltaqa’ ma' CEOs u presidenti tal-bordijiet ta’ kumpaniji kwotati pubblikament minn 10 pajjiżi Ewropej (ara l-Anness). Il-Viċi President Reding se tipresedi l-laqgħa mal-mexxejja tan-negozju flimkien ma’ Gertrude Tumpel-Gugerell, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Huma se jiddiskutu kif jiddaħħlu iktar nisa fl-ogħla karigi u jekk awtoregolamentazzjoni jew regolamentazzjoni għandha tkun it-triq biex issir bidla sinifikanti malajr. Wara nofsinhar, id-dipartiment tal-Ġustizzja tal-Kummissjoni se jorganizza “seduta ta' smigħ fil-qosor” mal-imsieħba soċjali dwar l-istess kwistjoni (ara l-Anness).

Il-laqgħa tal-lum bejn il-Kummissjoni u l-mexxejja tan-negozju u l-imsieħba soċjali hija l-ewwel pass lejn bilanċ aħjar bejn is-sessi fil- kumitati ta' tmexxija tal-kumpaniji u fl-ogħla maniġment tal-ikbar kumpaniji Ewropej. Din il-kwistjoni kienet inizjalment imqajjma f’Settembru 2010 meta il-Kummissjoni Ewropea, wara proposta mill-Viċi President Reding, fl-Istrateġgija tagħhha għall-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel (ara IP/10/1149) qalet li se “tikkunsidra inizjattiva biex ittejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fit-teħid tad-deċiżjonijiet.” Abbażi taċ-ċifri l-ġodda ppubblilkati llum, il-Kummissjoni se jkollha skambju ta’ opinjonijiet mal-kumpaniji u mal-imsieħba soċjali biex tara x’miżuri ħadu u bi ħsiebhom jieħdu fil-futur qrib biex itejbu l-bilanċ bejn is-sessi fil-kumitati ta' tmexxija tal-kumpaniji. Matul it-12-il xahar li ġejjin, il-Kummissjoni se segwi mill-qrib il-progress. Wara dak il-perjodu, il-Kummissjoni se tivvaluta jekk iktar miżuri humiex meħtieġa.

“Irrid nibgħat messaġġ ċar lill-Ewropa korporattiva: in-nisa jafu xi jridu u kif jiksbuh, ” qalet il-Viċi-President Reding, il-Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja. “Jeħtieġ li nużaw it-talent kollu tas-soċjetà tagħna biex niżguraw; li l-ekonomija Ewropea tirranka. Dan hu għaliex id-djalogu bejn il-Kummissjoni u l-imsieħba soċjali huwa daqshekk importanti. Nemmen li regolamentazzjoni proprja tista’ tagħmel differenza jekk tkun kredibbli u effettiva madwar l-Ewropa. Madanakollu, nerġa' lura għal din il-kwistjoni fi żmien sena. Jekk l-awtoregolamentazzjoni tfalli, jiena lesta li nieħu azzjoni ulterjuri fuq livell tal-UE.

Ir-rapport il-ġdid dwar il-Bilanċ bejn is-Sessi fit-Tmexxija tan-Negozju juri li fil-medja n-nisa jagħmlu 12% tal-membri tal-bordjiet fl-ikbar kumpaniji kwotati pubblikament madwar l-UE u 3% biss tal-presidenti tal-bordijiet (ara l-Anness). Iċ-ċifri jvarjaw skont il-pajjiż, minn 26% membri tal-bord femminili fl-Isvezja u l-Finlandja għal 2% f’Malta.

Waqt li l-progress biex jintlaħaq bilanċ raġonevoli (40% minn kull sess) għaddej bilmod fl-Ewropa, xi pajjiżi qed jagħmlu progress. Il-Finlandja, l-Isvezzja, il-Pajjiżi l-Baxxi u d-Danimarka introduċew kodiċi ta’ governanzja korporattiva u/ jew charters li wasslu biex iktar nisa jitpoġġew fuq il-bordijiet. Il-leġiżlazzjoni fuq il-kwoti diġà ġiet introdotta fin-Norveġja u qiegħda issa tkun implimentata fi Franza u fi Spanja. Qiegħda wkoll tkun dikussa fil-Pajjiżi l-Baxxi, l-Italja u l-Belġju.

Sfond

Il-promozzjoni ta’ iktar ugwaljanza fit-teħid tad-deċiżjonijiet hija waħda mill-miri fil-Karta tan-Nisa (ara IP/10/237), li nbdiet mill-President José Manuel Barroso u mill-Viċi President Reding f’Marzu 2010. Il-Kummissjoni imbagħad segwit dawn l-impenji billi addottat Strateġija għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi f’Settembru 2010 għall-ħames snin ta’ wara (ara IP/10/1149 u MEMO/10/430), li tinkludi l-esplorazzjoni ta’ inizzjattivi immirati biex ikun hemm iktar nisa fl-ogħla impjiegi fit-teħid tad-deċiżjonijiet ekonomiċi.

Hemm kemm każ ekonomiku kif ukoll wieħed ta’ negozju għall-bilanċ aħjar bejn is-sessi fil-kumitati ta' tmexxija tal-kumpaniji u fil-maniġment. Illum iktar nisa minn irġiel jigradwaw fl-Ewropa (59% vs. 41%), iżda il-karrieri professjonali tagħhom jaqgħu lura meta mqabbla ma’ tal-irġiel. Din il-ġemgħa sotto-utilizzata ta’ ħaddiema kwalifikati tirrapreżenta potenzjal mhux sfruttat għall-ekonomija. Fl-istess ħin, kumpaniji jistgħu jibbenefikaw minn iktar nisa fit-tmexxija. Studji juru li numru ta' rabtiet b'saħħithom bejn il-bilanċ bejn is-sessi u l-prestazzjoni fil-kreattività, l-innovazzjoni, ir-rapportar finanzjarju, l-awditjar u l-kontrolli interni. Kumpaniji favur in-nisa jistgħu wkoll jiġbdu aktar klijenti femminili u talent femminili.

Ir-rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi matul l-2010 jinnota li waqt li x-xejriet inġenerali huma pożittivi, il-progress jibqa wieħed bil-mod. Il-qabża bejn ir-rati ta’ impjiegi għan-nisa u l-irġiel fl-UE naqset fl-2009-2010 minn 13.3 għal 12.9 punti preċentwali u r-rata ta’ impjieg femminili issa hi ta’ 62.5%. Madanakollu, ir-rati ta’ qgħad kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel żdiedet minħabba l-kriżi, waqt li n-nisa għadhom bi probbabbiltà ikbar mill-irġiel li jaħdmu part-time.

Lil hinn mis-suq tax-xogħol, in-nisa għadhom jerfgħu l-biċċa l-kbira tar-responsabilitajiet ta’ kura. Il-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tal-ommijiet hija ta' 11,5 punti perċentwali inqas minn dik tan-nisa li ma għandhomx tfal, filwaqt li r-rata għall-missirijiet hija 8,5 punti perċentwali ogħla minn tal-irġiel li ma għandhomx tfal. L-isfida biex wieħed jirrikonċilja ix-xogħol, il-familja u l-ħajja privata hija waħda mill-ħafna raġunijiet wara d-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa: madwar l-UE n-nisa jaqilgħu medja ta’ 17.5% inqas mill-irġiel u ma kien hemm l-ebda tnaqqis fid-differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa fl-aħħar ftit snin.

Aktar informazzjoni

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar