Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

V Bruslju, 17. februarja 2011

Digitalna agenda: Podpredsednica Kroes poziva 21 držav članic k nujnim ukrepom v zvezi z mobilnimi satelitskimi storitvami

Podpredsednica Evropske komisije in komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je resno pozvala 21 držav članic EU k čimprejšnji uvedbi vseh pravnih ukrepov, ki so potrebni za namestitev mobilnih satelitskih storitev po vsej EU, ki se bodo lahko uporabljale za visokohitrostni internet, mobilno televizijo in radio ali nujna sporočila potrošnikom in podjetjem v EU. V skladu s časovnim načrtom, določenim s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta ministrov EU leta 2008, je mobilne satelitske storitve (MSS) treba uvesti v vseh državah članicah EU najkasneje do maja 2011 (MEMO/09/237). Vendar več kot 20 mesecev po tem, ko je Komisija izbrala dva operaterja, ki bosta nudila tovrstne vseevropske storitve, 21 držav članic še zmeraj ni sprejelo vseh nacionalnih predpisov, ki so potrebni za uvedbo MSS. Podpredsednica Kroes je k pospešitvi nedavno pozvala tudi oba izbrana operaterja. Ključna vloga, ki jo brezžične širokopasovne storitve (tako satelitske kot prizemne) lahko igrajo pri zagotavljanju pokritosti s širokopasovnim internetom, vključno z oddaljenimi in podeželskimi območji, je opisana v Digitalni agendi za Evropo (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200).

Neelie Kroes je povedala: „Države članice morajo nujno sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za uvedbo mobilnih satelitskih storitev po vsej EU. Mobilne satelitske storitve igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju inovativnih storitev za podjetja in državljane po vsej Evropi, vključno s podeželskimi ali oddaljenimi območji, ter pri izpolnjevanju naših ciljev v okviru digitalne agende, povezanih z omogočanjem dostopa do širokopasovnega interneta vsem v Evropi.“

21 držav članic še zmeraj ni sprejelo vseh pravnih ukrepov, ki so potrebni, da bi oba operaterja, ki sta bila maja 2009 izbrana za opravljanje mobilnih satelitskih storitev po vsej Evropi, to sta Inmarsat Ventures Limited in Solaris Mobile Limited, s svojo ponudbo mobilnih satelitskih storitev lahko začela maja 2011.

Podpredsednica Kroes je danes pisala zadevnim 21 državam članicam, in sicer Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Madžarski, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Malti, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Slovaški, Sloveniji, Španiji in Združenemu kraljestvu. Pozvala jih je, naj odpravijo vse preostale pravne negotovosti, kot so na primer licenčnine, in brez nadaljnjega odlašanja sprejmejo vse potrebne izvedbene ukrepe.

Ozadje

Komisija je predlagala uvedbo enotnega postopka izbire in odobritve za mobilne satelitske storitve (MSS) na ravni EU, da bi tako v korist potrošnikov in podjetij omogočila izoblikovanje enotnega trga za mobilne satelitske storitve in karseda povečala njegove zmožnosti.

Ta pristop sta Evropski parlament in Svet ministrov EU podprla 30. junija 2008, ko sta sprejela sklep, da bo postopek izbire za MSS organiziran na evropski ravni (IP/07/1243). Ta sklep je določil postopek izbire in odobritve, ki zagotavlja usklajeno uvajanje MSS v EU. Komisija je 13. maja 2009 za operaterja mobilnih satelitskih storitev po vsej EU izbrala Inmarsat Ventures Limited in Solaris Mobile Limited (MEMO/09/237).

Za več informacij glej:

Študija o ukrepih, ki so jih države članice sprejele za uvedbo mobilnih satelitskih storitev, je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Spletna stran Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Spletna stran digitalne agende:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Priloga

Strukture za odobritve v državah članicah (december 2010)

Država članica

1. Popolna struktura

2. Potrjeno nepopolna struktura

3.

Ni podatkov (verjetno nepopolna struktura)

4

Sklep študije: Nepopolna struktura (poleg kategorije 2)

Opombe – Kaj manjka?

AT

BE

Struktura dopolnilnih zemeljskih komponent* ni nameščena

BG

Podrobnosti niso bile predložene

CY

Pomanjkljiva določenost pristojbin

CZ

Nepopolni splošni predpisi – določeni predvidoma do maja 2011

DK

DE

Brez določitve o funkcijah dopolnilnih zemeljskih komponent, ki niso namenjene le obdelavi signala

EE

EL

Brez predloženih podrobnosti, razen da je vse v fazi proučitve

FI

FR

Glavna licenca za MSS pridobljena in regionalno preizkušanje dopolnilnih zemeljskih komponent odobreno; brez določitve o funkcijah dopolnilnih zemeljskih komponent, ki niso namenjene le obdelavi signala, čakanje na posvetovanje v zvezi s funkcijo zapolnjevanja vrzeli

HU

Nepopolna struktura pristojbin – kompleksna struktura pristojbin in uporabe (podrobnosti še ni potrdil NRO)

IE

Čakanje na posvetovanja

IT

Uradno še ni objavljeno; brez posebnih predpisov – vse je še v fazi čakanja

LV

Trajanje, roki in pogoji niso opredeljeni, dokler ni vložena vloga

LT

Trajanje, roki in pogoji niso opredeljeni, dokler ni vložena vloga

LU

Čakanje na predpise v zvezi z dopolnilnimi zemeljskimi komponentami

MT

Trajanje, roki in pogoji niso opredeljeni – opredeljeni naj bi bili do konca leta 2010

NL

Struktura dopolnilnih zemeljskih komponent ni opredeljena – predvidoma naj bi bila opredeljena do konca leta 2010 ali začetka leta 2011

PL

Trajanje, roki in pogoji niso opredeljeni, dokler ni vložena vloga; brez določitve o funkcijah dopolnilnih zemeljskih komponent, ki niso namenjene le obdelavi signala

PT

Čakanje na posvetovanja (se še niso začela)

RO

Pristojbine v strukturi so izredno visoke

SK

Pristojbine za MSS in dopolnilne zemeljske komponente v fazi razvoja

SI

Nepopolna struktura pristojbin

ES

Delno

Predpisi o dopolnilnih zemeljskih komponentah v teku (čakanje na zakonodajne postopke)

SE

UK

Delno

Glavni izvedbeni predpis se izvaja: čakanje na tri druge izvedbene predpise, potrebne za pristojbine in postaje za dopolnilne zemeljske komponente

Skupaj (vključno z delnimi izpolnitvami)

6

Vključno z Združenim kraljestvom = 7

9

1

  • 11

Brez Združenega kraljestva = 10

Ugotovitev, da je 6, morda 7, nacionalnih regulatornih struktur popolnoma nameščenih in da lahko tam operaterji MSS svoje storitve v celoti opravljajo

*Dopolnilne zemeljske komponente prenašajo satelitski signal na primer na območjih, kjer lahko visoke zgradbe ali naravne ovire preprečujejo ali motijo sprejem satelitskega signala.


Side Bar