Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Brussel, 17 februari 2011

Digitale Agenda: Neelie Kroes maant 21 lidstaten om nu snel hun mobiele satellietdiensten op orde te brengen

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda, heeft een dringend verzoek gericht tot 21 EU-lidstaten om snel alle wettelijke maatregelen te nemen waardoor in de hele EU mobiele satellietdiensten voor hogesnelheidsinternet, mobiele televisie en radio of noodcommunicatie met consumenten en bedrijven kunnen worden ingevoerd. In 2008 is door het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU besloten dat uiterlijk in mei 2011 in alle EU-lidstaten mobiele satellietdiensten (MSS) moeten zijn ingevoerd (MEMO/09/237). Echter, meer dan 20 maanden nadat de Commissie twee bedrijven heeft geselecteerd om dergelijke pan-Europese diensten aan te bieden, blijkt dat 21 lidstaten nog niet alle nationale regelgeving hebben goedgekeurd die nodig is om de invoering van MSS tot stand te helpen brengen. Vicevoorzitter Kroes heeft onlangs ook de beide bedrijven in kwestie opgeroepen zich krachtiger in te spannen. De belangrijke rol die draadloze breedbandverbindingen (zowel per satelliet als terrestrisch) spelen bij het zorgen voor breedbanddekking, ook in afgelegen en plattelandsgebieden, komt nadrukkelijk aan de orde in de Digitale Agenda voor Europa (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Neelie Kroes zei hierover het volgende: "De lidstaten moeten dringend alle nodige maatregelen nemen om de invoering van mobiele satellietdiensten in de EU mogelijk te maken. Mobiele satellietdiensten spelen een belangrijke rol bij de levering van vernieuwende diensten aan bedrijven en burgers in heel Europa, ook in afgelegen en plattelandsgebieden, alsmede bij het halen van de doelstellingen die wij ons hebben gesteld in het kader van de Digitale Agenda om iedereen in Europa toegang te geven tot breedband.”

Eenentwintig lidstaten hebben nog niet alle wettelijke maatregelen genomen die nodig zijn om de twee bedrijven die in mei 2009 zijn geselecteerd om pan-Europese mobiele satellietdiensten te leveren, Inmarsat Ventures Limited en Solaris Mobile Limited, in staat te stellen met ingang van mei 2011 mobiele satellietdiensten aan te bieden.

Vicevoorzitter Kroes heeft vandaag de 21 betrokken lidstaten aangeschreven, en hen dringend verzocht de resterende wettelijke onzekerheden, zoals licentierechten, weg te nemen, en zonder verder uitstel alle nodige uitvoeringsmaatregelen goed te keuren. De betrokken 21 lidstaten zijn België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Achtergrond

De Commissie heeft voorgesteld op EU-niveau één enkel selectie- en machtigingsproces voor mobiele satellietdiensten (MSS) in te stellen, zodat er sneller een eengemaakte markt voor mobiele satellietdiensten tot stand komt en het potentieel daarvan ten behoeve van consumenten en bedrijven zo groot mogelijk kan worden.

Deze aanpak is op 30 juni 2008 door het Europees Parlement en de Raad van ministers van de EU aangenomen. Toen is een besluit over de op Europees niveau te organiseren selectieprocedure voor MSS goedgekeurd (IP/07/1243). Bij dat besluit is een selectie- en machtigingsproces vastgesteld waarmee een gecoördineerde invoering van MSS in de EU is gegarandeerd. Op 13 mei 2009 heeft de Commissie Inmarsat Ventures Limited en Solaris Mobile Limited geselecteerd als pan-Europese aanbieders van satellietdiensten (MEMO/09/237).

Meer informatie vindt u op de volgende sites:

De studie over door de lidstaten genomen maatregelen voor de introductie van mobiele satellietdiensten is te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Website van de Digitale Agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Bijlage

Machtigingsstructuren in de lidstaten (december 2010)

Lidstaat

1. Structuur volledig

2. Erkend onvolledig

3.

Onbekend (aange­nomen onvolledig)

4

Conclusie van de studie: onvolledig (bovenop categorie 2)

Commentaar – Wat ontbreekt?

AT

BE

CGC-structuur niet aanwezig

BG

Geen gegevens meegedeeld

CY

Vaststelling rechten niet volledig

CZ

Algemene regels niet volledig – vaststelling gepland voor mei 2011

DK

DE

Geen vaststelling van CGC non-repeaterfunctie

EE

EL

Geen gegevens verstrekt, behalve dat alles zich in studiefase bevindt

FI

FR

Voornaamste MSS-licentie van kracht en regionale tests CGC toegestaan; geen vaststelling van CGC non-repeaterfunctie, raadpleging inzake "gap filler function” loopt nog

HU

Rechtenstructuur niet volledig – maar let op complexe rechten- en toepassingenstructuur (gegevens niet bevestigd door nationale regelgevende instantie)

IE

Raadpleging loopt nog

IT

Niets officieel gepubliceerd; geen specifieke regels – geen van alle klaar

LV

Duur en voorwaarden niet gespecificeerd totdat de toepassing geregistreerd is

LT

Duur en voorwaarden niet gespecificeerd totdat de toepassing geregistreerd is

LU

CGC-regels nog niet voltooid

MT

Duur en voorwaarden niet gespecificeerd – gepland voor eind 2010

NL

CGC-structuur niet gespecificeerd – gepland voor eind 2010 / begin 2011

PL

Duur en voorwaarden niet gespecificeerd totdat de toepassing geregistreerd is; geen vaststelling van CGC non-repeaterfunctie

PT

Raadpleging nog niet begonnen

RO

Let op extreem hoge rechten

SK

MSS- en CGC-rechten worden ontwikkeld

SI

Rechtenstructuur niet volledig

ES

Gedeeltelijk

CGC-regels in aantocht (wetgevingsproces loopt nog)

SE

UK

Gedeeltelijk

Voornaamste statutaire instrument aanwezig; drie andere statutaire instrumenten voor CGC-terminals en -rechten nog niet klaar

Totaal (inclusief gedeel­telijk)

6

Met UK = 7

9

1

  • 11

Zonder UK = 10

Zes, misschien zeven nationale regelgevingsstructuren zijn volledig ingevoerd, waardoor de volledige reeks MSS-diensten door exploitanten mogelijk wordt

CGC = complementaire grondcomponenten die gebruikt worden om satellietsignalen door te geven, bijvoorbeeld in gebieden waar hoge gebouwen of natuurlijke obstakels de ontvangst van satellietsignalen zouden kunnen verhinderen of verstoren.


Side Bar