Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Bruxelles, 25 februarie 2011

Mediu: Comisia lansează consultări privind utilizarea eficientă a resurselor, summitul Rio+20 și dezvoltarea durabilă

Comisia Europeană a lansat două consultări online în materie de mediu. Prima consultare se referă la opțiunile strategice care ar putea încuraja trecerea spre o utilizare mai eficientă a resurselor naturale în economia europeană. Cea de-a doua consultare se referă la poziția care va fi adoptată de UE la Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă care se va desfășura la Rio de Janeiro în 2012. De asemenea, a fost lansată o consultare conexă pentru colectarea opiniilor privind bioeconomia europeană, care include și aspecte referitoare la utilizarea eficientă a resurselor. Consultările se vor derula până la mijlocul lunii aprilie 2011.

Prima consultare, privind utilizarea eficientă a resurselor, va sta la baza unei Foi de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, preconizată pentru vara anului 2011. Consultarea solicită opinii referitoare la trei domenii – utilizarea resurselor, deficitul de resurse, obstacolele actuale și domeniile majore de preocupare în general; domeniile de politică susceptibile să fie incluse în foaia de parcurs; posibilitățile de încurajare a unor schimbări de comportament la nivel individual. Sunt așteptate opiniile autorităților publice, ale sectorului privat, ale părților implicate în probleme de mediu și ale cetățenilor interesați, în privința a 22 de întrebări. La 26 ianuarie anul curent, Comisia a adoptat comunicarea „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” – una dintre inițiativele emblematice ale Strategiei Europa 2020, strategia UE pentru locuri de muncă și creștere – care stabilește cadrul pentru adoptarea în 2011 și 2012 a unei serii de inițiative ale Comisiei, printre care se numără și foaia de parcurs. Consultarea, în engleză, franceză și germană, se va încheia la 17 aprilie 2011.

A doua consultare va contribui la elaborarea poziției UE la Conferința ONU privind dezvoltarea durabilă (Rio+20) din 2012. Conferința, cunoscută și sub denumirea de Rio+20 pentru că se desfășoară la douăzeci de ani de la Summitul Pământului de la Rio de Janeiro din 1992, își propune să asigure reînnoirea angajamentelor politice în favoarea dezvoltării durabile. De asemenea, va analiza progresele făcute până în prezent, va identifica decalajele referitoare la punerea în aplicare a angajamentelor și va aborda noile provocări, axându-se pe două teme majore: „Economia ecologică în contextul dezvoltării durabile și eradicarea sărăciei” și „Cadrul instituțional pentru dezvoltarea durabilă”. Consultarea, care constă în 13 întrebări deschise, în limba engleză, se va derula până la mijlocul lunii aprilie.

Răspunsurile date în cadrul consultării vor sta la baza unei comunicări referitoare la poziția UE, care urmează să fie publicată în primăvara anului 2011, și a discuțiilor ulterioare cu celelalte instituții ale UE. Consultarea se adresează tuturor părților interesate din UE și din țări terțe, care pot contribui cu răspunsuri la toate întrebările puse sau doar la o parte dintre acestea. După evaluarea răspunsurilor, un raport referitor la consultare va fi publicat pe site-ul internet al DG Mediu.

În final, DG Cercetare și Inovare a lansat o consultare referitoare la utilizarea eficientă a resurselor și la alte aspecte ale strategiei Europa 2020, consultare care se axează pe starea actuală și pe potențialul de viitor al bioeconomiei europene. Pe lângă abordarea aspectelor privind utilizarea eficientă a resurselor, consultarea cuprinde întrebări despre potențialul bioeconomiei de a încuraja inovarea și de a aborda provocările societale. Rezultatele vor contribui la pregătirea „Strategiei și planului de acțiune ale UE pentru o bioeconomie durabilă până în 2020”.

Toate consultările sunt disponibile pe site-ul internet al Comisiei:

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_ro.htm


Side Bar