Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/11/1

Brüssel, 3. jaanuar 2011

Eesti üleminek eurole on alanud edukalt

1. jaanuaril võttis Eesti ametliku vääringuna kasutusele euro ning üleminek sujub plaanipäraselt. Krooni kasutamine lõpetatakse järk-järgult kahenädalase üleminekuperioodi käigus, mil mõlemal vääringul on seadusliku maksevahendi staatus. Pühapäeva, 2. jaanuari õhtuks oli 26% maksetest kauplustes tehtud eurodes ning üle 90% klientidest sai ka raha tagasi eurodes. Pankades ja jaekaubanduses ei ole täheldatud suuremaid probleeme.

1. jaanuaril sai Eestist 17. euroalaga ühinenud liikmesriik. Komisjoni hiljutise uuringu1 kohaselt oli suurel osal eestlastest euro sularaha taskus juba kaks päeva enne uuele vääringule üleminekut.

Pooltel inimestel olid euro pangatähed ja rohkem kui 60% hoidsid rahakotis euromünte, mille nad olid saanud välisreisidelt või vahetanud pangas või postkontoris. Euro sularaha laialdane valdamine juba enne õiget €-päeva aitas sujuvale üleminekule oluliselt kaasa.

Sularahaautomaatide täitmine sujus tõrgeteta ning peaaegu kõikidest pangaautomaatidest sai euro pangatähti juba 1. jaanuari esimestel tundidel. Lisaks sellele oli enamik pangakontoreid sularahatehinguteks avatud nii laupäeval, 1. jaanuaril, kui ka pühapäeval, 2. jaanuaril. Ka kaupluste kaardimakseterminalid olid avamise ajaks 1. jaanuaril eurole ümber seadistatud.

Pühade tõttu oli äritegevus eurole ülemineku kahel esimesel päeval tavapärasest tagasihoidlikum. Komisjoni uuringu2 kohaselt tegid 1. jaanuaril sisseoste 36% ja 2. jaanuaril 54% küsitletutest, samal ajal kui tavalisel tööpäeval on see näitaja 60–70%. Enamik inimesi, kes tegi nädalavahetusel sisseoste sularahas, kasutas Eesti kroone, et vabaneda vanast vääringust kaupluses ning mitte minna panka raha vahetama. Teise üleminekupäeva lõpuks oli aga 26% küsitletutest maksnud juba ainult eurodes ning see näitaja on varem euroga liitunud riikidega võrreldes väga kõrge.

Eesti Pank oli kommertspangad varakult euromüntide ja pangatähtedega varustanud ning need edastasid euro sularaha kauplustele ja muudele ettevõtetele lepingu alusel, et eurodes saaks makseid teha ja vahetusraha anda kohe ülemineku esimesel päeval. Tänu piisavale sularahavarule sai väga suur osa jaemüüjatest vahetusraha tagasi anda täielikult eurodes. Teise üleminekupäeva lõpuks anti eurodes tagasi juba 92% vahetusrahast. See näitaja on oluline, kuna Eesti kroonid tuleks käibelt kõrvaldada võimalikult kiiresti.

Uue raha kasutamise teise päeva õhtuks ütles 28% küsitletutest, et neil on rahakotis ainult või enamasti euro pangatähed.

Tänu hoolikale ettevalmistustööle on üleminek uuele vääringule alanud edukalt. Seni ei ole suuremaid probleeme esinenud ning pangad ja jaemüüjad on ülemineku esimeste päevadega üldiselt hästi hakkama saanud.

Lisainfo:

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/estonia_euro_en.htm

Eesti riiklik veebileht eurole ülemineku kohta:

http://euro.eesti.ee/EU/Prod/Euroveeb/Main_Page/index.jsp

Lisateavet euro kohta:

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm

1 :

Flash Eurobarometer 308. Küsimused esitati 30. detsembril 2010.

2 :

Flash Eurobarometer 308. Küsimused esitati 1. ja 2. jaanuaril 2011.


Side Bar