Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT

IP/11/241

Bruxelles, den 1. marts 2011

Miljø: EU støtter oversøiske biodiversitetsprojekter med yderligere 2 mia. euro

Europa-Kommissionen vil give yderligere 2 mia. euro i støtte til bevarelse og bæredygtig anvendelse af biodiversitet og økosystemydelser i regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier. Den frivillige ordning for biodiversitet og økosystemtjenester i de europæiske oversøiske territorier, BEST (Voluntary scheme for Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas), vil finansiere pilotprojekter i disse områder, der er hjemsted for en usædvanlig biodiversitet og vært for flere endemiske arter end hele det europæiske kontinent. Forslaget om økonomisk støtte kommer oprindelig fra Europa-Parlamentet.

BEST-ordningen optrapper den økonomiske støtte til beskyttelse af biodiversiteten og fremme af bæredygtig anvendelse af økosystemydelser i regionerne i den yderste periferi og de oversøiske lande og territorier med det mål at forene disse områders miljø- og udviklingsmæssige behov. Den frivillige ordning sigter mod at udvikle løsninger, der opretholder sunde og robuste økosystemer og reducerer presset på biodiversiteten. Støtten skal gå til udpegning og forvaltning af beskyttede områder og genopretning af forringede økosystemer, og der vil blive lagt vægt på naturlige midler til at modvirke klimaændringer, herunder genopretning af mangroveskove og beskyttelse af koralrev.

Ordningen tilskynder også til partnerskaber mellem lokalforvaltninger, civilsamfundet, forskere, grundejere og den private sektor. Således styrkes samarbejdet om miljø- og klimaspørgsmål i overensstemmelse med målene for den igangværende møderunde om miljøspørgsmål i EU's OCT-forum i Noumea, Ny Kaledonien.

Europa-Kommissionen vil i maj 2011 indkalde forslag fra projekter, der er interesserede i at søge om støtte. Projekterne skal fungere som udstillingsvindue for ordningen og bane vej for en forvaltningsramme med henblik på mere langsigtet støtte. Ordningen vil bygge videre på eksisterende lokaliteter og netværk og indlemme tidligere projekter.

EU's regioner i den yderste periferi og oversøiske lande og territorier befinder sig forskellige steder rundt om i verden og er hjemsted for en usædvanlig biodiversitet. Områderne ligger i Atlanterhavet, Stillehavet og Det Indiske Ocean på mange forskellige breddegrader og er vært for flere endemiske arter (arter, der kun findes inden for et bestemt geografisk område) end hele det europæiske kontinent.

Baggrund: Tab af biodiversitet

Den hurtige nedgang i biodiversiteten er et presserende problem, både i EU og den øvrige verden. Arter forsvinder i et hidtil uset tempo på grund af menneskets aktiviteter, og det har uafvendelige konsekvenser for fremtiden. EU bekæmper dette artssvind og øger EU's bidrag til at undgå biodiversitetstab på globalt plan. At fremme beskyttelse og bæredygtig anvendelse af biodiversitet og økosystemydelser på internationalt plan bliver et af målene for den kommende strategi for biodiversitet.


Side Bar