Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Bruxelles, 23 februarie 2011

„Small Business Act” pentru Europa întărește micile întreprinderi și este motorul creșterii economice

Strategia Europa 2020 și economia europeană se bazează în mare măsură pe valorificarea potențialului de care dispun întreprinderile mici și mijlocii (IMM). În UE, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigură locuri de muncă pentru 67 % din forța de muncă din sectorul privat. Small Business Act (SBA) este cadrul de politici al UE destinat să întărească IMM-urile pentru ca acestea să crească și să creeze locuri de muncă. Între 2008 și 2010, Comisia și statele membre UE au implementat acțiuni stabilite în SBA pentru ușurarea sarcinii administrative, facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și sprijinirea accesului lor la noi piețe. Chiar dacă cele mai multe dintre inițiativele prevăzute de SBA au fost declanșate, o reexaminare a stadiului actual al implementării arată că mai sunt multe de făcut pentru ajutorarea IMM-urilor.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „IMM-urile reprezintă peste 99 % din totalul întreprinderilor și angajează peste 90 de milioane de persoane în Europa. Ele reprezintă motorul economiei noastre și trebuie să rămână puternice, competitive și inovatoare. Statele membre trebuie să acționeze rapid pentru asigurarea implementării depline a Small Business Act.”

Inițiative SBA de succes începând din 2008 și până în prezent

Small Business Act este primul cadru de politici cuprinzător pentru IMM-uri al UE și al statelor membre ale acesteia. De la adoptarea sa, în iunie 2008, s-au înregistrat progrese considerabile prin acțiuni de întărire a IMM-urilor în mai multe privințe:

 • 100 000 de IMM-uri au beneficiat de pe urma instrumentelor financiare ale programului-cadru pentru inovație și competitivitate, creând peste 100 000 de locuri de muncă;

 • prin directiva privind plățile cu întârziere, autorităților publice li se cere, în prezent, să își plătească furnizorii în termen de 30 de zile, îmbunătățind fluxul de lichidități al întreprinderilor;

 • în majoritatea statelor membre, timpul și costurile necesare pentru înființarea unei întreprinderi s-au redus considerabil, scăzând media UE pentru o societate privată cu răspundere limitată de la 12 zile și 485 EUR în 2007, la 7 zile și 399 EUR în 2010.

 • procedurile online eficientizate și oportunitățile de ofertare în comun au făcut ca participarea la achiziții publice să fie mai ușoară pentru IMM-uri;

 • noul Centru UE pentru IMM-uri din China sprijină accesul IMM-urilor pe piețele chineze.

Chiar dacă toate statele membre au recunoscut importanța unei puneri în aplicare rapide a SBA, abordarea adoptată și rezultatele obținute variază considerabil între statele membre. Reexaminarea subliniază faptul că statele membre trebuie să își intensifice eforturile de promovare a antreprenoriatului și a IMM-urilor pentru susținerea spiritului antreprenorial în climatul economic dificil de astăzi.

Un nou impuls pentru SBA

Comisia este decisă să continue să acorde prioritate IMM-urilor. Pentru a reflecta cele mai recente evoluții economice, pentru a alinia SBA la prioritățile strategiei Europa 2020 și pentru a îmbunătăți continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri, reexaminarea propune noi acțiuni în mai multe domenii prioritare:

Îmbunătățirea accesului la finanțare pentru investiții și dezvoltare

 • acces la garanții de împrumut pentru IMM-uri prin mecanisme consolidate de garantare a împrumuturilor;

 • plan de acțiune pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare, inclusiv a accesului la piețe de capital de risc, precum și măsuri orientate către sensibilizarea investitorilor la oportunitățile oferite de IMM-uri;

 • acordarea pentru toate băncile, indiferent de dimensiuni, a posibilității de a implementa cu ușurință împrumuturi ale BEI și instrumente UE;

Reglementare inteligentă pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra asupra activităților de bază

 • legislație UE îmbunătățită printr-un test IMM pentru propunerile legislative ale Comisiei, acordându-se o atenție specială diferențelor între microîntreprinderi, întreprinderile mici și cele mijlocii;

 • realizarea de „ghișee unice” în statele membre pentru facilitarea procedurilor administrative;

 • ținte cuantificate pentru reducerea „supra-legiferării”, practică a organismelor naționale prin care se depășesc termenii directivelor UE la transpunerea acestora în legislația națională;

Utilizarea deplină a pieței unice

 • propunere pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi;

 • măsuri pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a creanțelor;

 • revizuire a sistemului european de standardizare pentru realizarea unor standarde mai favorabile IMM-urilor și mai ușor accesibile;

 • orientări pentru utilizarea de către IMM-uri a normelor de etichetare a originii;

Sprijinirea IMM-urilor pentru a face față problemelor globalizării și schimbării climatice

 • propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe piețe din afara UE;

 • o nouă strategie pentru grupuri și rețele competitive la nivel global;

 • acțiuni specifice privind transferul regional de cunoștințe între experți în mediul înconjurător și energie din cadrul Rețelei întreprinderilor europene.

De asemenea, reexaminarea propune o guvernanță consolidată pentru implementarea SBA, cu organizațiile oamenilor de afaceri în prima linie.

Acțiunile schițate mai sus reprezintă o selecție limitată. Pentru o listă completă a acțiunilor, a se vedea reexaminarea SBA sau MEMO/11/109. MEMO/11/110 oferă mai multe exemple de implementare cu succes a SBA și a principiului „a gândi mai întâi la scară mică” în statele membre.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar