Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/226

Bryssel 25. helmikuuta 2011

Komissio käynnistää kuulemisia resurssitehokkuudesta, Rio+20 -konferenssista ja kestävästä kehityksestä

Euroopan komissio on käynnistänyt internetissä kaksi ympäristöalan kuulemista: toimintavaihtoehdoista luonnonvarojen käytön tehostamiseksi Euroopan taloudessa sekä EU:n kannasta Rio de Janeirossa vuonna 2012 järjestettävässä Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa. Näkemyksiä halutaan kerätä myös kuulemisella Euroopan biotaloudesta, joka kattaa muun muassa resurssitehokkuuden. Kuulemiset päättyvät huhtikuun 2011 puolivälissä.

Ensimmäisen kuulemisen aiheena on resurssitehokkuus. Sen tarkoituksena on kerätä näkemyksiä resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelmaa varten (kesä 2011). Kuulemisessa esitetään kysymyksiä kolmelta aihealueelta, jotka ovat a) yleinen näkemys resurssien käytöstä, niukkuudesta, nykyisistä esteistä ja suurista huolenaiheista, b) mahdolliset etenemissuunnitelmaan sisällytettävät politiikanalat sekä c) vaihtoehdot tottumusten muuttamiseksi. Yhteensä 22 kysymyksellä pyritään keräämään näkemyksiä viranomaisilta, yksityisen sektorin edustajilta, ympäristöalan sidosryhmiltä ja kansalaisilta. Komissio antoi 26. tammikuuta 2011 tiedonannon resurssitehokkaasta Euroopasta, joka on yksi EU:n työpaikkojen ja kasvun edistämiseksi luodun Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahankkeista. Tiedonannossa esitellään komission aloitteita vuosille 2011 ja 2012 – yksi niistä on resurssitehokkaan Euroopan etenemissuunnitelma. Kuuleminen, joka käydään englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, päättyy 17. huhtikuuta 2011.

Toisen kuulemisen tarkoituksena on valmistella EU:n kantaa Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20), joka järjestetään Rio de Janeirossa vuonna 2012. Konferenssin nimeksi on annettu Rio+20, koska Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestetystä ympäristö- ja kehityskonferenssista tulee kuluneeksi 20 vuotta. Rio+20:ssa on tarkoitus uudistaa poliittinen sitoumus kestävään kehitykseen. Konferenssissa myös arvioidaan tähänastista edistystä, kartoitetaan sitoumusten täytäntöönpanon aukkoja ja käsitellään nousevia haasteita. Rio+20:n painopisteitä on kaksi: vihreä talous kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen yhteydessä sekä kestävän kehityksen institutionaalinen kehys. Kuuleminen, joka koostuu 13 avoimesta kysymyksestä ja käydään englanniksi, päättyy huhtikuun 2011 puolivälissä.

Kuulemiseen saadut vastaukset otetaan huomioon EU:n kannasta laadittavassa tiedonannossa (kevät 2011) ja tulevissa keskusteluissa muiden EU:n toimielinten kanssa. Kuulemiseen voivat osallistua kaikki sidosryhmät EU:ssa ja kolmansissa maissa. Vastauksia voi antaa kaikkiin kysymyksiin tai osaan niistä. Kun vastaukset on arvioitu, kuulemisesta laaditaan raportti, joka julkaistaan ympäristöasioiden pääosaston verkkosivustolla.

Lisäksi tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto on käynnistänyt kuulemisen resurssitehokkuudesta ja muista Eurooppan 2020 -strategian näkökohdista. Kuulemisen painopisteenä on Euroopan biotalouden tila ja mahdollisuudet. Resurssitehokkuuden lisäksi kuulemisessa esitetään kysymyksiä biotalouden mahdollisuuksista edistää innovointia ja ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Kuulemisen tulosten perusteella on tarkoitus valmistella Eurooppalaista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa kestävän biotalouden saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Kaikki kuulemiset ovat nähtävillä komission verkkosivustolla osoitteessa

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_fi.htm


Side Bar