Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Bryssel 22. helmikuuta 2011

Euroopan komissio ja Venäjän hallitus tapaavat korkean tason neuvotteluissa

Puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Euroopan komissio isännöivät 24. helmikuuta 2011 kokousta pääministeri Vladimir Putinin johtaman Venäjän hallituksen kanssa. Neuvotteluissa käsitellään EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kaikkia osa-alueita, kuten tukea Venäjän modernisaatioprosessille, kauppa- ja energiakysymyksiä, teknologisen yhteistyön syventämistä sekä kansainvälisiä kysymyksiä.

Kokouksen alla komission puheenjohtaja Barroso sanoi odottavansa tuloksekkaita keskusteluja pääministeri Putinin ja hänen hallituksensa kanssa. Barroson mukaan tulevien neuvottelujen perusteellisuus osoittaa jälleen, kuinka riippuvaisia toisistaan Venäjä ja Euroopan unioni ovat ja että molemmat haluavat käydä avointa vuoropuhelua yhteisistä haasteista. Erityisesti odotan uutta pontta modernisaatiokumppanuudellemme. Myönteistä kehitysvauhtia olisi käytettävä myös edistämään Venäjän WTO-jäsenyyden loppuun saattamista ja viemään merkittävästi eteenpäin neuvotteluja EU:n ja Venäjän välisestä uudesta sopimuksesta, myös kauppa-, investointi- ja energiakysymysten osalta”, puheenjohtaja Barroso totesi.

Venäjän hallituksen ja komission välisiä vastavuoroisia vierailuja on järjestetty vuodesta 1997, viimeksi Moskovassa helmikuussa 2009. Nyt pidettävä korkean tason kokous on tähän mennessä suurin, sillä siihen osallistuvat komission jäsenten kollegio ja kymmenkunta Venäjän federaation ministeriä. Kokouksessa on tarkoitus myös allekirjoittaa useita energia-alan asiakirjoja, kuten ajan tasalle saatettu varhaisvaroitusjärjestelmä. Puheenjohtaja Barroso ja pääministeri Putin pitävät lehdistötilaisuuden noin klo 13.

Tausta – keskeisiä aiheita:

Korkean tason neuvotteluissa tukeudutaan EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa tapahtuneeseen myönteiseen kehitykseen, ja tarkoitus on saavuttaa edistystä seuraavassa mainituissa keskeisissä aiheissa. Käsiteltävänä on mm. modernisaatiokumppanuus, joka perustuu puheenjohtaja Barroson marraskuussa 2009 tekemään ehdotukseen. Se käynnistettiin vuonna 2010 Donin Rostovissa pidetyssä huippukokouksessa, ja sen säännöllisesti päivitettävästä toteuttamissuunnitelmasta sovittiin viime joulukuussa. Kumppanuuden välityksellä annetaan toiminnallista tukea Venäjän uudistusprosessille sekä mm. lujitetaan oikeusvaltioperiaatteen soveltamista. Komission ja Venäjän välisessä kokouksessa kumppanuutta ohjataan eteenpäin ja huolehditaan sen joutuisasta täytäntöönpanosta kaikilla osa-alueilla.

Venäjän WTO-jäsenyyttä koskeneet kahdenväliset neuvottelut saatiin päätökseen viime syksynä, mikä vauhditti monenvälistä prosessia niin että se voidaan päättää vuoden 2011 aikana. Nyt järjestettävissä neuvotteluissa olisi säilytettävä tämä dynamiikka ja keskusteltava tavoista selvittää jäljellä olevat kysymykset. Kokouksen odotetaan vauhdittavan myös neuvotteluja uudesta EU:n ja Venäjän välisestä sopimuksesta.

Komissio ja Venäjän hallitus arvioivat myös meneillään olevia yhteisiä toimia, joilla pyritään kohti mahdollista viisumivapaata matkustusjärjestelmää. Lisäksi keskusteluissa käsitellään kummankin osapuolen kannalta tärkeitä kansainvälisiä kysymyksiä ja tiiviimpää yhteistyötä yhteisissä naapurimaissa.

Lisätietoja:

MEMO/11/104

EU:n ja Venäjän väliset suhteet: http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar