Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Briuselis, 2011 m. vasario 18 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl e. parašų ir e. atpažinties

Atsižvelgdama į tai, kad vartotojai ir verslo atstovai menkai pasitiki internetinėmis operacijomis, Europos Komisija teiraujasi piliečių ir kitų suinteresuotųjų šalių, kaip elektroniniai parašai, elektroninė atpažintis ir elektroninis tapatumo nustatymas galėtų padėti plėtoti Europos skaitmeninę bendrąją rinką. Kadangi šiandien asmens tapatybę ir parašą patikrinti sunku, ES interneto ekonomika plėtojama labai pamažu. Elektroniniai parašai, elektroninė atpažintis ir elektroninis tapatumo nustatymas gali būti svarbios priemonės, vartotojams ir paslaugų teikėjams suteikiančios pasitikėjimo saugiomis, patikimomis ir patogiomis naudoti interneto paslaugomis, tačiau šios elektroninės priemonės turi veikti visose valstybėse narėse. Konsultacijų rezultatais Komisija remsis peržiūrėdama dabartinę Elektroninio parašo direktyvą ir rengdama abipusio elektroninės atpažinties ir elektroninio tapatumo nustatymo pripažinimo iniciatyvą. Bendrojoje rinkoje skatinti e. prekybą bei e. verslą ir siekti, kad internetu vykdomos administracinės procedūros taptų paprastesnės, – svarbūs Europos skaitmeninės darbotvarkės aspektai (žrIP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Konsultacijos internetu vyks iki 2011 m. balandžio 15 d.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Nuoširdžiai laukiu kiekvieno žmogaus nuomonės apie tai, kaip kuo tinkamiau patikrinti asmens tapatybę ir parašus, kai perkame, parduodame ar vykdome administracinę veiklą internetu, nes tai – ypatingo saugumo klausimas. Naudodamasis internetu nė vienas europietis neturėtų baimintis, kad jo duomenimis pasinaudos sukčiai.“

Menkas vartotojų ir verslo subjektų pasitikėjimas internetinėmis operacijomis – vienas iš veiksnių, trukdančių plėtoti ES interneto ekonomiką. Norint sukurti stiprią ir gyvybingą Europos skaitmeninę bendrąją rinką labai svarbu, kad būtų pasikliaujama saugiomis, patikimomis ir patogiomis naudoti interneto paslaugomis. Šiuo tikslu Europos skaitmeninėje darbotvarkėje numatyta peržiūrėti Elektroninio parašo direktyvą (1999/93/EB) ir abipusio elektroninės atpažinties ir elektroninio tapatumo nustatymo pripažinimo iniciatyvą.

Konsultacijose raginami dalyvauti visi. Kviečiama dalytis nuomonėmis apie tai, kaip elektroniniai parašai, elektroninė atpažintis ir elektroninis tapatumo nustatymas galėtų padėti kurti Europos skaitmeninę bendrąją rinką, ir apie tai, kokiomis priemonėmis būtų galima sukurti optimalias sąlygas šiam procesui paspartinti.

Konsultuojantis tikimasi:

  • gauti informacijos apie piliečių ir verslo subjektų lūkesčius, susijusius su taisyklėmis, kurios ES taikomos elektroniniam parašui, elektroninei atpažinčiai ir elektroniniam tapatumo nustatymui. Labiausiai Komisiją domina e. parašo ir e. atpažinties nauda apskritai, taip pat konkretūs verslo sektoriaus atstovų poreikiai, socialinė ir ekonominė nauda, taikymo sritys, potencialios papildomos pasitikėjimo didinimo paslaugos (pvz., laiko fiksavimas), naudojimasis judriuoju ryšiu ir teisinis mygtuko „Sutinku“ pripažinimas;

  • sužinoti IRT sektoriaus nuomonę apie tai, kaip turėtų būti kuriamas e. parašas, kad sunkumai, kuriuos lemia technologinė pažanga, būtų įveikiami kuo veiksmingiau. Suinteresuotųjų šalių prašoma pareikšti nuomonę apie esamus trukdžius, saugumo reikalavimus, galimą saugumo lygių suskirstymą ir su standartizacija siejamus lūkesčius;

  • gauti atsiliepimų apie bendrus principus, kuriais vadovaujantis turėtų būti siekiama abipusio elektroninės atpažinties ir elektroninio tapatumo nustatymo pripažinimo Europoje, apsvarstyti, kokia būtų įdiegtos e. atpažinties sistemos įtaka masto ekonomijai ir kokios naudos iš to turėtų ES valstybių narių vartotojai, taip pat aptarti šių priemonių panaudojimą kaip sąsają tarp viešojo ir privačiojo sektorių;

  • išsiaiškinti, kiek prie naujųjų e. atpažinties ir e. parašų autentiškumo patvirtinimo sistemų plėtotės galima prisidėti moksliniais tyrimais ir inovacijomis, pavyzdžiui, pritaikius viešojo rakto infrastruktūros (PKI), kuri dabar naudojama elektroniniams parašams ir e. atpažinties kortelėms administruoti, alternatyvas.

Komisija išnagrinės konsultacijose išsakytas nuomones ir taip įvykdys dalį užsibrėžtų užduočių, susijusių su Elektroninio parašo direktyvos peržiūra ir abipusio elektroninės atpažinties ir elektroninio tapatumo nustatymo pripažinimo iniciatyvos rengimu.

Bandomasis projektas

Šiuo metu Komisija remia didelio masto bandomąjį projektą STORK (angl. Secure idenTity acrOss boRders linKed – Saugus naudojimasis tapatumo duomenimis tarpvalstybiniu mastu), kuriuo siekiama, kad e. atpažinties sistemos būtų pripažįstamos tarptautiniu mastu ir kad aštuoniolikoje valstybių narių būtų užtikrinta lengva prieiga prie viešųjų paslaugų (daugiau informacijos https://www.eid-stork.eu/). Įgyvendinus šį projektą, ES piliečiai galės įrodyti savo tapatybę ir naudotis nacionalinėmis elektroninės atpažinties sistemomis (slaptažodžiais, asmens tapatybės kortelėmis, mobiliaisiais telefonais ir kt.) ne vien savo valstybėje, bet ir visoje Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos

Konsultacijų dokumentas pateikiamas interneto adresu

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Skaitmeninės darbotvarkės svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar