Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Brüsszel, 2011. február 25.

Környezetvédelem: A Bizottság konzultációkat kezdeményez a forráshatékonyságról, a Rio+20 konferenciáról és a fenntartható fejlődésről

Az Európai Bizottság két környezetvédelmi témájú online konzultációt indított. Az elsőt azon politikai alternatívák kapcsán, amelyek a természeti források hatékonyabb felhasználására való áttérést segíthetik elő az európai gazdaságban. A második a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2012. évi Rio de Janeiro-i ENSZ-konferencián képviselendő uniós álláspontról szól. A fentiekhez kapcsolódik az a konzultáció, amely az európai bioalapú gazdasággal kapcsolatos vélemények összegyűjtése céljából indult és ugyancsak érinti a forráshatékonyság kérdésének különféle szempontjait. A konzultációk 2011. április közepéig tartanak.

A forráshatékonyságra vonatkozó konzultáció „az erőforrás-hatékony Európa” menetrendjének előkészítését szolgálja, melynek összeállítása 2011 nyarára várható. A konzultáció során három kérdéskörben lehet véleményt nyilvánítani. Ezek: a) a forrásfelhasználás általános szempontjai, a források szűkössége, a fennálló akadályok és az aggodalomra okot adó főbb területek; b) a menetrendbe beillesztendő politikai területek; valamint c) a magatartásváltozások ösztönzésének lehetőségei. A Bizottság összesen 22 kérdésben várja a hatóságok, a magánszféra, a környezetvédelemben érdekelt szervezetek és a téma iránt érdeklődő polgárok hozzászólásait. Ez év január 26-án a Bizottság közleményt adott ki az erőforrás-hatékony Európáról – az európai munkahelyteremtést és növekedést célzó Európa 2020 stratégia egyik kiemelt kezdeményezéséről –, melyben több, 2011-re és 2012-re tervezett bizottsági kezdeményezés is bemutatásra kerül. Ezek sorában ott szerepel az említett menetrend is. Az angolul, franciául és németül folyó konzultáció zárónapja 2011. április 17.

A második konzultáció a fenntartható fejlődéssel foglalkozó 2012. évi ENSZ-konferencián képviselendő EU-álláspont kialakítását segíti. Az 1992-es Rio de Janeiro-i Föld-csúcstalálkozó huszadik évfordulóján megrendezendő, Rio+20-ként is emlegetett konferencia a fenntartható fejlődés iránti politikai elköteleződés megújítását szolgálja. Célja az eddigi előrelépés értékelése, a kötelezettségvállalások végrehajtásában mutatkozó hiányosságok megállapítása és a felmerülő kihívások kezelése. A konferencia két fő témával foglalkozik: „zöld gazdaság a fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása keretében”, valamint „a fenntartható fejlődés intézményi kerete”. Az angol nyelvű konzultáció, melynek keretében 13 kérdésre várnak válaszokat, április közepéig tart.

A beérkező válaszok beépülnek az EU álláspontjáról szóló, 2011 tavaszán közzéteendő közleménybe, valamint a többi uniós intézménnyel ezt követően folytatandó vitába. A konzultáció nyitva áll valamennyi érdekelt előtt az EU-ban és harmadik országokban. A hozzászólások a kérdőíven szereplő kérdésekre (vagy azok egy részére) adott válaszok formájában küldhetők el. A beérkező válaszok kiértékelése után a Környezetvédelmi Főigazgatóság az interneten jelentést tesz közzé a konzultációról.

Végül konzultációt kezdeményezett a Kutatási és Innovációs Főigazgatóság is az Európa 2020 stratégia forráshatékonysági és egyéb szempontjairól. A figyelem itt az európai bioalapú gazdaság aktuális helyzetére és majdani lehetőségeire irányul. A konzultáció során a forráshatékonysági kérdéseken túl válaszokat várnak arra vonatkozóan is, hogy milyen lehetőségek rejlenek a bioalapú gazdaságban az innováció ösztönzése és a társadalmi kihívások kezelése tekintetében. A konzultáció eredményei a fenntartható bioalapú gazdaság 2020-ig történő megvalósításáról szóló európai stratégia és cselekvési terv előkészítését fogják segíteni.

A konzultációkba ezen a bizottsági címen lehet bekapcsolódni:

http://ec.europa.eu/yourvoice/


Side Bar