Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Brüsszel, 2011. február 17.

Digitális menetrend – Neelie Kroes alelnök a mobil műholdas szolgáltatásokkal kapcsolatos sürgős intézkedések meghozatalára szólít fel 21 tagállamot

Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke sürgős felhívást intézett huszonegy uniós tagállamhoz annak érdekében, hogy azok a lehető leghamarabb hozzák meg a mobil műholdas szolgáltatások páneurópai kiépítéséhez szükséges jogszabályokat. E szolgáltatások alkalmazhatók lennének a nagysebességű internet, a mobil televíziózás és rádiózás, valamint az uniós fogyasztókkal és vállalkozásokkal történő vészhelyzeti hírközlés területén. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2008 májusában, határozat formájában elfogadott menetrend szerint legkésőbb 2011 májusában valamennyi uniós tagállamban mobil műholdas szolgáltatásokat kell alkalmazni (MEMO/09/237). Azonban – több mint húsz hónappal azután, hogy a Bizottság kiválasztott két szolgáltatót ezeknek a páneurópai szolgáltatásoknak a nyújtására – 21 tagállam még mindig nem fogadta el a mobil műholdas szolgáltatások alkalmazását elősegítő nemzeti szabályokat. Kroes alelnök a közelmúltban a két érintett szolgáltatót is arra kérte, hogy fokozza erőfeszítéseit. Az európai digitális menetrend hangsúlyozta a vezeték nélküli (műholdas vagy földi) szélessávú internetes szolgáltatások kulcsfontosságú szerepét a szélessávú lefedettség biztosításában, beleértve a távol eső és vidéki területeket is (lásd: IP/10/581, MEMO/10/199 és MEMO/10/200).

Neelie Kroes így nyilatkozott: „A tagállamoknak sürgősen meg kell hozniuk a mobil műholdas szolgáltatások Európa-szerte történő kiépítéséhez szükséges intézkedéseket. A mobil műholdas szolgáltatások fontos szerepet játszanak abban, hogy a vállalkozások és a polgárok Európa-szerte, a távol eső és vidéki területeken is hozzáférjenek innovatív szolgáltatásokhoz, valamint a digitális menetrend azon céljainak megvalósításában, amelyek a szélessávú hozzáférés minden európai polgár számára való megteremtésére irányulnak.”

Huszonegy tagállam azonban még nem hozta meg az összes ahhoz szükséges jogszabályi intézkedést, hogy a páneurópai mobil műholdas szolgáltatások biztosítására 2009 májusában kiválasztott két vállalkozás, az Inmarsat Ventures Limited és a Solaris Mobile Limited 2011 májusától mobil műholdas szolgáltatásokat nyújthasson.

Neelie Kroes alelnök ma levelet intézett a szóban forgó huszonegy tagállamhoz, melyben a például a licencdíjak tekintetében fennmaradó jogi bizonytalanságok megszüntetését, és valamennyi szükséges végrehajtási intézkedés további késedelem nélküli meghozatalát sürgeti. A huszonegy érintett tagállam: Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia.

Előzmények

A Bizottság a mobil műholdas szolgáltatásokra vonatkozóan egyetlen, uniós szintű kiválasztási és engedélyezési folyamatra tett javaslatot abból a célból, hogy megkönnyítse a mobil műholdas szolgáltatások egységes piacának megvalósulását, és a fogyasztók és a vállalkozások érdekében maximálisan kihasználja annak potenciálját.

Ezt a megközelítést 2008. június 30-án a mobil műholdas szolgáltatásokat biztosító rendszerek európai szintű kiválasztására vonatkozó határozat elfogadása révén az Európai Parlament és az Európai Unió Minisztereinek Tanácsa is támogatta (IP/07/1243). A határozat olyan kiválasztási és engedélyezési folyamatot hozott létre, amely biztosítja a mobil műholdas szolgáltatások összehangolt bevezetését az Európai Unióban. 2009. május 13-án a Bizottság az Inmarsat Ventures Limited és Solaris Mobile Limited cégeket választotta ki a páneurópai mobil műholdas szolgáltatások nyújtására (MEMO/09/237).

További információk:

A tagállamok által a mobil műholdas szolgáltatások bevezetése érdekében meghozott intézkedésekről szóló tanulmány itt található:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroes honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

A digitális menetrenddel foglalkozó honlap címe:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Melléklet

Engedélyezési struktúrák a tagállamokban (2010. december)

Tagállam

1. Hiánytalan struktúra

2. Elismerten hiányos

3.

Ismeretlen (feltehetően hiányos)

4

A tanulmány következtetése: hiányos (kiegészítve a 2. kategóriát)

Megjegyzések: mi hiányzik?

AT

BE

CGC-rendszer hiányzik

BG

Nem nyújtott be adatokat

CY

A díjak megállapítása nem zárult le

CZ

Az általános szabályok hiányosak, tervezett meghatározásuk: 2011. május

DK

DE

Nem határozták meg a CGC nem csak erősítőként használt funkcióját

EE

EL

Nem nyújtott be adatokat, kivéve, hogy még minden vizsgálat alatt van

FI

FR

A fő engedély a mobil műholdas szolgáltatáshoz rendelkezésre áll és a CGC regionális tesztelését engedélyezték; nem határozták meg a CGC nem csak erősítőként használt funkcióját; a „hézagkitöltő” funkcióról folytatott konzultáció függőben

HU

A díjrendszer hiányos – megjegyzés: bonyolult díj- és alkalmazási rendszer (a nemzeti szabályozó hatóság nem erősítette meg az adatokat)

IE

Konzultáció függőben

IT

Hivatalosan még semmit sem tettek közzé; nincsenek vonatkozó szabályozások, minden függőben van

LV

Az időtartamot és a feltételeket nem határozták meg a kérelem benyújtásáig

LT

Az időtartamot és a feltételeket nem határozták meg a kérelem benyújtásáig

LU

A kiegészítő földfelszíni komponensekre vonatkozó szabályozás függőben

MT

Az időtartamot és a feltételeket nem határozták meg – 2010 végére várható

NL

A CGC-struktúrát nem határozták meg – 2010 végére vagy 2011 elejére várható

PL

Az időtartamot és a feltételeket nem határozták meg a kérelem benyújtásáig; nem határozták meg a CGC nem csak erősítőként használt funkcióját

PT

Konzultáció függőben (még nem kezdődött el)

RO

Megjegyzés: rendkívül magas díjakat tartalmazó rendszer

SK

A műholdas mobil szolgáltatás és a CGC díjai kidolgozás alatt vannak

SI

A díjrendszer hiányos

ES

Részben

A CGC-szabályozás folyamatban (jogszabály függőben)

SE

UK

Részben

A fő szabályozási eszközt már elfogadták, a CGC-állomásokra és -díjakra vonatkozó három másik szabályozási eszköz még függőben van

Összesen(részlegeseket is beleértve)

‑‑ 6

plusz Egyesült Királyság = 7

9

1

  • 11

mínusz Egyesült Királyság = 10

Következtetés: hat, esetleg hét, a mobil műholdas szolgáltatások teljes körét lehetővé tevő nemzeti szabályozási struktúra már teljes körűen létrejött

Kiegészítő földfelszíni komponens (CGC) = műholdas jelek továbbítására alkalmazott kiegészítő földfelszíni komponensek, pl. olyan területeken, ahol magas épületek vagy természetes akadályok megakadályozhatják vagy zavarhatják a műholdas jelek vételét.


Side Bar