Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

V Bruseli 22. februára 2011

Európska komisia sa stretne s ruskou vládou v rámci rozhovorov na najvyššej úrovni

Európska komisia a jej predseda José Manuel Barroso budú 24. februára 2011 hostiť ruskú vládu a jej predsedu Vladimíra Putina. Tieto rozhovory na najvyššej úrovni budú zahŕňať širokú škálu vzťahov medzi EÚ a Ruskom, od podpory modernizačného procesu v Rusku po obchodné a energetické otázky, od hlbšej technologickej spolupráce po medzinárodné záležitosti.

Pred stretnutím predseda Komisie Barroso uviedol: „Teším sa na plodné diskusie s premiérom Putinom a jeho vládou. Intenzita našich rozhovorov bude opäť odrážať vzájomnú závislosť Ruska a Európskej únie a preukáže náš obojstranný záujem riešiť spoločné problémy v otvorenom dialógu. Očakávam najmä ďalšie podnety k nášmu partnerstvu pre modernizáciu. Mali by sme tiež využiť tento pozitívny vývoj na dokončenie pristúpenia Ruska k WTO a dosiahnutie značného pokroku v prípade novej dohody medzi EÚ a Ruskom, okrem iného v oblasti obchodu, investícií a energetiky.“

Vzájomné návštevy medzi ruskou vládou a Komisiou sa uskutočňujú od roku 1997, naposledy v Moskve vo februári 2009. Toto stretnutie na najvyššej úrovni bude zatiaľ najväčšie. Zúčastní sa ho kolégium komisárov a tucet ministrov Ruskej federácie. Podpíšu sa viaceré dokumenty o energetike vrátane aktualizovaného mechanizmu včasného varovania. Predseda Komisie Barroso a premiér Putin usporiadajú tlačovú konferenciu o približne 13.00 hod.

Kontext − kľúčové otázky:

Rozhovory na najvyššej úrovni nadviažu na pozitívny rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom a mali by priniesť pokrok v týchto kľúčových bodoch. Partnerstvo pre modernizáciu, ktoré predseda Komisie Barroso navrhol v novembri 2009, sa zaviedlo na samite v Rostove v roku 2010 a jeho pracovný plán bol dohodnutý v decembri minulého roka. Toto partnerstvo poskytuje operačnú podporu pre modernizačný proces v Rusku, ako aj pre posilnenie právneho štátu. Stretnutie medzi Komisiou a Ruskom prinesie ďalšie usmernenia pre partnerstvo a zabezpečí, aby sa rýchlo implementovalo vo všetkých svojich aspektoch.

Ukončenie bilaterálnych rokovaní o pristúpení Ruska k WTO na jeseň 2010 sa stalo významnou hnacou silou multilaterálneho procesu. Tento proces sa môže ukončiť v roku 2011. Rozhovory na najvyššej úrovni by si mali zachovať túto dynamiku. Diskutovať by sa malo o spôsoboch, ako vyriešiť posledné otvorené otázky. Podobne sa od stretnutia očakáva, že nanovo podnieti prebiehajúce rokovania o novej dohode medzi EÚ a Ruskom.

Komisia a ruská vláda tiež zhodnotia prebiehajúcu spoluprácu pri spoločných krokoch na zavedenie možného bezvízového režimu. Rozhovory budú zahŕňať rôzne medzinárodné otázky spoločného záujmu a diskutovať sa bude o užšej spolupráci v rámci spoločného susedstva.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/104

Vzťahy Európska únia − Rusko: http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar