Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/198

V Bruselu dne 18. února 2011

Digitální agenda: Komise zahajuje veřejnou konzultaci k elektronickým podpisům a elektronické identifikaci

Spotřebitelé a podniky mají nízkou důvěru v online transakce. S cílem vyřešit tento problém oslovila Evropská komise občany a jiné zúčastněné subjekty s otázkou, jak mohou elektronické podpisy a elektronická identifikace a ověřování pravosti pomoci při rozvoji evropského jednotného digitálního trhu. V současné době jsou obtíže při ověřování totožnosti osob a jejich podpisů významným faktorem, který brzdí rozvoj online ekonomiky EU. Elektronické podpisy a elektronická identifikace a ověřování pravosti přitom mohou být důležitým nástrojem k tomu, aby se uživatelé i poskytovatelé mohli bez obav spolehnout na bezpečné, důvěryhodné a snadno použitelné online služby. Aby však byly účinné, musí fungovat ve všech členských státech. Výsledky této konzultace budou pro Komisi podkladem pro přezkum stávající směrnice o elektronických podpisech a přípravu plánované iniciativy ke vzájemnému uznávání elektronické identifikace a ověřování pravosti. Podpora elektronického obchodování a elektronického podnikání a snazší provádění správních úkonů online v rámci jednotného trhu jsou důležité součásti Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199MEMO/10/200). Online konzultace potrvá do 15. dubna 2011.

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Vítáme všechny názory na to, jak nejlépe ověřovat totožnost a podpisy osob při online nákupech, prodejích a správních úkonech, které musí být bezpečné. Chceme zajistit, aby každý Evropan vstupoval na internet bez obavy, že se stane obětí podvodu s osobními údaji nebo nekalých praktik."

Spotřebitelé a podniky mají v online transakce nízkou důvěru a to je jeden z faktorů, které brzdí rozvoj online ekonomiky EU. Možnost spolehnout se na bezpečné, důvěryhodné a snadno použitelné online služby je nezbytným předpokladem silného a zdravého evropského jednotného digitálního trhu. Z těchto důvodů se v Digitální agendě pro Evropu počítá s přezkumem směrnice o elektronických podpisech (1999/93/ES) a s přípravou iniciativy týkající se vzájemného uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování pravosti.

Každý může do konzultace přispět a vyjádřit se k tomu, jak elektronická identifikace, ověřování pravosti a podpisy mohou přispět k dosažení evropského jednotného digitálního trhu a jaká opatření k vytvoření optimálních podmínek na podporu jeho rozvoje by bylo možné přijmout.

Cílem veřejné konzultace je získat zpětnou vazbu v těchto oblastech:

  • co občané a podniky od pravidel EU pro elektronické podpisy, identifikaci a ověřování pravosti očekávají. Konkrétně, zda jsou elektronické podpisy a elektronická identifikace obecně užitečné, jaké jsou potřeby uživatelů a specifických podnikatelských odvětví, socio-ekonomické přínosy, oblasti využití, možné doplňkové služby sloužící k upevnění důvěry (např. časová razítka), mobilní použití a právní uznání souhlasu poskytnutého elektronicky stisknutím tlačítka „Souhlasím“;

  • pohled odvětví IKT na to, jak lze elektronické podpisy nejlépe přizpůsobit nadcházejícím výzvám vyvolaným technologickým pokrokem. Zúčastněné strany by měly vyjádřit svůj pohled na stávající překážky, bezpečnostní požadavky, možné odstupňování bezpečnostních úrovní a sdělit, co očekávají od standardizace;

  • společný soubor zásad, jimiž by se mělo řídit vzájemné uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování pravosti v Evropě, zohlednění úspor z rozsahu plynoucích z povolení národních systémů elektronické identifikace, přínosy pro uživatele za hranicemi EU a využití napříč odvětvími ve veřejném a soukromém sektoru;

  • jak mohou výzkum a inovace přispět k rozvoji nových prostředků ověřování pravosti elektronické identifikace a podpisů, například alternativní řešení k infrastruktuře veřejných klíčů, která se nyní používá ke snadné správě elektronických podpisů, a elektronické průkazy totožnosti.

Komise provede rozbor odpovědí na tuto konzultaci v rámci přezkumu směrnice o elektronických podpisech a přípravy iniciativy týkající se vzájemného uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování pravosti.

Pilotní projekt

Komise již také podporuje rozsáhlý pilotní projekt s názvem STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed), který se zaměřuje na přeshraniční uznávání systémů elektronické identifikace a snadný přístup k veřejným službám v osmnácti evropských zemích (podrobné informace naleznete na stránce https://www.eid-stork.eu/). Projekt by měl občanům EU umožnit prokázat svou totožnost a používat vnitrostátní systémy elektronické identifikace (hesla, průkazy totožnosti, mobilní telefony atd.) nejen ve vlastní zemi, ale po celé EU.

Další informace

Dokument určený ke konzultaci je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=eid4&lang=en

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Internetové stránky digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm


Side Bar