Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Brüssel, 22. veebruar 2011

Euroopa Komisjon kohtub Venemaa valitsusega, et pidada kõnelusi juhtide tasandil

President José Manuel Barroso ja Euroopa Komisjon võõrustavad 24. veebruaril 2011 Venemaa valitsust, kelle delegatsiooni juhib peaminister Vladimir Putin. Need juhtide tasandil toimuvad kõnelused hõlmavad ELi-Venemaa suhete kõiki aspekte – toetusest Venemaa moderniseerimisprotsessile kaubandus- ja energeetikaküsimusteni, tehnoloogilisest süvakoostööst rahvusvaheliste suheteni.

Enne kohtumist ütles komisjoni president Barroso: „Ma ootan viljakat arutelu peaminister Putini ja tema valitsusega. Meie kõneluste sügavam taust näitab taas, kuivõrd seotud on omavahel Venemaa ja Euroopa Liit ning tõendab jagatud huvi ühiste probleemide lahendamisel avatud dialoogi kaudu. Eelkõige ootan ma täiendavat arengut moderniseerimispartnerluse vallas. Me peaksime ka kasutama positiivset õhkkonda, et teha viimased sammud Venemaa ühinemiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning edendada hoogsalt uut ELi ja Venemaa vahelist lepingut, mis hõlmab muu hulgas kaubandust, investeeringuid ja energeetikat.”

Venemaa valitsuse ja komisjoni ühiskohtumisi on peetud alates aastast 1997, viimati 2009. aasta veebruaris Moskvas. Juhtide tasandi kohtumine on aegade suurim, hõlmates volinike kolleegiumi ja tosinat Venemaa Föderatsiooni ministrit. Alla kirjutatakse mitu energeetikaalast dokumenti, sealhulgas ajakohastatud varajase hoiatamise mehhanism. President Barroso ja peaminister Putin annavad umbes kell 13.00 pressikonverentsi.

Taust – peamised teemad:

Juhtide tasandi kõnelused edendavad soodsas suunas ELi-Venemaa suhteid ja on oodata arengut järgmises: moderniseerimispartnerlus, milleks president Barroso detsembris 2009 ettepaneku tegi ja mis aastal 2010 Rostovi tippkohtumisel käivitati. Eelmise aasta detsembris lepiti kokku jooksvas tööplaanis. See partnerlus toetab operatiivselt Venemaa moderniseerimisprotsessi, sealhulgas õigusriigi põhimõtete tugevdamist. Komisjoni-Venemaa kohtumine annab partnerluse osas edasisi suuniseid ja tagab selle kõigi tahkude kiire rakendamise.

Möödunud sügisel peetud kahepoolsed läbirääkimised, mis käsitlesid Venemaa ühinemist Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, edendasid märkimisväärselt mitmepoolseid suhteid. Läbirääkimised võidakse lõpetada aastal 2011. Juhtide tasandil toimuvad kõnelused peaksid seda suundumust toetama ja arutada tuleks viimaste probleemide lahendamise võimalusi. Samamoodi peaks kohtumine hoogustama läbirääkimisi ka uue ELi-Venemaa lepingu üle.

Komisjon ja Venemaa valitsus hindavad ka ühistööd võimaliku viisavaba reisimise korra kehtestamiseks võetavate ühiste meetmete valdkonnas. Kõnelused hõlmavad ka mitmeid ühist huvi pakkuvaid rahvusvahelisi küsimusi ja arutatakse tihedamat koostööd ühise naabruse valdkonnas.

Lisateave:

MEMO/11/104

Euroopa Liidu suhted Venemaaga: http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar