Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/210

Bruxelles, den 22. februar 2011

Europa-Kommissionen mødes med den russiske regering til samtaler på topplan

Europa-Kommissionen og dens formand, José Manuel Barroso, er værter for et møde med den russiske regering og premierminister Vladimir Putin den 24. februar 2011. Disse samtaler på topplan kommer til at omfatte alle aspekter ved forbindelserne mellem EU og Rusland - herunder støtte til Ruslands moderniseringsproces, samhandel, energispørgsmål, vidtgående teknologisk samarbejde og internationale anliggender.

Forud for dette møde udtalte José Manuel Barroso: "Jeg ser frem til udbytterige drøftelser med premierminister Putin og hans regering. Rækkevidden af vores samtaler vil endnu en gang afspejle, hvor indbyrdes afhængige Rusland og Den Europæiske Union er, og vise, at begge parter har en interesse i at tage fælles udfordringer op gennem åben dialog. Jeg forventer bl.a., at der sættes yderligere skub i vores moderniseringspartnerskab. Vi bør også udnytte det positive momentum til at bringe Ruslands optagelse i Verdenshandelsorganisationen endeligt på plads og gøre betydelige fremskridt med den nye aftale mellem EU og Rusland, bl.a. om handel, investering og energi."

Den russiske regering og Kommissionen er mødtes gentagne gange siden 1997 - senest i Moskva i februar 2009. Det kommende møde bliver det hidtil mest omfattende med deltagelse af kommissærkollegiet og 12 ministre fra Den Russiske Føderation. Der vil blive undertegnet flere dokumenter om energi, herunder en ajourført ordning for tidlig varsling. José Manuel Barroso og premierminister Putin holder en pressekonference ca. kl. 13.

Baggrund - centrale spørgsmål:

Samtalerne på topplan tager afsæt i den positive udvikling inden for forbindelserne mellem EU og Rusland, og målet er at opnå fremskridt på følgende områder: Moderniseringspartnerskabet, som José Manuel Barroso foreslog i november 2009, blev lanceret på topmødet i Rostov i 2010 med en rullende arbejdsplan, der blev vedtaget i december. Med partnerskabet ydes der operationel støtte til Ruslands moderniseringsproces, herunder styrkelse af retsstaten. Mødet mellem Kommissionen og Rusland vil tjene til at konkretisere partnerskabet yderligere og sikre, at det gennemføres hurtigt på alle områder.

Afslutningen af de bilaterale forhandlinger om Ruslands optagelse i Verdenshandels­organisationen sidste efterår skabte et betydeligt momentum i den multilaterale proces. Denne proces kan afsluttes i 2011. Samtalerne på topplan bør fastholde denne dynamik og gøre det muligt at få afklaret de sidste udestående spørgsmål. Samtidigt forventes mødet også at sætte nyt skub i de igangværende forhandlinger om en ny aftale mellem EU og Rusland.

Kommissionen og den russiske regering vil også gøre status over det igangværende samarbejde om indførelse af visumfrihed. Under samtalerne vil man endelig komme ind på forskellige internationale problemer, der giver anledning til bekymring hos begge parter, og drøfte tættere samarbejde i vores fælles naboområder.

Yderligere oplysninger:

MEMO/11/104

Forbindelserne mellem EU og Rusland:

http://www.eeas.europa.eu/russia/index_en.htm


Side Bar