Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Bruksela, dnia 22 lutego 2011 r.

Komisja Europejska organizuje spotkanie z rządem rosyjskim na szczeblu organów wykonawczych

W dniu 24 lutego 2011 r. przewodniczący José Manuel Barroso i Komisja Europejska przyjmą wizytę przedstawicieli rządu rosyjskiego pod przewodnictwem premiera Władimira Putina. Rozmowy na szczeblu organów wykonawczych obejmą wszelkie kwestie dotyczące stosunków UE-Rosja, od wsparcia procesu modernizacji w Rosji oraz zagadnień związanych z handlem i energią, po bliższą współpracę w zakresie technologii i spraw międzynarodowych.

Wypowiadając się na temat przyszłego spotkania przewodniczący Komisji Barroso stwierdził: „Liczę na to, że nasze rozmowy z premierem Putinem i jego rządem okażą się owocne. Ich zakres ponownie da świadectwo temu, jak bardzo Rosja i Unia Europejska są zależne od siebie, oraz będzie wyrazem naszego zainteresowania rozwiązaniem wspólnych problemów poprzez prowadzenie otwartego dialogu. W szczególności oczekuję dalszych impulsów dla partnerstwa na rzecz modernizacji. Powinniśmy także wykorzystać ten sprzyjający moment, aby zakończyć proces przystępowania Rosji do WTO oraz dokonać znacznych postępów w pracach nad nowym porozumieniem między UE i Rosją, w tym w zakresie handlu, inwestycji oraz energetyki.”

Wzajemne wizyty rządu rosyjskiego i Komisji są organizowane od 1997 r., a ostatnia miała miejsce w Moskwie w lutym 2009 r. Obecne spotkanie na szczeblu organów wykonawczych będzie największym w historii, a wezmą w nim udział m.in. członkowie kolegium komisarzy oraz dwunastu ministrów z Federacji Rosyjskiej. Podpisanych zostanie wiele dokumentów dotyczących energii, w tym zaktualizowana wersja mechanizmu wczesnego ostrzegania. Przewodniczący Barroso i premier Putin wezmą udział w konferencji prasowej około godz. 13:00.

Dodatkowe informacje – kluczowe zagadnienia:

Rozmowy na szczeblu organów wykonawczych będą opierać się na pozytywnych zmianach w stosunkach UE-Rosja i mają przynieść postęp w następujących kluczowych sprawach: zaproponowane w listopadzie 2009 r. przez przewodniczącego Barroso partnerstwo na rzecz modernizacji uruchomiono w 2010 r. na szczycie w Rostowie, a w grudniu zeszłego roku sporządzono plan prac, który jest na bieżąco aktualizowany. Partnerstwo zapewnia wsparcie operacyjne na rzecz rosyjskiego procesu modernizacji, który obejmuje między innymi wzmocnienie praworządności. Na spotkaniu Komisji z rządem rosyjskim ustalone zostaną dalsze wskazówki dotyczące partnerstwa i zapewnione zostanie ich szybkie zastosowanie we wszystkich aspektach partnerstwa.

Zakończenie negocjacji dwustronnych w sprawie przystąpienia Rosji do WTO zeszłej jesieni stało się istotnym impulsem dla procesu wielostronnego. Proces może zostać zakończony w 2011 r. W czasie rozmów na szczeblu organów wykonawczych należy utrzymać tę dynamikę i omówić, w jaki sposób rozwiązać pozostałe kwestie. Ponadto oczekuje się, że spotkanie to nada impetu toczącym się negocjacjom w sprawie nowego porozumienia UE-Rosja.

Komisja i rząd rosyjski podsumują także prowadzone prace nad wspólnymi krokami mającymi na celu możliwe wprowadzenie ruchu bezwizowego. Ponadto w czasie rozmów zostaną poruszone różne sprawy międzynarodowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz omówiona zostanie kwestia bliższej współpracy we wspólnym sąsiedztwie.

Więcej informacji:

MEMO/11/104

Stosunki Unia Europejska – Rosja: http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar