Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Bryssel den 22 februari 2011

EU-kommissionen möter den ryska regeringen för samtal på exekutiv nivå

Den 24 februari 2011 tar ordförande José Manuel Barroso och EU- kommissionen emot den ryska regeringen, ledd av premiärminister Vladimir Putin. De planerade samtalen på exekutiv nivå kommer att beröra samtliga aspekter av förbindelserna mellan EU och Ryssland, från insatser för att stödja Rysslands moderniseringsprocess till handels- och energifrågor, och från ett djupare tekniksamarbete till internationella frågor.

Inför mötet sade kommissionens ordförande José Manuel Barroso: ”Jag ser fram emot fruktbara diskussioner med premiärminister Vladimir Putin och hans regering. Våra samtal kommer bekräfta det djupa ömsesidiga beroendet mellan Ryssland och Europeiska unionen, och visa på vårt gemensamma intresse av att lösa problem som rör båda parter genom en öppen dialog. Jag förväntar mig särskilt nya impulser till vårt partnerskap för modernisering. Vi bör också använda oss av detta tillfälle för att slutgiltigt bereda vägen för Rysslands anslutning till Världshandelsorganisationen (WTO), och för att göra ordentliga framsteg i förhandlingarna om det nya avtalet mellan EU och Ryssland, bland annat på de områden som rör handel, investeringar och energifrågor.”

Ömsesidiga besök mellan den ryska regeringen och kommissionen har ägt rum sedan 1997, senast i Moskva i februari 2009. Det kommande mötet på exekutiv nivå kommer att bli det mest omfattande någonsin, med deltagande av kommissionärskollegiet och ett dussintal ministrar från den ryska federationen. Flera dokument om energifrågor kommer att undertecknas, däribland ett som rör en mekanism för tidig varning. Ordförande José Manuel Barroso och premiärminister Vladimir Putin kommer att hålla en presskonferens omkring kl. 13.00.

Bakgrund – nyckelfrågor:

Samtalen kommer att bygga på den positiva utvecklingen i förbindelserna mellan EU och Ryssland, och bör leda till framsteg på ett antal nyckelområden. Partnerskapet för modernisering, som José Manuel Barroso tog initiativet till i november 2009, inleddes vid toppmötet 2010 i Rostov. Den rullande arbetsplanen för partnerskapet fastställdes i december förra året. Detta partnerskap innebär ett konkret stöd till Rysslands moderniseringsprocess, inbegripet åtgärder för att stärka rättsstaten. Mötet mellan kommissionen och Ryssland kommer att ge ytterligare vägledning för partnerskapet och bidra till att det i alla sina delar kan genomföras på ett snabbt och smidigt sätt.

När de bilaterala förhandlingarna om Rysslands WTO-anslutning slutfördes förra hösten, innebar detta en extra skjuts för den multilaterala processen, som kommer att kunna slutföras under 2011. Vid samtalen på exekutiv nivå bör man sträva efter att bibehålla denna dynamik och diskutera sätt att lösa återstående frågor. Samtidigt förväntas mötet ge ny kraft åt de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Ryssland.

Kommissionen och den ryska regeringen kommer också att göra en bedömning av det pågående samarbetet kring gemensamma åtgärder för att, under rätt förutsättningar, införa viseringsfria resor mellan EU och Ryssland. Slutligen kommer samtalen att omfatta olika internationella frågor av gemensamt intresse samt diskussioner om ett eventuellt fördjupat samarbete i vårt gemensamma närområde.

För närmare upplysningar:

MEMO/11/104

Förbindelserna mellan EU och Ryssland:

http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar