Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

Briuselis, 2011 m. vasario 21 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Internetinėmis viešosiomis paslaugomis naudojasi daugiau ES piliečių

Remiantis šiandien paskelbta devintąja Europos e. valdžios lyginamąja ataskaita, šiuo metu internetu teikiamomis viešosiomis paslaugomis visoje ES gali naudotis daugiau žmonių. Nuo 2009 iki 2010 m. internetu teikiamų viešųjų paslaugų vidutiniškai padaugėjo nuo 69 iki 82 proc. Į internetą perkeliant daugiau viešųjų paslaugų, mažinamos viešojo administravimo išlaidos ir naikinamos biurokratinės kliūtys įmonėms ir piliečiams. Ataskaitoje nurodytos ES administracijos, kurių rezultatai geriausi ir prasčiausi, pirmiausia vertinant pagal dvi esmines viešąsias paslaugas: darbo paiešką ir įmonės steigimą. Nors Europos nacionalinės administracijos eina teisinga kryptimi, tarp šalių vis dar yra skirtumų. Dar yra galimybių tobulėti ir diegiant e. viešojo pirkimo sistemą. Įgyvendindama Europos skaitmeninę darbotvarkę, Europos Sąjunga siekia, kad iki 2015 metų e. valdžios paslaugomis naudotųsi vienas iš dviejų piliečių ir keturios iš penkių įmonių (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Ataskaitos išvadose pateikiama naudingų atsiliepimų apie 2010 m. gruodžio mėn. Komisijos paskelbto e. valdžios veiksmų plano tikslus bendradarbiauti su valstybių narių valdžios institucijomis siekiant plėtoti ir tobulinti jų internetu teikiamas paslaugas (žr. IP/10/1718 ir MEMO/10/681).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Džiaugiuosi, kad dabar vis daugiau ES piliečių gali naudotis internetinėmis viešosiomis paslaugomis ieškodami darbo, pildydami mokesčių deklaracijas ar registruodami naujas įmones. Valstybėse narėse, kur visos pagrindinės viešosios paslaugos teikiamos internetu, ne tik mažinamos išlaidos, bet ir užtikrinamos geresnės piliečių gyvenimo ir įmonių veiklos sąlygos.“

Daugiau kaip 80 proc. pagrindinių viešųjų paslaugų galima naudotis internetu

20 pagrindinių viešųjų paslaugų, kaip antai automobilio registravimas, mokesčių deklaravimas arba naujos įmonės registravimas, teikimo internetu lygis visoje Europoje 2010 m. pasiekė 82 proc. ir gerokai viršijo 2009 m. lygį (69 proc.). Geriausius rezultatus pasiekė Airija, Austrija, Italija, Malta, Portugalija ir Švedija – šiose šalyse internetu teikiamos visos 20 pagrindinių paslaugų. Praėjusiais metais didelį žingsnį į priekį didindamos internetu teikiamų paslaugų skaičių žengė Bulgarija, Italija ir Latvija. Iš ataskaitos matyti, kad įmonėms teikiamos paslaugos yra labiau išplėtotos nei tos, kurios teikiamos piliečiams.

Paslaugų kokybė

Šiemetinėje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama bedarbių ir būsimų verslininkų poreikiams. Nagrinėjama, kaip viešosios administracijos mažina biurokratines kliūtis ir racionalizuoja įvairiausių viešųjų paslaugų, reikalingų norint įsteigti įmonę arba vėl susirasti darbą, teikimą. Šios paslaugos teikiamos naudojantis interneto portalu arba automatiškai – pavyzdžiui, nauja įmonė, registruodamasi mokesčių mokėtojo identifikaciniam numeriui gauti, automatiškai gaus ir PVM mokėtojo numerį. Ataskaitoje nustatyta, kad 55 proc. paslaugų, reikalingų įmonei įsteigti, naudojant specialų portalą arba automatiškai teikiamos Airijoje, Austrijoje, Danijoje, Estijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Švedijoje. Tačiau šiuo metu tik 46 proc. bedarbiams naudingų paslaugų teikiama naudojant specialius portalus.

E. viešasis pirkimas

Nors e. viešojo pirkimo sistemą pradėjo naudoti 70 proc. valdžios institucijų, pagrindiniai privalumai dar nejuntami, nes sistema nėra visuotinai įdiegta (geriausiais vertinimais, e. viešieji pirkimai sudaro 5 proc. visos viešųjų pirkimų sumos). Jei e. viešasis pirkimas būtų įmanomas visais atvejais ir plačiau naudojamas, perkančiosios viešosios organizacijos sutaupytų iki 30 proc. lėšų.

Mažesnėse savivaldybėse – mažiau internetinių paslaugų

Ataskaitoje pirmą kartą nagrinėjamas regioninis bei vietos e. valdžios aspektas ir išryškinami reikšmingi skirtumai šalių viduje. Mažesnės savivaldybės daugiausia vietinės reikšmės paslaugų internetu teikia net perpus mažiau nei didesnės. Pavyzdžiui, mažesnių miestų ar miestelių svetainėse informuojama, kaip pateikti prašymą gauti gimimo liudijimo kopiją, o didelių miestų svetainėse pateikiami ir internetu parsisiunčiami blankai. Taip gali būti dėl to, kad mažesnės vietos administracijos ir jų piliečiai pirmenybę teikia asmeniniams kontaktams ar kitiems tradiciškesniems būdams, arba dėl to, kad mažesnių administracijų galimybės (strateginės, finansavimo, gebėjimų) diegti internetines paslaugas yra mažesnės.

Europos Komisija ir toliau stebės internetinių viešųjų paslaugų plėtrą Europoje ir pagal e. valdžios veiksmų planą bendradarbiaus su valstybių narių valdžios institucijomis, kad jų internetu teikiamos paslaugos būtų plėtojamos ir tobulinamos.

Pagrindiniai faktai

E. valdžios pažangos visoje ES lyginamąsias ataskaitas Komisija teikia nuo 2001 m. Tyrimu siekiama atlikti lyginamąją skirtingų Europos šalių analizę ir taip palyginti pažangą ir pasidalyti geriausia patirtimi. Analizuojama daugiau kaip 10 000 svetainių 27 ES valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Turkijoje.

Lyginama 12 pagrindinių piliečiams internetu teikiamų paslaugų: pajamų mokesčiai, darbo paieška, socialinės išmokos, asmens dokumentai, automobilio registracija, paraiškos gauti statybos leidimą, deklaracijos policijai, viešosios bibliotekos, gimimo ir santuokos liudijimai, registracija į aukštąsias mokyklas, pranešimas apie adreso pakeitimą, su sveikatos priežiūra susijusios paslaugos; ir 8 įmonėms internetu teikiamos paslaugos: darbuotojų socialinis draudimas, pelno mokestis, PVM, naujos įmonės registracija, statistinių duomenų pateikimas, muitinės deklaracijos, aplinkosaugos leidimai, viešasis pirkimas.

Daugiau informacijos

Devintoji e. valdžios lyginamoji ataskaita

2011–2015 m. e. valdžios veiksmų planas

Neelie Kroes tinklalapis

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/kroes/

Skaitmeninės darbotvarkės tinklalapis

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Priedas. Pagrindiniai e. valdžios lyginamosios analizės rezultatai

3.4 pieš. Galimybės visomis paslaugomis naudotis internetu 2009–2010 m. (proc.)


Side Bar