Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

V Bruslju, 25. februarja 2011

Okolje: Komisija začenja posvetovanja o učinkovitosti virov, vrhu Rio+20 in trajnostnem razvoju

Evropska komisija je začela dve spletni posvetovanji na področju okolja. Prvo posvetovanje je o političnih možnostih, ki bi lahko spodbudile prehod na bolj učinkovito uporabo naravnih virov v evropskem gospodarstvu. Drugo posvetovanje je o stališču, ki naj bi ga zastopala EU na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju leta 2012 v Riu de Janeiru. Začelo se je tudi s tem povezano posvetovanje za pridobitev mnenj o evropskem biogospodarstvu, ki vključuje tudi vidike učinkovitosti virov. Posvetovanja bodo potekala do sredine aprila 2011.

Rezultati prvega posvetovanja o učinkovitosti virov bodo zajeti v načrtu za Evropo, gospodarno z viri, ki se pričakuje poleti 2011. Pri posvetovanju se iščejo mnenja na treh področjih: splošna stališča uporabe virov, pomanjkljiva preskrba, trenutne ovire in glavna področja, ki so pomembna za državljane, področja politike, ki bi se lahko vključila v načrt in možnosti za spodbujanje sprememb obnašanja posameznikov. Iščejo se stališča javnih organov, zasebnega sektorja, okoljskih skupin in zainteresiranih državljanov o 22 vprašanjih. Komisija je 26. januarja letos sprejela Sporočilo o Evropi, gospodarni z viri, ki je ena izmed vodilnih pobud strategije EU za rast in delovna mesta, Evropa 2020, in določa okvirne pogoje za številne pobude Komisije, ki jih je treba sprejeti v letih 2011 in 2012. Načrt je ena izmed teh pobud. Posvetovanje v angleščini, francoščini in nemščini se bo zaključilo 17. aprila 2011.

Drugo posvetovanje bo pomagalo razviti stališče, ki ga bo EU zastopala na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20) leta 2012. Namen konference, znane tudi kot Rio+20, (ker bo potekala na dvajseto obletnico svetovnega vrha, ki je bil leta 1992 v Riu de Janeiru), je zagotoviti obnovitev politične zavezanosti k trajnostnemu razvoju. Ocenila bo dosedanji napredek, ugotovila pomanjkljivosti pri izvajanju obveznosti in se posvetila novim izzivom s poudarkom na dveh glavnih temah: „zeleno gospodarstvo z vidika trajnostnega razvoja in izkoreninjenja revščine“ ter „institucionalni okvir za trajnostni razvoj“. Posvetovanje, ki je sestavljeno iz 13 odprtih vprašanj, bo potekalo do sredine aprila v angleščini.

Odzivi na posvetovanje bodo zajeti v sporočilu o stališču EU, ki bo objavljeno spomladi 2011, in poznejših razpravah z drugimi institucijami EU. Namenjeno je vsem zainteresiranim stranem v EU in tretjih državah. Prispevki se lahko pošljejo v obliki odgovorov na nekatera ali vsa vprašanja, postavljena v razpravi. Poročilo o razpravi bo po presoji odgovorov objavljeno na spletni strani GD za okolje.

Tudi GD za raziskave in inovacije je začel posvetovanje, ki je povezano z učinkovitostjo virov in drugimi vidiki Evrope 2020 ter se osredotoča na stanje in prihodnje možnosti evropskega biogospodarstva. Poleg vprašanj, povezanih z učinkovitostjo virov, se na posvetovanju iščejo odgovori o možnostih biogospodarstva za spodbujanje inovacij in reševanje družbenih izzivov. Rezultati se bodo upoštevali pri pripravi „Evropske strategije in akcijskega načrta za trajnostno biogospodarstvo do leta 2020“.

Vse razprave so na voljo na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sl.htm


Side Bar