Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

Bryssel 18. helmikuuta 2011

Digitaalistrategia: komissio käynnistää julkisen kuulemisen sähköisistä allekirjoituksista ja tunnistautumisesta

Parantaakseen kuluttajien ja yritysten heikkoa luottamusta verkkokauppaan ja -asiointiin Euroopan komissio kerää kansalaisilta ja muilta asianosaisilta mielipiteitä siitä, miten Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita voidaan kehittää sähköisen allekirjoituksen ja tunnistamisen (sähköisen henkilötunnisteen) avulla. Henkilöllisyyden ja allekirjoitusten varmentamisen vaikeus hidastaa merkittävästi EU:n verkkotalouden kehitystä tällä hetkellä. Sähköiset allekirjoitukset, sähköinen tunnistaminen (sähköiset henkilötunnisteet) ja sähköinen todentaminen voivat merkittävästi auttaa sekä käyttäjiä että palveluntuottajia hyödyntämään turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä verkkopalveluja, mutta niiden on toimittava kaikissa jäsenvaltioissa, jotta niistä olisi kunnolla hyötyä. Kuulemisen tuloksia hyödynnetään, kun komissio tarkastelee uudelleen sähköisiä allekirjoituksia koskevaa direktiiviä ja valmistelee suunniteltua aloitetta sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroiseksi tunnustamiseksi. Verkkokaupankäynnin ja -liiketoiminnan lisääminen ja verkkoasioinnin helpottaminen sisämarkkinoilla kuuluvat oleellisina osina Euroopan digitaalistrategiaan (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Internetissä järjestettävä kuuleminen päättyy 15. huhtikuuta 2011.

”Toivon kuulevani mahdollisimman monia mielipiteitä parhaasta tavasta varmentaa ihmisten henkilöllisyys ja allekirjoitus, kun teemme verkko-ostoksia tai käytämme erityistä tietoturvaa edellyttäviä viranomaispalveluja verkossa. Haluan, että kaikki eurooppalaiset uskaltavat käyttää verkkoa pelkäämättä tietovarkauksien tai huijausten uhriksi joutumista”, totesi digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

EU:n verkkotalouden kehitystä on hidastanut se, etteivät kuluttajat ja yritykset ole täysin luottaneet verkkokauppaan ja -asiointiin. Toimivia Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita varten tarvitaan ehdottomasti turvallisia, luotettavia ja helppokäyttöisiä verkkopalveluja. Tästä syystä Euroopan digitaalistrategiassa ilmoitettiinkin sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin (1999/93/EY) uudelleentarkastelusta ja sähköisen tunnistautumisen ja todentamisen vastavuoroista tunnustamista koskevasta aloitteesta.

Kaikki kiinnostuneet voivat kuulemisessa kertoa mielipiteensä siitä, miten sähköisellä tunnistamisella, todentamisella ja allekirjoituksella voidaan edistää Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden syntymistä ja minkälaisilla toimenpiteillä saadaan luotua parhaat mahdolliset olosuhteet digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiselle.

Julkisessa kuulemisessa pyydetään palautetta seuraavista seikoista:

  • Kansalaisten ja yritysten odotukset sähköistä allekirjoitusta, tunnistamista ja todentamista koskevia EU:n sääntöjä kohtaan. Tarkemmin ottaen: sähköisen allekirjoituksen ja tunnistautumisen yleinen hyödyllisyys käyttäjien ja eri toimialojen erityistarpeiden kannalta, sosioekonomiset hyödyt, sovellusalat, mahdolliset muut luottamusta lisäävät palvelut (esim. aikaleimaus), mobiilikäyttö ja Hyväksyn-näppäintä klikkaamalla annetun sähköisen hyväksynnän lainvoimaisuus.

  • Tieto- ja viestintätekniikkatoimialan näkemykset siitä, miten sähköisiä allekirjoituksia olisi räätälöitävä, jotta ne pystyisivät mahdollisimman hyvin vastaamaan teknisestä kehityksestä johtuviin tuleviin haasteisiin. Asiasta kiinnostuneita pyydetään esittämään mielipiteensä nykyisistä esteistä, tietoturvavaatimuksista, tietoturvatasojen mahdollisesta luokittelusta ja standardointiin kohdistuvista odotuksista.

  • Yhteiset periaatteet, joiden tulisi ohjata sähköisen tunnistautumisen ja todentamisen vastavuoroista tunnustamista Euroopassa sekä pohdintoja mittakaavaeduista sallimalla kansalliset sähköiset henkilötunnistejärjestelmät, helpottamalla rajat ylittävää käyttöä EU:ssa ja tukemalla monialaista käyttöä julkisella ja yksityisellä sektorilla.

  • Tutkimuksen ja innovoinnin mahdollinen osuus uudenlaisen sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoitusten todentamisen kehittämisessä vaihtoehdoiksi sähköisten allekirjoitusten helppoon hallinnointiin nykyisin käytettävälle julkisen avaimen järjestelmälle ja sähköisille henkilökorteille.

Komissio analysoi kuulemisen tulokset tarkastellessaan uudelleen sähköisiä allekirjoituksia koskevaa direktiiviä ja valmistellessaan aloitetta sähköisen tunnistautumisen ja todentamisen vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Pilottihanke

Komissio tukee jo laajaa pilottihanketta, jonka nimi on STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed). Sen tavoitteena on tunnistautumisjärjestelmien tunnustaminen yli rajojen ja helppo pääsy julkisiin palveluihin 18:ssa Euroopan maassa (tarkempia tietoja osoitteessa https://www.eid-stork.eu/). Hankkeella pyritään luomaan EU-kansalaisille mahdollisuus todistaa henkilöllisyytensä ja käyttää kansallisia sähköisiä tunnistautumisjärjestelmiä (salasanoja, henkilökortteja, matkapuhelintunnistautumista jne.) kaikkialla EU:ssa, siis myös kotimaan ulkopuolella.

Lisätietoja

Kuulemisasiakirja on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar