Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Bruxelles, 12 ianuarie 2011

Guvernanța economică a UE: Comisia stabilește prioritățile anuale pentru creșterea economică a UE

Europa dispune de un plan cuprinzător pentru a face față crizei și pentru a accelera creșterea economică a Europei. Acum, Europa trebuie să își concentreze eforturile pentru a acționa în mod coordonat, ținând seama de priorități. Acesta este obiectivul analizei pe care Comisia o prezintă astăzi. Analiza anuală a creșterii, care indică o direcție clară pe care ar trebui să o urmeze Europa anul viitor, cuprinde zece acțiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomică și consolidarea fiscală, reformele structurale și măsurile de stimulare a creșterii. Analiza anuală a creșterii marchează începutul „semestrului european”, care schimbă modul în care guvernele își concep politicile economice și fiscale. După ce vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune aceste recomandări atât în cadrul politicilor lor, cât și în cadrul bugetelor naționale. Prin urmare, pentru prima dată, statele membre și Comisia vor aborda împreună, într-un mod cuprinzător, aspecte precum stabilitatea macroeconomică, reformele structurale și măsurile de stimulare a creșterii.

Președintele Barroso a declarat: „Odată cu analiza anuală a creșterii începe o nouă etapă a integrării europene. Ne propunem să creăm noi perspective și să îmbunătățim semnificativ modul în care ne gestionăm și ne coordonăm economiile interdependente din cadrul Uniunii Europene. Acesta este modelul european. Astfel acționează guvernanța noastră economică. Analiza anuală a creșterii este un plan coerent și global de readucere a Europei pe traiectoria de creștere economică și de creștere a ratei de ocupare a forței de muncă. Dacă măsurile vor fi pe deplin puse în aplicare, sunt convins că Europa poate îndeplini aceste obiective.”

Această primă analiză anuală a creșterii marchează începutul unui noi ciclu de guvernanță economică în UE. Analiza reunește diferite acțiuni esențiale pentru a consolida pe termen scurt redresarea, pentru a ține pasul cu principalii noștri concurenți și pentru a pregăti Uniunea Europeană în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020.

În comunicarea principală, Comisia se axează pe o abordare integrată a redresării, bazată pe măsuri-cheie în contextul strategiei Europa 2020, cuprinzând trei domenii principale:

 • necesitatea unei consolidări fiscale riguroase pentru a spori stabilitatea macroeconomică;

 • reforme structurale care să asigure creșterea ratei de ocupare a forței de muncă

 • și măsuri de stimulare a creșterii.

Această primă analiză anuală a creșterii este concepută pentru a fi aplicată Uniunii Europene în ansamblul său, însă va trebui ajustată în funcție de situația specifică a fiecărui stat membru.

Comisia propune zece acțiuni grupate în trei domenii principale (a se vedea MEMO/11/11):

 • condiții prealabile fundamentale pentru creștere

 • punerea în aplicare a unei consolidări fiscale riguroase

 • corectarea dezechilibrelor macroeconomice

 • asigurarea stabilității sectorului financiar

 • mobilizarea piețelor forței de muncă, crearea unor oportunități de angajare

 • acțiuni menite să sporească atractivitatea muncii

 • reformarea sistemelor de pensii

 • reintegrarea șomerilor pe piața muncii

 • concilierea securității și a flexibilității

 • accelerarea creșterii

 • exploatarea potențialului pieței unice

 • atragerea capitalului privat pentru finanțarea creșterii economice

 • asigurarea accesului la energie eficientă din punct de vedere al costurilor

Context

Ca parte a „semestrului european” (a se vedea MEMO/11/14) și după cum s-a anunțat în strategia Europa 2020, începând cu 2011, Comisia evaluează în fiecare an principalele provocări economice cu care se confruntă UE și identifică acțiuni prioritare pentru a răspunde acestor provocări. Acțiunile sunt prezentate în cadrul unei „analize anuale a creșterii”, care va fi discutată în cadrul Consiliului European din primăvară. Această primă analiză anuală a creșterii cuprinde următoarele părți:

1. Comunicarea Comisiei: „Analiza anuală a creșterii: către un răspuns cuprinzător la criză”

Prima parte cuprinde mesaje-cheie urgente, care se referă la domeniile fiscal și macroeconomic și la domenii „tematice”. Acestea reprezintă o selecție de aspecte care ar trebui abordate în mod prioritar de șefii de stat și de guverne în cadrul Consiliului European din martie.

2. Raportul privind progresele înregistrate în ceea ce privește strategia Europa 2020

Acesta analizează progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivele principale ale UE, proiectele de programe naționale de reformă („PNR”) și programele de reformă preconizate de statele membre.

3. Raportul macroeconomic

Acesta oferă o perspectivă macroeconomică și indică cu precizie măsurile care au cel mai mare potențial de a genera efecte macroeconomice pozitive.

4. Raportul comun privind ocuparea forței de muncă

Acesta analizează situația ocupării forței de muncă și politicile legate de piața forței de muncă. De asemenea, acest raport constituie baza pentru „Raportul comun privind ocuparea forței de muncă”, care urmează a fi adoptat de Comisie și Consiliu în conformitate cu articolul 148 alineatul (5) din TFUE.

Analiza anuală a creșterii este însoțită de:

5. Propunerea de Decizie a Consiliului privind liniile directoare pentru ocuparea forței de muncă

Este vorba de o extensie tehnică a liniilor directoare pentru ocuparea forței de muncă adoptate acum câteva luni, pentru a se respecta obligația legală de a adopta anual astfel de linii directoare.

Pentru informații suplimentare:

Site-ul web al președintelui Barroso

Urmăriți echipa de presă a președintelui pe Twitter.


Side Bar