Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Bryssel 1.3.2011

EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding kehottaa eurooppalaisia yritysjohtajia lisäämään naisten osuutta johtokunnissa

Euroopan yritysmaailma on yhä miesten hallussa: Euroopan suurimpien yritysten johtokuntien jäsenistä naisia on ainoastaan kymmenesosa ja miesten osuus johtokunnan puheenjohtajista on 97 prosenttia. Tutkimukset osoittavat, että sellaiset yritykset, joiden johdossa on enemmän naisia, menestyvät paremmin kuin ne, joiden johdossa on ainoastaan miehiä. Niiden liikevoitto on suurempi ja ne houkuttelevat enemmän päteviä työntekijöitä sekä ymmärtävät paremmin asiakkaita. Eurooppalaisten naisten kykyjen hyödyntäminen työelämässä ei ole ainoastaan hyväksi yritykselle, se hyödyttää myös koko taloutta ja yhteiskuntaa. Naisten osuus yliopistotutkinnon suorittaneista on 60 prosenttia, mutta he ovat edelleen aliedustettuina taloudellisessa päätöksenteossa. Tänään Brysselissä järjestettävässä erityiskokouksessa Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding tapaa pörssinoteerattujen yritysten pääjohtajia ja johtokuntien puheenjohtajia kymmenestä Euroopan maasta (ks. liite). Varapuheenjohtaja Reding johtaa yritysjohtajien kokousta yhdessä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen Gertrude Tumpel-Gugerellin kanssa. He tulevat keskustelemaan naisten määrän lisäämisestä huipputason tehtävissä ja siitä, olisiko itsesääntely tai sääntely keino saada aikaan nopeita muutoksia. Iltapäivällä komission oikeusasioiden pääosasto järjestää samasta asiasta pienimuotoisen kuulemisen työmarkkinaosapuolten kanssa (ks. liite).

Tämänpäiväinen kokous komission, yritysjohtajien ja työmarkkinaosapuolten välillä on ensimmäinen askel kohti suurempaa sukupuolten tasa-arvoa johtokunnissa sekä suurimpien eurooppalaisten yritysten ylimmässä johdossa. Kysymys nostettiin alun perin esiin syyskuussa 2010, kun Euroopan komissio varapuheenjohtaja Redingin ehdotuksesta totesi sukupuolten tasa-arvoa koskevassa strategiassaan (ks. IP/10/1149) aikovansa tarkastella kohdennettuja aloitteita sukupuolten välisen tasapainon parantamiseksi päätöksenteossa. Tänään julkaistujen uusien lukujen perusteella komissio keskustelee yritysten ja työmarkkinaosapuolten kanssa siitä, millaisia toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet ja aikovat lähiaikoina toteuttaa sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi johtokunnissa. Komissio seuraa prosessia tarkasti seuraavien 12 kuukauden aikana. Sen jälkeen komissio arvioi, tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

”Haluan lähettää selkeän viestin eurooppalaisille yrityksille: naiset ovat valttia liike-elämässä”, komission varapuheenjohtaja, EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding totesi. ”Meidän on käytettävä hyödyksi kaikki yhteiskunnan kyvyt Euroopan talouden elvyttämiseksi. Tämän vuoksi vuoropuhelu komission ja työmarkkinaosapuolten välillä on niin tärkeää. Uskon, että itsesääntelyllä voisi olla vaikutusta, mutta sen on oltava uskottavaa ja tehokasta kaikkialla Euroopassa. Palaan kuitenkin asiaan vuoden kuluttua. Jos itsesääntely ei onnistu, olen valmis ryhtymään muihin toimenpiteisiin EU:n tasolla”, Reding sanoi.

Uusi raportti sukupuolten tasa-arvosta yritysjohdossa osoittaa, että EU:n suurimpien pörssinoteerattujen yritysten johtokuntien jäsenistä keskimäärin 12 prosenttia on naisia. Johtokuntien puheenjohtajista naisia on ainoastaan 3 prosenttia (ks. liite). Luvut vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa johtokuntien jäsenistä 26 prosenttia on naisia, Maltalla luku on 2 prosenttia.

Kehitys kohtuullisen tasa-arvon saavuttamisessa (40 prosenttia kumpaakin sukupuolta) on ollut Euroopassa hidasta, mutta jotkut maat ovat edistyneet siinä. Suomi, Ruotsi, Alankomaat ja Tanska ovat ottaneet käyttöön yritysten hyvää hallintotapaa koskevia sääntöjä ja/tai vapaaehtoisia peruskirjoja, joilla on lisätty naisten osuutta johtokunnissa. Norjassa sovelletaan jo kiintiölainsäädäntöä ja Ranskassa ja Espanjassa sitä pannaan parhaillaan täytäntöön. Siitä keskustellaan myös Alankomaissa, Italiassa ja Belgiassa.

Tausta

Tasa-arvon edistäminen päätöksenteossa on yksi naisten peruskirjan (ks. IP/10/237) tavoitteista. Peruskirja laadittiin puheenjohtaja José Manuel Barroson ja varapuheenjohtaja Redingin aloitteesta maaliskuussa 2010. Komissio noudatti peruskirjassa esitettyjä sitoumuksia hyväksymällä sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian syyskuussa 2010 seuraavaksi viideksi vuodeksi (ks. IP/10/1149 ja MEMO/10/430). Strategiaan kuuluvat kohdennetut aloitteet naisten määrän lisäämiseksi huipputason tehtävissä taloudellisessa päätöksenteossa.

Tasa-arvon lisääminen yritysten johtokunnissa ja hallinnossa on perusteltua sekä talouden että yritysten kannalta. Euroopassa on enemmän yliopistotutkinnon suorittaneita naisia kuin miehiä (naisia 59 prosenttia, miehiä 41 prosenttia). Kuitenkin heidän urakehityksensä on miehistä jäljessä. Tämä vähän hyödynnetty pätevien työntekijöiden joukko edustaa käyttämättömiä mahdollisuuksia talouden elvyttämiseksi. Yritykset voivat myös hyötyä huipputehtävissä toimivien naisten määrän lisäämisestä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvon sekä luovuuden, innovaatioiden, tilinpäätösraportoinnin, tillintarkastuksen ja sisäisen valvonnan välillä on vahva yhteys. Naisten osallistumista edistävät yritykset voivat myös houkutella enemmän naisasiakkaita ja päteviä naisia työntekijöiksi.

Sukupuolten tasa-arvoa vuonna 2010 koskevassa raportissa korostetaan, että vaikka suuntaukset ovat yleensä ottaen olleet myönteisiä, kehitys on ollut hidasta. Ero naisten ja miesten työllisyydessä EU:ssa pieneni 13,3 prosenttiyksiköstä 12,9 prosenttiyksikköön vuosina 2009 ja 2010. Naisten työllisyysaste on nyt 62,5 prosenttia. Sekä miesten että naisten työttömyysaste kasvoi talouskriisin johdosta, mutta naiset tekevät todennäköisemmin enemmän osa-aikatyötä kuin miehet.

Työmarkkinoiden ulkopuolella naiset kantavat yhä suurimman osan hoitovastuusta. Äitien työllisyysaste on 11,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin lapsettomien naisten. Isien työllisyysaste on taas 8,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin lapsettomien miesten. Työn sekä perhe- ja yksityiselämän yhdistäminen on yksi useista sukupuolten välisen palkkakuilun syistä. Naiset EU:ssa ansaitsevat keskimäärin 17,5 prosenttia vähemmän kuin miehet, eikä sukupuolten välinen palkkakuilu ole pienentynyt viime vuosina.

Lisätietoja

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar