Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/240

Bruxelles, 1 martie 2011

Mediu: Comisia pune la dispoziție 267 de milioane EUR pentru noi proiecte în domeniul mediului

Comisia Europeană și-a lansat cererea anuală de propuneri de proiecte care urmează să fie finanțate în cadrul programului LIFE+, fondul European pentru mediu. Se primesc propuneri care se încadrează într-una dintre cele trei componente ale programului: natură și biodiversitate, politică și guvernanță în materie de mediu, informare și comunicare. În total, sunt disponibile fonduri în valoare de 267 de milioane de euro, sub formă de cofinanțare pentru acorduri de grant. Data limită de depunere a propunerilor este 15 iulie 2011.

Programul LIFE+ are trei componente:

  • Proiectele LIFE+ Natură și biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a unor specii și habitate pe cale de dispariție, contribuind la implementarea Directivelor „Păsări” și „Habitate” ale UE și a rețelei Natura 2000, precum și la realizarea obiectivului UE de stopare a pierderii biodiversității. Rata maximă de cofinanțare poate ajunge până la 75% pentru speciile și habitatele prioritare, însă, în mod normal, este de 50%.

  • Componenta LIFE+ Politică și guvernanță în materie de mediu promovează proiecte inovatoare sau proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea de strategii, tehnologii, metode și instrumente în numeroase domenii, inclusiv aerul, apa, deșeurile, clima, solul și agricultura. Această componentă a programului LIFE+ promovează, de asemenea, proiecte care vizează ameliorarea implementării legislației UE în materie de mediu, crearea bazei de cunoștințe a politicilor de mediu și dezvoltarea surselor de informații în domeniu prin activități de monitorizare (inclusiv monitorizarea pădurilor). Proiectele pot beneficia de cofinanțare în proporție de maximum 50%.

  • Proiectele LIFE+ Informare și comunicare vizează comunicarea și campaniile de sensibilizare cu privire la aspecte legate de mediu, de protecția naturii și de conservarea biodiversității, precum și prevenirea incendiilor forestiere (campanii de sensibilizare, formare specifică).

Dosarele detaliate de cerere sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

În fiecare stat membru vor fi organizate sesiuni de informare:

http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2011/info_workshops11.htm

Proiectele finanțate de programul LIFE+ trebuie să prezinte interes pentru UE, contribuind semnificativ la realizarea obiectivului general al programului.

De asemenea, ele trebuie să fie coerente și fezabile din punct de vedere tehnic și financiar și să ofere un bun raport calitate-preț.

Context

LIFE+ este instrumentul financiar european pentru mediu, cu un buget total de 2,143 de miliarde EUR (două miliarde o sută patruzeci și trei de milioane de euro) pentru perioada 2007-2013. În fiecare an se lansează o cerere de propuneri.

Pentru informații detaliate cu privire la cele 210 proiecte finanțate în 2010, consultați website-ul:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/index.htm

Toate informațiile cu privire la programul LIFE+ sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/life

Pentru o imagine de ansamblu asupra proiectelor LIFE+ din țara dumneavoastră, a consultați website‑ul:

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.htm

Pentru a contacta autoritățile naționale competente, consultați website-ul:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Side Bar