Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/218

Brüsszel, 2011. február 23.

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag erősíti a kisvállalkozásokat és ösztönzi a növekedést

Az Európa 2020 stratégia és Európa gazdasága erőteljesen támaszkodik a lehetőségeiket megvalósító kis- és középvállalkozásokra (kkv-k). Az Európai Unióban működő mintegy 23 millió kkv a magánszektor munkavállalóinak 67%-át alkalmazza. Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) az az uniós szakpolitikai keret, amelynek célja a kkv-k megerősítése, hogy azok növekedhessenek és munkahelyeket tudjanak teremteni. A Bizottság és az uniós tagállamok 2008 és 2010 között végrehajtották az SBA-ban meghatározott intézkedéseket annak érdekében, hogy csökkentsék az adminisztrációs terheket, valamint elősegítsék a kkv-k finanszírozáshoz jutását és új piacokra való belépését. Noha az SBA-ban felvázolt legtöbb kezdeményezés már elindult, a végrehajtás eddigi felülvizsgálata azt mutatja, hogy még többet kell tenni a kkv-k támogatása érdekében.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos kijelentette: „A kkv-k az összes vállalkozás több mint 99%-át teszik ki, és több mint 90 millió munkavállalót foglalkoztatnak Európában. Gazdaságunk motorját jelentik, amelynek erősnek, versenyképesnek és innovatívnak kell lennie. Gyors cselekvésre van szükség a tagállamok részéről annak érdekében, hogy az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot teljes mértékben végrehajtsuk.”

Sikeres SBA-kezdeményezések 2008 óta

Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag az első átfogó kkv-szakpolitikai keret az Unió és a tagállamok számára. 2008. júniusi elfogadása óta számos területen történt jelentős előrehaladás a kkv-k megerősítését célzó fellépések révén:

 • 100 000 kkv részesült a versenyképességi és innovációs keretprogram pénzügyi eszközeiből, több mint 100 000 munkahelyet teremtve ezáltal.

 • A késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv kimondja, hogy a hatóságok 30 napon belül kötelesek kiegyenlíteni beszállítóikkal szembeni számláikat, így javítva a vállalkozások cash flow-ját.

 • A legtöbb uniós tagállamban jelentősen csökkent a vállalkozások létrehozásához szükséges idő és költség: 2010-ben egy átlagos uniós vállalkozás elindítása 7 napot vett igénybe (2007-ben 12 napot), és költsége 399 euró volt (2007-ben 485 euró).

 • Az egyszerűbb online eljárásoknak és a közös ajánlattételi lehetőségeknek köszönhetően könnyebbé vált a kkv-k részvétele a közbeszerzésben.

 • A Kínában nyitott új uniós kkv-központ támogatja a kkv-ket a kínai piacokra történő belépésben.

Jóllehet valamennyi tagállam elismerte az SBA gyors végrehajtásának fontosságát, az egyes tagállamok megközelítése és elért eredményei különbözőek. Az SBA felülvizsgálata kiemeli, hogy a mai nehéz gazdasági környezetben a tagállamoknak fokozniuk kell erőfeszítéseiket a vállalkozási kedv ösztönzése és a kkv-k támogatása érdekében.

Új lendületben az SBA

A Bizottság elkötelezett amellett, hogy továbbra is kiemelten kezelje a kkv-ket. Annak érdekében, hogy figyelembe vegye a legutóbbi gazdasági fejleményeket, összhangba hozza az SBA-t az Európa 2020 stratégia prioritásaival, valamint folyamatosan javítsa a kkv-k üzleti környezetét, a felülvizsgálat számos kiemelt területen javasol további fellépést:

A beruházást és növekedést szolgáló finanszírozáshoz való jobb hozzáférés

 • Megerősített hitelgarancia-rendszereken keresztül a hitelgaranciákhoz való hozzáférés biztosítása a kkv-k számára;

 • Cselekvési terv a kkv-k finanszírozáshoz – többek között a kockázatitőke-piacokhoz – való hozzáférésének javítására, valamint célzott intézkedések annak érdekében, hogy a befektetők több információval rendelkezzenek a kkv-k által nyújtott lehetőségekről;

 • Méretüktől függetlenül valamennyi bank számára annak lehetővé tétele, hogy könnyen végrehajtsák az Európai Beruházási Bank kölcsöneit és az uniós pénzügyi eszközöket.

Intelligens szabályozás annak elősegítésére, hogy a kkv-k az alapvető tevékenységeikre összpontosítsanak

 • Az uniós jogalkotás javítása azáltal, hogy a bizottsági jogalkotási javaslatok esetében elvégzik a kkv-tesztet, különös figyelemmel a mikro-, kis- és középvállalkozások közötti különbségekre;

 • Egyablakos ügyintézés” kialakítása a tagállamokban az adminisztratív eljárások megkönnyítésére;

 • Célszámok kitűzése a „túlbuzgóság csökkentésére; e jelenség lényege, hogy a nemzeti szervek az uniós irányelvek nemzeti jogba való átültetésekor az uniós jogszabályok előírásait meghaladó követelményeket támasztanak.

Az egységes piac teljes mértékű kihasználása

 • Javaslat közös konszolidált társaságiadó-alapra;

 • Intézkedések a határokon átnyúló adósságbehajtás megkönnyítésére;

 • Az európai szabványosítási rendszer felülvizsgálata, hogy a szabványok kkv-barátabbak és könnyebben hozzáférhetőek legyenek;

 • Útmutatás a kkv-k számára az eredetmegjelölési szabályok kihasználása terén.

A kkv-k támogatása a globalizáció és az éghajlatváltozás támasztotta kihívások kezelésében

 • Javaslatok a kkv-k támogatására az Unión kívüli piacokon;

 • Új stratégia a világpiacokon versenyképes klaszterek és hálózatok számára;

 • Az Enterprise Europe Networkön belül a környezetvédelmi és energiaügyi szakértők közötti regionális tudástranszferrel kapcsolatos egyedi fellépés.

A felülvizsgálat továbbá megerősített irányítást javasol az SBA végrehajtása vonatkozásában, amelyben az üzleti szervezetek kiemelt helyet foglalnának el.

A fentiekben körvonalazottak csupán ízelítőt nyújtanak a fellépésekből. A fellépések teljes listáját lásd az SBA felülvizsgálatáról szóló közleményben, illetve a MEMO/11/109 dokumentumban. A MEMO/11/110 az SBA és a „gondolkozz előbb kicsiben” elv sikeres tagállami végrehajtásáról nyújt példákat.

További információ:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/


Side Bar