Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/242

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2011

Η Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, συναντά ευρωπαίους επικεφαλής επιχειρήσεων για να προωθήσει τη συμμετοχή περισσοτέρων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια

Η Ευρώπη των επιχειρήσεων παραμένει ένας ανδροκρατούμενος κόσμος: μόνο μία στις 10 θέσεις μελών διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης καταλαμβάνεται από γυναίκες και στις 97% των περιπτώσεων το συμβούλιο προεδρεύεται από άνδρες. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με περισσότερες γυναίκες στις θέσεις των διευθυντικών στελεχών ξεπερνούν σε επιδόσεις τις εταιρείες στις οποίες τα διευθυντικά στελέχη είναι αποκλειστικά άνδρες. Τα λειτουργικά έσοδά τους είναι υψηλότερα και είναι καλύτερες στην προσέλκυση ταλέντων και στην κατανόηση των πελατών. Η καλύτερη αξιοποίηση του ταλέντου των γυναικών στην εργατική δύναμη δεν ευνοεί μόνον τις επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό τους. Παρόλο που οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίου, εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων. Στη συνάντηση κορυφής που συγκαλέστηκε ειδικά σήμερα στις Βρυξέλλες, η Viviane, Reding Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συναντηθεί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους προέδρους επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο από 10 ευρωπαϊκές χώρες (βλ. παράρτημα). Η Αντιπρόεδρος Reding θα προεδρεύσει της συνεδρίασης με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων από κοινού με την Gertrude Tumpel-Gugerell, μέλος του διοκητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Θα συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών, καθώς και αν ο τρόπος για να επέλθουν γρήγορα σημαντικές αλλαγές είναι η αυτορρύθμιση ή η ρύθμιση. Το απόγευμα, η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης της Επιτροπής θα πραγματοποιήσει σύντομη ακρόαση με τους κοινωνικούς εταίρους για το ίδιο θέμα (βλ. παράρτημα).

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής, των επικεφαλής επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων είναι το πρώτο βήμα προς μία καλύτερη εξισορρόπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και στις θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών στις μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης. Το θέμα αυτό εθίγη αρχικά το Σεπτέμβριο του 2010, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από πρόταση της Αντιπροέδρου Reding, δήλωσε στην στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (βλ. IP/10/1149) ότι «θα εξετάσει την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων». Βάσει των νέων στοιχείων που δημοσιεύονται σήμερα, η Επιτροπή θα ανταλλάξει απόψεις με εταιρείες και κοινωνικούς εταίρους για να διαπιστώσει τα μέτρα που ελήφθησαν, καθώς και αυτά που προβλέπεται να ληφθούν στο εγγύς μέλλον για να βελτιωθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια.

Κατά τους επόμενους 12 μήνες, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πραγματοποιούμενη πρόοδο. Μετά από αυτή την περίοδο, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μέτρα.

«Θα ήθελα να απευθύνω ένα σαφές μήνυμα στην Ευρώπη των επιχειρήσεων: γυναίκες σημαίνει επιχειρηματική ευφυΐα», δήλωσε η Αντιπρόεδρος Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα ταλέντα της κοινωνίας μας για να εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων είναι τόσο σημαντικός. Πιστεύω ότι, αν η αυτορρύθμιση είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική στην Ευρώπη, θα μπορέσει να αποφέρει καρπούς. Εντούτοις, θα επανεξετάσω αυτό το θέμα σε ένα χρόνο. Εάν η αυτορρύθμιση αποτύχει, είμαι έτοιμη να λάβω περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ».

Από τη νέα έκθεση για την ισορροπία γυναικών-ανδρών σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων προκύπτει ότι οι γυναίκες αποτελούν κατά μέσο όρο το 12% των μελών των διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο στην ΕΕ και μόνον το 3% των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων (βλ. παράρτημα). Τα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, και κυμαίνονται από 26% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια να καταλαμβάνονται από γυναίκες στη Σουηδία και τη Φινλανδία μέχρι 2% στη Μάλτα.

Ενώ η πρόοδος για την επίτευξη μιας εύλογης εξισορρόπησης (40% για κάθε φύλο) ήταν αργή στην Ευρώπη, ορισμένες χώρες σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο. Η Φινλανδία, η Σουηδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία εισήγαγαν κώδικες ή/και εθελοντικούς χάρτες διακυβέρνησης των επιχειρήσεων που οδήγησαν στην αύξηση των γυναικών που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Η νομοθεσία για τις ποσοστώσεις έχει ήδη εισαχθεί στη Νορβηγία, ενώ εφαρμόζεται τώρα στη Γαλλία και την Ισπανία. Το θέμα συζητάται επίσης στις Κάτω Χώρες, την Ιταλία και το Βέλγιο.

Ιστορικό

Η προώθηση μεγαλύτερου βαθμού ισότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένας από τους στόχους του χάρτη των γυναικών (βλ. IP/10/237), τον οποίο εισήγαγαν ο Πρόεδρος José Manuel Barroso και η Αντιπρόεδρος Reding, το Μάρτιο του 2010. Στη συνέχεια, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια σε αυτές τις δεσμεύσεις υιοθετώντας τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, το Σεπτέμβριο του 2010, για τα επόμενα πέντε έτη (βλ. IP/10/1149 και MEMO/10/430), η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση στοχευμένων πρωτοβουλιών για να αυξηθεί η παρουσία γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της διαδικασίας λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Η καλύτερη ισορροπία γυναικών-ανδρών στα διοικητικά συμβούλια και στη διαχείριση των εταιρειών παρουσιάζει πλεονεκτήματα και από οικονομική και από επιχειρηματική άποψη. Παρόλο που στην Ευρώπη αποφοιτούν σήμερα από τα πανεπιστήμια περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες (59% έναντι 41%), η επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών υστερεί σε σχέση με αυτή των ανδρών. Αυτοί οι υποαπασχολούμενοι ειδικευμένοι εργαζόμενοι αποτελούν ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό για την οικονομία. Συγχρόνως, οι εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από την αυξημένη παρουσία των γυναικών στα ανώτατα κλιμάκια. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της ισορροπίας των φύλων και της απόδοσης από την άποψη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, καθώς του χρηματοοικονομικού, λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου. Οι φιλικές προς τις γυναίκες εταιρείες μπορούν επίσης να προσελκύουν περισσότερους πελάτες γυναίκες καθώς και γυναικεία ταλέντα.

Η έκθεση για την ισότητα γυναικών-αντρών που συντάχθηκε το 2010 δείχνει ότι, ενώ οι τάσεις είναι συνολικά θετικές, ο ρυθμός της προόδου παραμένει βραδύς. Η διαφορά μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης της ΕΕ για τις γυναίκες και τους άνδρες μειώθηκε κατά το 2009-2010 και από 13,3 έφτασε στις 12,9 ποσοστιαίες μονάδες και το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών αντιπροσωπεύει τώρα το 62,5%. Εντούτοις, τα ποσοστά ανεργίας τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες αυξήθηκαν λόγω της κρίσης, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να εργαζόνται με μερική απασχόληση σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άνδρες.

Εκτός από την αγορά εργασίας, οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται το κύριο μέρος των ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών. Η συμμετοχή των μητέρων στην αγορά εργασίας είναι κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από αυτή των γυναικών χωρίς παιδιά, ενώ το ποσοστό για τους πατέρες είναι 8,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από αυτό των αντρών που δεν έχουν παιδιά. Η πρόκληση για τη συμφιλίωση της εργασίας, της οικογένειας και της ιδιωτικής ζωής είναι μία από τις πολλές αιτίες των διαφορών στο επίπεδο αμοιβής μεταξύ γυναικών και ανδρών: οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν 17,5% λιγότερο κατά μέσο όρο από ό,τι οι άντρες και δεν έχει σημειωθεί μείωση των διαφορών στο επίπεδο της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τα τελευταία χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ANNEX

Business Leaders Summit on Women Quota / Participants

In the Chair:

Viviane Reding, EU Justice Commissioner and Vice-President of the European Commission and Gertrude Tumpel-Gugerell, Member of the Exective Board of the European Central Bank

Name of the Company

CEO / Chairman

Sector

Country

Wolters Kluwer

Adri BAAN (Chairman supervisory board)

Media

Netherlands

Guerlain

Laurent BOILLOT

(CEO)

Cosmetics

France

ZON Multimedia

Rodrigo COSTA

(CEO)

Communication

Portugal

Ageas

Jozef DE MEY

(Chairman supervisory board)

Insurance

Belgium

Dexia

Jean-Luc DEHAENE

(Chairman board of directors)

Banking

Belgium

Kongsberg Automotive Holding

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

(Chairman board of directors)

Manufacture

Norway

Strabag SE

Alfred GUSENBAUER

(Chairman supervisory board)

Construction industry

Austria

BASF

Jürgen HAMBRECHT

(CEO)

Chemical

Germany

Groupe Delhaize

Georges JACOBS DE HAGEN

(Chairman board of directors)

Food Retailer

Belgium

OMV (Österreichischen Mineralölverwaltung)

Österreichischen Post AG

Telekom Austria AG

Peter MICHAELIS

(Chairman of the three supervisory boards)

Energy

Postal Services

Telecommunication

Austria

Statoil

Svein RENNEMO

(Chairman board of directors)

Energy

Norway

NovoNordisk

Sten SCHEIBYE

(Chairman board of directors)

Pharmaceutical

Denmark

Luxempart S.A.

François TESCH

(CEO)

Financial

Luxembourg

Allami Nyomda Plc

Gabor ZSAMBOKI

(CEO)

Printing

Hungary

List of participants of the mini-hearing on women quota

Network / Organisation

BUSINESSEUROPE

European Trade Union Confederation (ETUC )

European Centre of Employers and Enterprises (CEEP)

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

European Women's Lawyers' Association

European Professional Women's Network

European Women's Lobby

Women and men on the boards of the largest listed companies (2010)

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making.

Share of women and men in decision-making positions (2010)

Employment rates of women and men (25-49) depending on whether they have children under 12 (EU 27, 2009)

Sex distribution of tertiary education graduates for EU (2009)


Side Bar