Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Bryssel den 21 februari 2011

Den digitala agendan: Fler i EU kan dra nytta av offentliga tjänster på nätet

Allt fler i EU får tillgång till offentliga tjänster via nätet enligt EU:s nionde benchmarkingrapport om e-förvaltning, som offentliggjordes idag. Den genomsnittliga tillgängligheten till offentliga tjänster på nätet ökade i EU från 69 % under 2009 till 82 % under 2010. Om allt fler offentliga tjänster läggs ut på nätet, sparar myndigheterna pengar samtidigt som byråkratin minskar för företag och privatpersoner. I rapporten avslöjas de bästa och sämsta resultaten i EU, med fokus på två viktiga offentliga tjänster: ”att hitta ett arbete” och ”starta ett företag”. De nationella myndigheterna rör sig visserligen i rätt riktning, men det finns fortfarande skillnader mellan länderna. Även e-upphandlingen bör användas i större utsträckning. Som del av den digitala agendan för Europa, är Europeiska unionens mål att hälften av alla människor och fyra av fem företag ska använda e-förvaltning före 2015 (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). Rapporten ger nyttig återkoppling om målen i den handlingsplan för e-förvaltning som kommissionen lanserade i december 2010. Handlingsplanen skulle hjälpa medlemsstaternas myndigheter att utöka och förbättra sina nättjänster (se IP/10/1718 och MEMO/10/681).

"Det glädjer mig att allt fler människor i EU nu kan använda offentliga tjänster på nätet för att söka efter arbeten, fylla i sina deklarationer eller registrera ett nytt företag. Medlemsstater som lägger ut grundläggande offentliga tjänster på nätet underlättar för sina medborgare och företag, samtidigt som de sparar pengar,” säger Neelie Kroes, vice ordförande och EU-kommissionär för den digitala agendan.

Mer än 80 % av grundläggande offentliga tjänster finns nu på nätet

Nättillgängligheten för 20 grundläggande offentliga tjänster som bilregistrering, deklarationer eller registrering av ett nytt företag uppgick till 82 % i EU under 2010, vilket var en tydlig ökning jämfört med 69 % under 2009. De länder där man kommit längst är Österrike, Irland, Italien, Malta, Portugal och Sverige där alla de 20 grundläggande tjänsterna finns på nätet. I Bulgarien, Italien och Lettland skedde stora förbättringar förra året i fråga om att lägga ut tjänster på nätet. Av rapporten framgår att tjänster för företag är mer avancerade är tjänster för privatpersoner.

Tjänsternas kvalitet

Årets rapport är inriktad på behoven hos både arbetslösa och blivande entreprenörer. I rapporten analyseras hur myndigheter kan minska byråkratin och hur man kan se till att man på ett smidigt sätt ger tillgång till de offentliga tjänster som behövs för att starta ett företag eller komma tillbaka till ett arbete. Detta kan ske genom en nätportal eller automatiskt genom att en person som ansöker om ett skatteidentifieringsnummer för att starta ett företag automatiskt även får ett momsregistreringsnummer. Av rapporten framgår att 55 % av de tjänster som krävs för att starta ett företag i Österrike, Danmark, Estland, Irland, Sverige och Storbritannien tillhandahålls automatiskt eller genom en särskild portal. Medan däremot 46 % av värdefulla tjänster för arbetslösa för närvarande kan nås genom en särskild portal.

e-upphandling

Även om 70 % av myndigheterna har börjat använda e-upphandling, har den ännu spritts i låg utsträckning (cirka 5 % av all upphandling sker via e-upphandling enligt uppskattningar), vilket gör att några större fördelar inte har uppstått. Om e-upphandlingen vore fullt tillgänglig, och användes i större utsträckning, skulle det kunna leda till kostnadsbesparingar inom offentlig upphandling på upp till 30 %.

Mindre samhällen, färre tjänster på nätet

För första gången tar rapporten också upp den lokala och regionala dimensionen på e-upphandling och belyser stora skillnader mellan länder. När det gäller lokala tjänster, är nättillgängligheten i mindre samhällen bara hälften så hög som i större samhällen. På mindre orters och städers webbplatser kanske man får information om hur man ansöker om en födelseattest, medan man på större städers webbplatser även kan ladda ner dem. Skälet kan vara att lokala myndigheter och invånare på mindre orter föredrar personliga kontakter eller andra mer traditionella kanaler, eller att myndigheterna inte har tillräckliga resurser (strategiska, finansiella, kunskapsmässiga) att bygga upp nättjänster.

Europeiska kommissionen kommer att fortsätta att bevaka hur offentliga tjänster på nätet utvecklas i Europa. Genom handlingsplanen för e-förvaltning kommer den att samarbeta med myndigheter i medlemsstaterna för att utöka och förbättra sina nättjänster.

Bakgrund

Kommissionens benchmarkrapport om utvecklingen av e-förvaltning inom EU har funnits sedan 2001. Undersökningen syftar till att jämföra framstegen i olika europeiska länder och dela bästa metoder. Analysen omfattar fler än 10 000 webbplatser i EU:s samtliga medlemsstater plus Kroatien, Island, Norge, Schweiz och Turkiet.

I analysen jämförs tolv grundläggande nättjänster för privatpersoner: inkomstskatter, arbetssökning, sociala förmåner, personliga dokument, bilregistrering, ansökan om bygglov, polisanmälningar, offentliga bibliotek, födelseattester och vigselbevis, ansökan till högre utbildning, flyttanmälan, hälsorelaterade tjänster samt åtta nättjänster för företag: arbetsgivaravgifter, företagsbeskattning, moms, registrering av ett nytt företag, inlämning av uppgifter till statistikkontor, tulldeklarationer, miljörelaterade tillstånd, offentlig upphandling.

Ytterligare upplysningar:

Ninth eGovernment Benchmarking Report

(nionde benchmarkingrapporten om e-förvaltning)

eGovernment Action Plan 2011-2015

(handlingsplan för e-förvaltning 2011–2015)

Neelie Kroes´ webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webbplats för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Bilaga: Viktigaste resultaten från benchmarkingrapporten om e-förvaltning

Figur 3.4: Full nättillgänglighet, 2009-2010 (i %)


Side Bar