Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Briuselis, 2011 m. vasario 22 d.

Europos Komisija susitiks su Rusijos vyriausybės atstovais

2011 m. vasario 24 d. Pirmininkas José Manuelis Barroso ir Europos Komisija priims Ministro Pirmininko Vladimiro Putino vadovaujamą Rusijos vyriausybę. Šiame vykdomosios valdžios atstovų susitikime bus aptarti įvairūs ES ir Rusijos santykių aspektai, kaip antai Rusijos modernizacijos proceso rėmimas, prekybos ir energetikos reikalai, didesnis technologinis bendradarbiavimas ir tarptautiniai santykiai.

Prieš susitikimą Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Tikiuosi, kad diskusijos su Ministru Pirmininku V. Putinu ir jo vyriausybe bus vaisingos. Jų išsamumas dar kartą parodys didelį Rusijos ir Europos Sąjungos tarpusavio priklausomumą ir mūsų bendrą norą atviru dialogu spręsti bendrus klausimus. Ypač tikiuosi, kad labiau pasistūmėsime su mūsų „Partneryste siekiant modernizavimo“. Be to, turėtume pasinaudoti gera proga ir užbaigti Rusijos stojimo į PPO procesą, taip pat padaryti esminę pažangą derantis dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo prekybos, investicijų ir energetikos ir kitais klausimais.“

Dvišaliai Rusijos vyriausybės ir Komisijos susitikimai vyko nuo 1997 m. Paskutinis surengtas 2009 m. vasario mėn. Maskvoje. Šis vykdomosios valdžios atstovų susitikimas bus didžiausias. Jame dalyvaus Komisijos narių kolegija ir didelė Rusijos Federacijos ministrų grupė. Bus pasirašyti keli energetikos srities dokumentai, taip pat dėl atnaujinto išankstinio perspėjimo mechanizmo. Maždaug 13 val. Pirmininkas J. M. Barroso ir Ministras Pirmininkas V. Putinas surengs spaudos konferenciją.

Pagrindiniai faktai

Vykdomosios valdžios atstovų diskusijos paskatins ES ir Rusijos santykių pokyčius ir turėtų paspartinti toliau nurodytų sričių pažangą 2009 m. lapkričio mėn. Pirmininko J. M. Barroso pasiūlyta „Partnerystė siekiant modernizavimo“ pradėta 2010 m. Rostovo aukščiausiojo lygio susitikime, o praėjusį gruodžio mėn. susitarta dėl tęstinio veiksmų plano. Pagal partnerystę Rusijai teikiama veiklos parama modernizavimo procesui, įskaitant teisinės valstybės stiprinimą, vykdyti. Komisijos ir Rusijos susitikime bus nustatytos tolesnės partnerystės gairės ir užtikrinta, kad visi jos aspektai būtų sparčiai įgyvendinti.

Praėjusių metų rudenį užbaigus dvišales derybas dėl Rusijos stojimo į PPO, suteiktas tvirtas impulsas tęsti daugiašalį procesą. Jį galima užbaigti 2011 m. Tokį tempą turėtų palaikyti ir vykdomosios valdžios atstovų diskusijos, kuriose turėtų būti aptarta, kaip spręsti likusius klausimus. Be to, tikimasi, kad susitikimu bus suteiktas naujas postūmis paspartinti vykstančias derybas dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo.

Komisija ir Rusijos vyriausybė taip pat įvertins darbą nustatant bendrus etapus siekiant galimo bevizio kelionių režimo. Galiausiai susitikime bus aptarti įvairūs abiem šalims svarbūs tarptautiniai klausimai ir glaudesnis bendradarbiavimas vykdant bendrą kaimynystės politiką.

Daugiau informacijos

MEMO/11/104

ES ir Rusijos santykiai http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm.


Side Bar