Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/22

Brüsszel, 2011. január 12.

Uniós gazdasági kormányzás: a Bizottság meghatározza az éves prioritásokat az uniós növekedés érdekében

Európának átfogó terve van ahhoz, hogy reagálhasson a válságra és felgyorsíthassa saját gazdasági növekedését. Most erőfeszítéseit koordinált módon és a prioritások szem előtt tartásával kell koncentrálnia. A Bizottság ezt mutatja ma be. Az éves növekedési felmérés világosan felvázolja azt az irányt, amerre Európának a következő évben kell haladnia, és tíz sürgős fellépést sorol fel, amelyek a makrogazdasági stabilitásra és a költségvetési konszolidációra, a strukturális reformokra és a növekedést segítő intézkedésekre fókuszálnak. Az éves növekedési felméréssel indul az első „európai szemeszter”, amely megváltoztatja a kormányok gazdasági és költségvetési politikaalakításhoz használt módszereit. Amint megállapodás születik az Európai Tanácsban, a tagállamok szakpolitikáikban és nemzeti költségvetéseikben egyaránt tükrözik majd ezeket az ajánlásokat. Így az EU történetében első alkalommal fognak a tagállamok és a Bizottság együtt tárgyalni a makrogazdasági stabilitásról és a strukturális reformokról, valamint együtt fognak átfogó növekedésélénkítő intézkedéseket hozni.

Barroso elnök a következőképpen fogalmazott: „Az éves növekedési felméréssel az európai integráció új szakasza kezdődik. Elhatároztuk magunkat arra, hogy új útra lépjünk, és lényegesen javítsuk az Európai Unión belül független gazdaságaink irányításának és koordinálásának módját. Ez az EU-modell. Ez működő gazdasági kormányzásunk. Az éves növekedési felmérés arra irányuló koherens és átfogó terv, hogy Európa visszatérjen a növekedéshez és a magasabb foglalkoztatottsághoz. Amennyiben teljes mértékben végrehajtjuk, biztos vagyok benne, hogy Európa visszatérhet az erőteljes gazdasági növekedéshez és a magasabb foglalkoztatottsághoz”.

Ez az első éves növekedési felmérés az EU-n belüli gazdasági kormányzás új ciklusának kezdetét jelöli. Összefogja azokat a különböző intézkedéseket, amelyek alapvetően fontosak a gazdasági fellendülés rövid távon való megerősítéséhez, ahhoz, hogy lépést tartsunk legfontosabb versenytársainkkal, és felkészítsük az EU-t arra, hogy elmozduljon az Európa 2020 stratégia célkitűzései felé.

Az éves növekedési felmérésről szóló fő közleményében a Bizottság a gazdaságélénkítés integrált megközelítésére fókuszál, az Európa 2020 stratégiával összefüggő legfontosabb intézkedésekre koncentrál, és három fő területet fog át:

 • a szigorú költségvetési konszolidáció szükségességét a makrogazdasági stabilitás növelése érdekében,

 • a strukturális reformokat a magasabb foglalkoztatás érdekében,

 • valamint a növekedést ösztönző intézkedéseket.

Ezt az első éves növekedési felmérést úgy alakították ki, hogy az EU egészére alkalmazandó legyen, és az egyes tagállamok speciális helyzeteihez igazítják majd.

A Bizottság tíz fellépést emel ki a három fő terület alá csoportosítva (lásd: MEMO/11/11):

 • A növekedés alapvető előfeltételei

 • szigorú költségvetési konszolidáció végrehajtása

 • a makrogazdasági egyensúlytalanságok korrigálása

 • a pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása

 • A munkaerő-piacok mobilizálása, munkalehetőségek teremtése

 • a munkavállalás vonzóbbá tétele

 • a nyugdíjrendszerek reformja

 • a munkanélküliek munkába állásának elősegítése

 • a biztonság és a rugalmasság közötti egyensúly megteremtése

 • A növekedés előtérbe helyezése

 • az egységes piacban rejlő potenciál kiaknázása

 • magántőke vonzása a növekedés finanszírozásához

 • az energiához való költséghatékony hozzáférés megteremtése

Előzmények

Az „európai szemeszter” (lásd: MEMO/11/14) részeként és az Európa 2020 stratégiában foglaltaknak megfelelően a Bizottság 2011-től kezdve minden évben értékeli az EU előtt álló legfontosabb gazdasági kihívásokat és meghatározza a kezelésükhöz szükséges, prioritást élvező fellépéseket. Ezeket „éves növekedési felmérésben” mutatja be, ami a tavaszi Európai Tanácshoz szolgál alapul. Ez az első ízben készült éves növekedési felmérés különböző részekből áll:

1. A Bizottság közleménye: „Éves növekedési felmérés: A válságra adandó átfogó válasz”.

Az első rész a legfontosabb sürgős üzenetekre koncentrál, amely a költségvetési, makrogazdasági és „tematikus” területeket fedi le. E területeken belül válogatott kérdéseket vet fel, amelyek megoldását prioritásként kell kezelniük az állam- és kormányfőknek, amikor az Európai Tanács márciusi ülésén találkoznak.

2. Az Európa 2020 stratégia keretében elért haladásról szóló jelentés

Áttekinti a helyzetet az EU kiemelt célkitűzéseit, a nemzeti reformprogram-tervezeteket és a tagállamok által tervezett reformokat illetően.

3. Makrogazdasági jelentés

Makrogazdasági kilátásokat vázol fel, és rámutat azokra az intézkedésekre, amelyekben a legnagyobb potenciál rejlik arra, hogy pozitív, növekedést segítő hatásokat váltsanak ki.

4. Együttes foglalkoztatási jelentés

Áttekinti a munkaerő-piaci helyzetet és a munkaerőpiaccal kapcsolatos szakpolitikákat. Alapul szolgál az „együttes foglalkoztatási jelentéshez” is, amelyet az EUMSz. 148. cikke (5) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak és a Tanácsnak együttesen kell elfogadni.

Az éves növekedési felmérést még a következő dokumentum kíséri:

5. A Tanács foglalkoztatási iránymutatásról szóló határozatjavaslata

Ez a néhány hónappal korábban elfogadott foglalkoztatási iránymutatás technikai jellegű kiterjesztése, amely azon jogi kötelezettség végrehajtására szolgál, miszerint ilyen iránymutatást évente kell elfogadni.

További információ

José Manuel Barroso elnök weboldala.

Az elnöki sajtócsoport munkáját a Twitteren követheti nyomon.


Side Bar