Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/194

Bryssel den 17 februari 2011

Den digitala agendan: 21 medlemsländer uppmanas att agera för införandet av mobila satellittjänster

Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan, uppmanar tjugoen medlemsländer att omgående införa de lagstiftningsåtgärder som behövs för att utveckla alleuropeiska mobila satellittjänster som kan användas för snabb Internettjänst, mobil television och radio, eller för kommunikation i nödsituationer till företag och privatpersoner inom EU. Enligt den tidsplan som Europaparlamentet och EU:s ministerråd kommit överens om i ett beslut från 2008 bör medlemsländerna införa mobila satellittjänster (MSS) senast i maj 2011 (MEMO/09/237). Men tjugoen medlemsländer har ännu inte antagit de nationella lagar som behövs för att underlätta införandet av MSS, trots att det gått över tjugo månader sedan kommissionen utsåg två operatörer av sådana alleuropeiska tjänster. Neelie Kroes uppmanade nyligen även de två operatörerna att anstränga sig ytterligare. I den digitala agendan understryks vikten av trådlöst bredband (både satellitbaserat och markbundet) för att garantera bredbandstäckning även i glesbygdsområden (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200 ).

– Medlemsländerna bör omgående göra vad som krävs för att kunna införa mobila satellittjänster inom hela Europa. Mobila satellittjänster behövs för att kunna förse företag och privatpersoner inom Europa, även i glesbygdsområden, med innovativa tjänster, och för att vi ska uppnå den digitala agendans mål att göra bredband tillgängligt för alla i Europa, säger Neelie Kroes, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för den digitala agendan.

Tjugoen medlemsländer har ännu inte infört de lagstiftningsåtgärder som krävs för att de två operatörerna, Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited som utsågs i maj 2009, ska kunna förse Europa med mobila satellittjänster från och med maj 2011.

I en skrivelse i dag uppmanar Kroes medlemsländerna att snarast möjligt avlägsna osäkerheter i lagstiftningen, såsom licensavgifter, och att utan ytterligare dröjsmål införa de genomförandeåtgärder som krävs. Länderna i fråga är Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Ungern

Bakgrund

Kommissionen föreslog att en gemensam urvals- och tillståndsprocess för mobila satellittjänster (MSS) ska skapas på EU-nivå för att främja en gemensam marknad för sådana tjänster och maximera dess potential, till nytta för företag och privatpersoner.

Metoden godkändes av Europaparlamentet och EU:s ministerråd den 30 juni 2008, då de antog ett beslut för att urvalsprocessen för MSS ska skötas på EU-nivå (IP/07/1243). Genom beslutet fastställdes en urvals- och tillståndsprocess som ska garantera ett samordnat införande av MSS inom EU. Den 13 maj 2009 utsågs Inmarsat Ventures Limited och Solaris Mobile Limited till EU-omfattande leverantörer av satellittjänster (MEMO/09/237).

Ytterligare upplysningar:

Studien av medlemsländernas åtgärder för att införa mobila satellittjänster:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroes webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webbplats för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.

Bilaga

Tillståndsstrukturer i medlemsländerna (december 2010)

Medlemsland

1. Fullständig struktur

2. Uppgett ej fullständig struktur

3.

Okänt (antas vara ej fullständig)

4

Resultat av studien: ej fullständig (utöver kategori 2)

Kommentarer – Vad saknas?

AT

BE

Struktur för kompletterande markkomponenter ej införd.

BG

Inga uppgifter har lämnats.

CY

Avgifter ej fastställda.

CZ

Allmänna regler ej fastställda, planeras senast i maj 2011.

DK

DE

Inget beslut om de kompletterande markkomponenternas non-repeater-funktion

EE

EL

Undersökning pågår, inga ytterligare detaljer.

FI

FR

Huvudsaklig MSS-licens införd och tillåtelse har givits för regionala tester av kompletterande markkomponenter. Inget beslut om de kompletterande markkomponenternas non-repeater-funktion. Inväntar samråd om gapfiller-funktion.

HU

Avgiftsstruktur inte klar, dock ingen komplicerad avgifts- och appliceringsstruktur (detaljer ej bekräftade av NRA).

IE

Inväntar samråd.

IT

Ingenting officiellt publicerat, inga specifika föreskrifter, allt är under behandling.

LV

Varaktighet, villkor och bestämmelser specificeras ej förrän ansökan inkommit.

LT

Varaktighet, villkor och bestämmelser specificeras ej förrän ansökan inkommit.

LU

Föreskrifter för kompletterande markkomponenter inväntas.

MT

Varaktighet, bestämmelser och villkor ej specificerade, förväntas i slutet av 2010.

NL

Struktur för kompletterande markkomponenter ej specificerad, förväntas i slutet av 2010 eller början av 2011.

PL

Varaktighet, bestämmelser och villkor specificeras när ansökan inkommit, Inget fastställt om kompletterande markkomponenters non-repeater-funktion.

PT

Samråd inväntas (ej påbörjat).

RO

Mycket höga avgifter.

SK

Avgifter för MSS och kompletterande markkomponenter under utveckling.

SI

Avgiftsstruktur ej fullständig.

ES

Delvis

Föreskrifter för kompletterande markkomponenter under utarbetning (lagstiftning inväntas).

SE

UK

Delvis

Huvudsaklig författning på plats, ytterligare tre författningar för terminaler och avgifter för kompletterande markkomponenter inväntas.

Totalt (omfattande delvis)

6

Plus UK = 7

9

1

  • 11

Minus UK = 10

Sammanfattningsvis är sex, möjligen sju, nationella regelverk helt klara och möjliggör fullskaliga operatörstjänster av MSS.

Kompletterande markkomponenter (complementary ground components) används för att vidarebefordra satellitsignaler i områden där till exempel höga byggnader eller naturliga hinder kan förhindra eller störa mottagningen av satellitsignalen.


Side Bar