Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Briselē, 2011. gada 22. februārī

Eiropas Komisija tiekas ar Krievijas valdību, lai apspriestu vadības jautājumus

Priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu un Eiropas Komisija 2011. gada 24. februārī uzņems premjerministra Vladimira Putina vadīto Krievijas valdību. Šajās vadītāju sarunās tiks apspriesti visi ES un Krievijas attiecību aspekti, sākot no Krievijas modernizācijas procesa atbalsta līdz tirdzniecības un enerģijas jautājumiem un no ciešākas sadarbības tehnoloģiju jomā līdz starptautiskajām attiecībām.

Šīs sanāksmes priekšvakarā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu teica: Es ceru uz auglīgām sarunām ar premjerministru Putinu un viņa valdību. Mūsu sarunu dziļums vēlreiz atspoguļos, cik lielā mērā Krievija un Eiropas Savienība ir savstarpēji atkarīgas, un norādīs uz mūsu kopējo ieinteresētību risināt kopējas problēmas ar atklāta dialoga palīdzību. It īpaši es ceru uz turpmākām ierosmēm saistībā ar Partnerību modernizācijai. Mums būtu jādod pozitīvs impulss pēdējā posma pārvarēšanai jautājumā par Krievijas pievienošanos PTO un jaunā nolīguma starp ES un Krieviju, tajā skaitā tirdzniecības, ieguldījumu un enerģijas jautājumos, ievērojamai virzībai uz priekšu.

Savstarpējas vizītes starp Krievijas valdību un Komisiju ir notikušas kopš 1997. gada, pēdējā no tām notika Maskavā 2009. gada februārī. Šī vadītāju sanāksme būs visplašākā no visām, tajā piedalīsies arī Komisāru kolēģija un divpadsmit Krievijas Federācijas ministru. Tiks arī parakstīti vairāki dokumenti saistībā ar enerģiju, tajā skaitā saistībā ar atjauninātu agrīnās brīdināšanas mehānismu. Priekšsēdētājs Barrozu un premjerministrs Putins piedalīsies preses konferencē, kas notiks aptuveni plkst. 13.00.

Pamatinformācija — galvenie jautājumi

Vadītāju sarunas būs balstītas uz pozitīvu ES un Krievijas attiecību attīstību, un tām būtu jāveicina progress vairākos svarīgos jautājumos: Partnerība modernizācijai, ko 2009. gada novembrī ierosināja priekšsēdētājs Barrozu, tika uzsākta 2010. gadā Rostovas samita laikā un par tās slīdošo darba plānu tika panākta vienošanās 2010. gada decembrī. Šī partnerība nodrošina Krievijas modernizācijas procesa praktisku atbalstu, tajā skaitā tiesiskuma stiprināšanu. Komisijas un Krievijas tikšanās noteiks turpmāko partnerības gaitu un nodrošinās ātru visu tās aspektu īstenošanu.

Pagājušajā rudenī noslēgušās divpusējās sarunas par Krievijas pievienošanos PTO deva vērā ņemamu impulsu daudzpusējam procesam. Tas var tikt noslēgts 2011. gadā. Vadītāju sarunām vajadzētu uzturēt šo dinamiku, pārrunājot veidus, kā atrisināt beidzamos jautājumus. Tāpat tiek liktas cerības uz to, ka šī sanāksme dos jaunu impulsu notiekošajām sarunām par jaunu ES un Krievijas nolīgumu.

Komisija un Krievijas valdība izvērtēs arī pašreizējo kopīgo darbu pie kopējiem pasākumiem iespējamai bezvīzu ceļošanas režīma nodrošināšanai. Visbeidzot, tiks apspriesti dažādi abpusēji svarīgi starptautiski jautājumi, kā arī ciešāka sadarbība ar kopējām kaimiņvalstīm.

Sīkāka informācija

MEMO/11/104

ES un Krievijas attiecības: http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar