Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Briselē, 2011. gada 18. februārī

Digitalizācijas programma: Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu par e-parakstiem un e-identifikāciju

Lai palielinātu iedzīvotāju un uzņēmēju uzticēšanos tiešsaistes darījumiem, Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus un citas ieinteresētās personas izteikt savu viedokli par to, kā elektroniskie paraksti un elektroniskā identifikācija (eID) un autentifikācija var palīdzēt veidot Eiropas digitālo vienoto tirgu. Šobrīd problēmas ar personu identitātes un parakstu pārbaudīšanu ir būtisks faktors, kas kavē ES tiešsaistes ekonomikas attīstību. Elektroniskie paraksti un elektroniskā identifikācija (eID) un autentifikācija var būt svarīgs instruments, lai lietotāji un pakalpojumu sniedzēji varētu izmantot drošus, uzticamus un ērti izmantojamus tiešsaistes pakalpojumus, taču efektivitātes labad tas jāievieš visās dalībvalstīs. Minētās apspriešanas rezultāti tiks iekļauti Komisijas pārskatā par spēkā esošo E-paraksta direktīvu un ņemti vērā, sagatavojot plānoto iniciatīvu par savstarpēju elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas atzīšanu. E-komercijas, e-uzņēmējdarbības veicināšana un vienkāršāka administratīvo procedūru veikšana tiešsaistē vienotajā tirgū ir Eiropas digitalizācijas programmas svarīgākie aspekti (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200). Apspriešanās tiešsaistē tiks organizēta līdz 2011. gada 15. aprīlim.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, teica: "Ikviens ir aicināts izteikt viedokli par to, kā vislabāk iespējams pārbaudīt personu identitāti un parakstus, pērkot, pārdodot vai veicot administratīvās procedūras tiešsaistē, kur jābūt ļoti augstam drošības līmenim. Vēlamies panākt, lai visi eiropieši, atrodoties tiešsaistē, nebaidītos par to, ka varētu kļūt par datu krāpšanas vai viltošanas upuriem."

Patērētāju un uzņēmumu vājā uzticība, veicot darījumus tiešsaistē, ir viens no faktoriem, kas kavē ES tiešsaistes ekonomikas attīstību. Droši, uzticami un ērti izmantojami tiešsaistes pakalpojumi ir būtiski spēcīga un veselīga Eiropas digitālā vienotā tirgus pastāvēšanai. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas digitalizācijas programmā paziņots par E-paraksta direktīvas (1999/93/EK) pārskatīšanu un iniciatīvu par savstarpēju e-identifikācijas un e-autentifikācijas atzīšanu.

Ikviens ir aicināts iesaistīties apspriešanā un izteikt savu viedokli par to, kā elektroniskā identifikācija, autentifikācija un paraksti var palīdzēt izveidot Eiropas digitālo vienoto tirgu, un par iespējamiem pasākumiem, lai radītu optimālus apstākļus virzības stimulēšanai.

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir iegūt informāciju par:

  • to, kādiem, pēc iedzīvotāju un uzņēmumu domām, jābūt ES noteikumiem elektronisko parakstu, identifikācijas un autentifikācijas jomā. Konkrētāk, par vispārējo e-parakstu un lietotāju e-identifikācijas lietderīgumu, uzņēmējdarbības nozares konkrētajām vajadzībām, sociāli ekonomiskajiem ieguvumiem, lietošanas jomām, iespējamiem uzticību vairojošiem papildu pakalpojumiem (piemēram, laika zīmogošana), mobilu lietošanu un elektroniskā apstiprinājuma "Piekrītu" juridisku atzīšanu;

  • IKT nozares viedokli par to, kā labāk iespējams pielāgot e-parakstus, ņemot vērā gaidāmās problēmas, ko rada tehnoloģiju attīstība. Ieinteresētās personas ir aicinātas izteikt viedokli par esošajiem šķēršļiem, prasībām drošības jomā, iespējamu drošības līmeņu klasificēšanu un gaidīto standartizācijas jomā;

  • vienotu principu kopumu, kam jāpalīdz īstenot savstarpēja e-identifikācijas un e-autentifikācijas atzīšana Eiropā, kā arī apsvērumiem par apjomradītiem ietaupījumiem, ļaujot izmantot e-identifikācijas sistēmas, no kurām labumu gūst lietotāji ārpus ES, un starpnozaru lietojumiem publiskajā un privātajā sektorā;

  • iespējamo pētniecības un inovāciju ieguldījumu jaunas e-identifikācijas un e-parakstu autentifikācijas izstrādē, piemēram, ar alternatīviem risinājumiem publiskai kodu infrastruktūrai (PKI), ko pašreiz izmanto elektronisko parakstu vienkāršākai pārvaldībai, un e-identifikācijas kartēm.

Komisija analizēs apspriešanas laikā saņemtās atbildes kā daļu no E-paraksta direktīvas pārskatīšanas un, lai sagatavotu iniciatīvu par savstarpēju e-identifikācijas un e-autentifikācijas atzīšanu.

Izmēģinājuma projekts

Komisija jau atbalsta vērienīgu izmēģinājuma projektu "STORK" (drošas identitātes sasaiste pāri robežām), lai nodrošinātu e-identifikācijas sistēmu pārrobežu atzīšanu un vienkāršu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem 18 Eiropas valstīs (sīkāk sk. https://www.eid-stork.eu/). Projekta mērķis ir panākt, lai ES iedzīvotāji varētu apliecināt identitāti un izmantot valsts elektroniskās identitātes sistēmas (paroles, ID kartes, mobilos tālruņus u. c.) visā ES, ne vien savā valstī.

Sīkāka informācija

Apspriežamais dokuments ir pieejams:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar