Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Briuselis, 2011 m. vasario 25 d.

Aplinka. Komisija pradeda konsultacijas dėl tausaus išteklių naudojimo, konferencijos RIO+20 ir darnaus vystymosi

Europos Komisija pradėjo dvejas konsultacijas internetu dėl aplinkos klausimų. Pirmosios konsultacijos susijusios su politikos pasirinktimis, kurios galėtų paskatinti Europos ekonomikoje gamtos išteklius naudoti tausiau. Antrosios konsultacijos yra susijusios su pozicija, kurios Europos Sąjunga turės laikytis 2012 m. Rio de Žaneire vyksiančioje Jungtinių Tautų konferencijoje darnaus vystymosi klausimais. Be to, pradėtos susijusios konsultacijos, kuriomis siekiama sužinoti nuomones apie Europos biotechnologijų ekonomiką ir į kurias, be kita ko, įtraukti tausaus išteklių naudojimo aspektai. Konsultacijos vyks iki 2011 m. balandžio mėn. vidurio.

Pirmosios konsultacijos dėl tausaus išteklių naudojimo padės sudaryti tausaus išteklių naudojimo Europoje veiksmų planą; tikimasi, kad veiksmų planas bus parengtas 2011 m. vasarą. Konsultacijomis siekiama sužinoti nuomones trijose srityse: bendrą požiūrį į išteklių naudojimą, išteklių trūkumą, dabartines kliūtis ir pagrindinius nerimą keliančius klausimus; nuomones apie politikos sritis, kurias būtų galima įtraukti į veiksmų planą, ir nuomones apie galimybes paskatinti žmones keisti elgseną. Laukiama valdžios institucijų, privačiojo sektoriaus, aplinkos srities suinteresuotųjų šalių atstovų ir besidominčių piliečių nuomonių 22 klausimais. Šių metų sausio 26 d. Komisija priėmė komunikatą dėl strategijos „Europa 2020“ (ES darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategijos) pavyzdinės iniciatyvos „Tausiai išteklius naudojanti Europa“; šioje strategijoje nustatytos kelios Komisijos iniciatyvos, kurios turi būti priimtos 2011 ir 2012 m. Minėtasis veiksmų planas – viena tokių iniciatyvų. Konsultacijos vyks anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis ir baigsis 2011 m. balandžio 17 d.

Antrosios konsultacijos padės parengti poziciją, kurios ES laikysis 2012 m. vyksiančioje Jungtinių Tautų konferencijoje darnaus vystymosi klausimais (Rio+20). Ši konferencija dar vadinama Rio+20, nes sutampa su dvidešimtosiomis 1992 m. Rio de Žaneire vykusio aukščiausio lygio susitikimo aplinkos klausimais metinėmis; per konferenciją ketinama atnaujinti politinį įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi. Per konferenciją bus vertinama iki šiol padaryta pažanga, nustatytos įsipareigojimų vykdymo spragos ir nagrinėjami kylantys sunkumai, o daugiausia dėmesio bus skiriama dviems pagrindinėms temoms: ekologiškai ekonomikai darnaus vystymosi bei skurdo naikinimo aplinkybėmis ir su darniu vystymusi susijusiai institucinei struktūrai. Atsakymų į 13 atvirųjų klausimų laukiama iki balandžio vidurio anglų kalba.

Atsakymai į konsultacijų klausimus padės parengti komunikatą dėl ES pozicijos, kuris bus paskelbtas 2011 m. pavasarį, taip pat padės vėliau diskutuoti su kitomis ES institucijomis. Konsultacijose gali dalyvauti visos ES ir trečiųjų valstybių suinteresuotosios šalys. Atsakyti galima į kai kuriuos arba visus dokumente pateiktus klausimus. Įvertinus atsakymus, Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainėje bus paskelbta konsultacijų ataskaita.

Galiausiai Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas pradėjo konsultacijas, kurios susijusios su tausiu išteklių naudojimu ir kitais strategijos „Europa 2020“ aspektais ir per kurias daugiausia dėmesio bus skiriama Europos biotechnologijų ekonomikos padėčiai bei būsimoms galimybėms. Per konsultacijas ne tik bus nagrinėjami tausaus išteklių naudojimo klausimai, bet ir bus klausiama apie biotechnologijų ekonomikos teikiamas galimybes skatinti inovacijas ir spręsti socialinius sunkumus. Rezultatai bus panaudoti rengiant Europos strategiją ir veiksmų planą, kuriais siekiama iki 2020 m. užtikrinti tvarią biotechnologijų ekonomiką.

Visas konsultacijas galima rasti Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/yourvoice/index_lt.htm


Side Bar