Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/206

V Bruselu dne 21. února 2011

Digitální agenda: z veřejných služeb online v EU profituje více občanů

Podle dnes zveřejněné deváté srovnávací zprávy o elektronických službách veřejných správ v Evropě má nyní v EU přístup k veřejným službám online více lidí. Průměrná dostupnost veřejných služeb online v EU se z roku 2009 na rok 2010 zvýšila z 69 % na 82 %. Zpřístupňováním stále většího množství služeb veřejné správy na internetu se snižují její náklady a rovněž byrokracie ve prospěch podniků a občanů. Zpráva uvádí elektronické služby v EU s nejlepšími a nejhoršími výsledky a zaměřuje se na dvě hlavní oblasti veřejných služeb: „hledání práce“ a „zakládání nové firmy“. Veřejné správy jednotlivých členských států EU jsou na dobré cestě, zůstávají však mezi nimi stále rozdíly. Je rovněž třeba nadále zlepšovat zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek. V rámci Digitální agendy pro Evropu si Evropská unie klade za cíl, aby do roku 2015 využíval služeb elektronické správy každý druhý občan a čtyři z pěti podniků (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Ze zjištění zprávy vyplývají užitečné informace o cílech akčního plánu „eGovernment“, který Komise zahájila v prosinci 2010, aby s veřejnými správami členských států spolupracovala na rozšiřování a zlepšování jejich služeb poskytovaných přes internet (viz IP/10/1718MEMO/10/681).

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Mám radost, že stále více občanů EU nyní může v důležitých oblastech, jako je hledání práce, vyplňování daňového přiznání či registrace nové společnosti, využívat veřejných služeb online. Členské státy, jejichž základní veřejné služby jsou plně dostupné na internetu, mohou svým občanům a podnikům usnadnit život a současně snížit své vlastní náklady.“

Více než 80 % základních veřejných služeb dostupných online

V roce 2010 dosáhla dostupnost 20 základních veřejných služeb online (např. registrace vozidla, daňové přiznání nebo registrace nové společnosti) v Evropě 82 %, což je podstatně více oproti roku 2009, kdy to bylo 69 %. Nejlepších výsledků dosáhly Irsko, Itálie, Malta, Portugalsko, Rakousko a Švédsko, kde plně online fungovalo všech 20 uvedených základních služeb. Bulharsko, Itálie a Lotyšsko učinily v minulém roce ve zpřístupňování služeb na internetu velký pokrok. Zpráva ukazuje, že služby nabízené podnikům jsou pokročilejší než služby pro občany.

Kvalita služeb

Letošní zpráva se zaměřuje jak na potřeby nezaměstnaných, tak na potřeby občanů, kteří by chtěli začít podnikat. Zkoumá, jak veřejné správy snižují byrokracii a efektivně zpřístupňují celou řadu veřejných služeb potřebných k založení nové firmy či návratu do práce. Mohou tak činit prostřednictvím online portálu nebo automaticky: například při žádání o daňové identifikační číslo obdrží začínající firma automaticky i číslo DPH. Zpráva konstatuje, že 55 % služeb nutných k založení firmy je poskytováno buď prostřednictvím speciálního portálu, nebo automaticky v Dánsku, Estonsku, Irsku, Rakousku, Švédsku a ve Spojeném království. Služby užitečné pro nezaměstnané jsou však prostřednictvím vyhrazeného portálu nabízeny pouze ze 46 %.

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Přestože 70 % veřejných správ začalo pracovat s elektronických zadáváním veřejných zakázek, jeho celková nízká míra využívání (nejoptimističtější odhady hovoří o 5 % všech zakázek) zatím nepřináší velké výhody. Kdyby bylo elektronické zadávání zakázek plně dostupné a hojněji využívané, mohlo by se na nákladech na veřejné nákupy ušetřit až 30 %.

Menší obce, méně služeb online

Poprvé se zpráva zaměřuje rovněž na regionální a místní rozměr elektronického zadávání veřejných zakázek a poukazuje na velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. U služeb poskytovaných především na místní úrovni je v menších obcích pouze poloviční dostupnost online oproti větším obcím. Například zatímco internetové stránky menších měst uvádějí informace, jak zažádat o kopii rodného listu, na internetových stránkách větších měst si můžete potřebné formuláře rovnou stáhnout. Lze to zdůvodnit tím, že menší místní správy a jejich občané upřednostňují osobní kontakt či jiné tradičnější postupy nebo že malé správy nemají dostatečnou kapacitu (strategie, financování, možnosti) pro poskytování služeb online.

Evropská komise bude nadále sledovat rozvoj veřejných služeb online v Evropě a na základě akčního plánu „eGovernment“ bude spolupracovat s veřejnými správami členských států na rozšiřování a zlepšování jejich služeb poskytovaných přes internet.

Souvislosti

Srovnávání v rámci zprávy Komise o pokroku elektronické správy v EU probíhá od roku 2001. Cílem průzkumu je porovnat různé evropské země a jejich pokrok a sdílet osvědčené postupy. Analyzuje se více než 10 000 internetových stránek ve 27 členských státech EU a v Chorvatsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu.

Srovnává se 12 základních služeb online nabízených občanům – daně z příjmu, hledání práce, dávky sociálního zabezpečení, osobní dokumenty, registrace vozidla, žádost o stavební povolení, prohlášení pro policii, veřejné knihovny, rodné a oddací listy, přihlášky na vysoké školy, oznámení o přestěhování, zdravotní služby – a 8 veřejných služeb online pro podniky – sociální příspěvky za zaměstnance, daň z příjmů právnických osob, DPH, registrace nové společnosti, předávání údajů statistickému úřadu, celní prohlášení, povolení v souvislosti s životním prostředím, zadávání veřejných zakázek.

Další informace:

Devátá srovnávací zpráva o elektronických službách veřejných správ

Akční plán „eGovernment“ 2011–2015

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/.

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Příloha: hlavní výsledky srovnávání elektronických služeb veřejných správ

Obrázek č. 3.4: Úplná dostupnost online, 2009–2010 (v %)


Side Bar