Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/209

V Bruslju, 21. februarja 2011

EU namenja 170 milijonov EUR za ključne infrastrukturne projekte po Evropi

Evropska komisija je danes razglasila projekte, ki so bili izbrani, da prejmejo skupaj 170 milijonov EUR sredstev za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) za izgradnjo in posodobitev ključne prometne infrastrukture po vsej Evropski uniji. Nepovratna sredstva na podlagi letnih in večletnih razpisov v okviru TEN-T za leto 2010, ki so bili objavljeni 19. maja, bodo državam članicam pomagala pri gradnji manjkajočih prometnih povezav, odpravljanju ozkih grl ter izboljševanju varnosti in varstva v prometu, s posebnim usmerjanem v prizadevanja, da promet postane bolj trajnosten, s spodbujanjem povezovanja med različnimi prometnimi sredstvi, pospeševanjem in olajševanjem izvajanja projektov ter zagotavljanjem podpore javno zasebnim partnerstvom.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: Veseli me, da lahko danes podpišem sklep, ki daje zeleno luč za proračun TEN-T v višini 170 milijonov EUR za sofinanciranje ključnih infrastrukturnih projektov z evropsko dodano vrednostjo. Sem so vključeni projekti na področjih pomorskih avtocest in rečnih informacijskih storitev v okviru večletnega programa ter projekti v okviru letnega programa, ki so nam v pomoč pri pripravi prihodnjih prednostnih nalog na področju prometa, zlasti za to, da postane promet okolju prijaznejši, da se vzhod in zahod Evrope bolje povežeta in da se zagotovi podpora javno zasebnim partnerstvom.

V letu 2010 je bilo za financiranje na podlagi treh ločenih razpisov izbranih 51 projektov v 24 državah članicah. Vsi projekti so bili ocenjeni na podlagi ustreznosti glede na prednostne naloge in cilje politike TEN-T: na podlagi njihove zrelosti, učinka (zlasti socioekonomskega in okoljskega) in kakovosti v smislu popolnosti, jasnosti, smotrnosti in skladnosti. Dodeljena finančna sredstva pomagajo pritegniti znatna javna in zasebna finančna sredstva ter imajo pomnoževalni učinek, ki skoraj petkrat povečuje raven pomoči EU (glej MEMO/11/101).

Cilj večletnega delovnega programa 2010 (skupna sredstva znašajo 112,4 milijona EUR) je bil financirati glavne prednostne naloge mreže TEN-T, osredotočil pa se je na tri področja:

    pomorske avtoceste, ki so s preusmerjanjem tovora na pomorske poti uresničljiva alternativa preobremenjenim cestam – izbranih je bilo osem projektov, ki se bodo financirali v višini 84,9 milijona EUR;

    rečne informacijske storitve (RIS), ki vključujejo infrastrukturo za upravljanje prometa na notranjih plovnih poteh – izbranih je bilo pet projektov, ki se bodo financirali v višini 7,1 milijona EUR;

    sistemi za upravljanje zračnega prometa in funkcionalni bloki zračnega prostora (ATM/FABs) – izbrani so bili štirje projekti, ki se bodo financirali v višini 20,5 milijona EUR (ta sredstva so bila dodeljena 16. februarja na podlagi ločenega razpisa).

    Letni delovni program 2010 (skupna sredstva v višini 78,2 milijona EUR) dopolnjuje prizadevanja, ki se razvijajo v okviru večletnega delovnega programa, njegova cilja pa sta boljša uporaba skromnih finančnih sredstev EU in kar največji učinek na prednostnih področjih. Osredotoča se na tri prednostne naloge:

Prednostna naloga 1: spodbujanje razvoja celovitega in okolju prijaznega prometnega sistema ter študij za pripravo razvojnih projektov, ki prispevajo k soočanju s podnebnimi spremembami – izbranih je bilo 13 projektov, ki se bodo financirali v višini 32,1 milijona EUR;

Prednostna naloga 2: pospeševanje/olajševanje izvajanja projektov TEN-T (študije za vse načine, dela za zrele projekte, zlasti v sektorjih železnic in notranjih plovnih poti) in projektov za podporo politiki enotnega evropskega neba – izbranih je bilo 18 projektov, ki se bodo financirali v višini 41,1 milijona EUR;

Prednostna naloga 3: študije za podporo javno zasebnim partnerstvom – izbrani so bili trije projekti, ki se bodo financirali v višini 4,9 milijona EUR.

Projekte bo upravljala izvajalska agencija za TEN-T pod nadzorom Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet.

Celotni seznam izbranih predlogov je na voljo v MEMO/11/101.

Več o tem:

http://ec.europa.eu/tentea ali po elektronski pošti: TENT-AGENCY@ec.europa.eu.


Side Bar