Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Bryssel 17. helmikuuta 2011

Digitaalistrategia: Komission varapuheenjohtaja Kroes vaatii 21 jäsenvaltiolta kiireellisiä toimia satelliittivälitteisen matkaviestinnän mahdollistamiseksi

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on tänään antanut 21 EU-maalle kehotuksen toteuttaa kiireellisesti kaikki lainsäädäntötoimenpiteet, joita tarvitaan yleiseurooppalaisten satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen käynistämiseen. Tällaisia palveluja voidaan käyttää esimerkiksi nopeisiin internet-yhteyksiin, mobiilitelevisio- ja -radiosovelluksiin sekä hätäviestintään. Euroopan parlamentin ja EU:n ministerineuvoston päätöksellä vuonna 2008 sovitun aikataulun mukaan satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut olisi saatava käyttöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa viimeistään toukokuussa 2011 (MEMO/09/237). Nyt on kulunut jo yli 20 kuukautta siitä, kun komissio valitsi kaksi operaattoria tarjoamaan tällaisia yleiseurooppalaisia palveluja, mutta 21 jäsenvaltioita ei ole vieläkään vahvistanut kaikkia kansallisia sääntöjä, joita palvelujen toteuttaminen edellyttää. Varapuheenjohtaja Kroes kehotti hiljattain myös kyseisiä kahta operaattoria kiirehtimään toimiaan. Langattomilla laajakaistayhteyksillä (sekä satelliittivälitteisillä että maanpäällisen verkon yhteyksillä) voi olla suuri merkitys tuotaessa laajakaistaliittymiä kaikkien ulottuville myös syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla, kuten Euroopan digitaalistrategiassa (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) todetaan.

"Jäsenvaltioiden olisi kiireellisesti toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut saataisiin käyttöön koko EU:ssa", sanoi Kroes. "Tällaisilla palveluilla on tärkeä tehtävä tarjottaessa Euroopan yrityksille ja kansalaisille innovatiivisia palveluja myös syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla. Ne ovat tärkeitä, jotta voimme digitaalistrategian tavoitteiden mukaisesti tuoda laajakaistan Euroopassa kaikkien ulottuville.”

Yleiseurooppalaisten satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen tarjoajiksi valittiin toukokuussa 2009 kaksi yritystä, Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited. Niiden on määrä aloittaa palveluntarjonta toukokuussa 2011. EU:n jäsenvaltioista 21 ei kuitenkaan vielä ole toteuttanut asian vaatimia lainsäädäntötoimia.

Varapuheenjohtaja Kroes on tänään lähettänyt kyseisille maille kirjallisen kehotuksen poistaa jäljellä olevat juridiset epävarmuustekijät esimerkiksi toimilupamaksuihin liittyen, sekä toteuttaa viipymättä kaikki tarvittavat lainsäädäntötoimet. Kyseiset jäsenvaltiot ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Taustaa

Komissio ehdotti, että satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja varten luotaisiin EU-tasolla yhteinen valinta- ja lupaprosessi, jotta alan sisämarkkinoiden olisi helpompi kehittyä ja kuluttajat ja yritykset saisivat niistä mahdollisimman suuren hyödyn.

Euroopan parlamentti ja EU:n ministerineuvosto hyväksyivät ehdotuksen 30. kesäkuuta 2008 ja antoivat valintamenettelyn toteuttamisesta erityisen päätöksen (IP/07/1243). Päätöksellä luotiin valinta- ja lupaprosessi, jonka ansiosta satelliittivälitteiset matkaviestintäpalvelut saadaan EU:ssa käyttöön koordinoidusti. Komissio valitsi 13. toukokuuta 2009 palvelujen tarjoajiksi kaksi yritystä, jotka ovat Inmarsat Ventures Limited ja Solaris Mobile Limited (MEMO/09/237).

Lisätietoa:

Selvitys jäsenvaltioiden toimista satelliittivälitteisten matkaviestintäpalvelujen käyttöönottamiseksi:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Liite

Luparakenteet jäsenvaltioissa (joulukuu 2010)

Jäsen­valtio

1. Rakenne valmis

2. Ilmoitettu, ettei valmis

3.

Ei tiedossa (ilmeisesti ei valmis)

4

Tarkastelun tulos: ei valmis (kohtaan 2 kuuluvien lisäksi)

Kommentit – mitä puuttuu?

AT

BE

Maanpäällinen tukiasemarakenne puuttuu.

BG

Ei tarkkoja tietoja.

CY

Lupamaksujen määrittely kesken.

CZ

Yleissääntöjen laadinta kesken – arvioitu valmistumisaika toukokuuhun 2011 mennessä.

DK

DE

Ei päätöstä maatukiasemien non-repeater-toiminnosta.

EE

EL

Ainoa tieto: asiaa selvitellään.

FI

FR

Päätoimilupa myönnetty ja maatukiasemien alueellinen testaus luvitettu; ei päätöstä maatukiasemien non-repeater-toiminnosta, kuuleminen kesken gap filler ‑toiminnosta.

HU

Maksurakenne ei valmis – maksunmääritysrakenne ja luvan hakeminen vaikuttavat kuitenkin monimutkaisilta (yksityiskohdille ei vahvistusta kansalliselta sääntelyviranomaiselta).

IE

Kuuleminen kesken.

IT

Mitään ei vielä virallisesti julkaistu; ei yksittäisiä säännöksiä – kaikki vireillä.

LV

Kestoa ja ehtoja ei ilmoiteta ennen kuin hakemus on jätetty.

LT

Kestoa ja ehtoja ei ilmoiteta ennen kuin hakemus on jätetty.

LU

Maatukiasemia koskevat määräykset vireillä.

MT

Kestoa ja ehtoja ei ilmoitettu – arvion mukaan vuoden 2010 lopulla.

NL

Maatukiasemarakennetta ei määritelty – arviolta 2010 lopulla tai 2011 alussa.

PL

Kestoa ja ehtoja ei ilmoiteta ennen kuin hakemus on jätetty; ei päätöstä maatukiasemien non-repeater-toiminnosta.

PT

Kuuleminen tekemättä (ei vielä alkanut).

RO

Maksujen taso vaikuttaa erittäin korkealta.

SK

Järjestelmä- ja maatukiasemamaksut määriteltävänä.

SI

Maksurakenteen määrittely kesken.

ES

Osittain

Maatukiasemamääräykset tekeillä (lainsäädäntö vireillä).

SE

UK

Osittain

Pääsäädös voimassa; maatukiasemille ja maksuille tarvittavat kolme muuta säädöstä vireillä.

Yhteensä (ml. osittaiset )

6

Lisäksi UK = 7

9

1

  • 11

Ilman UK:ta = 10

Johtopäätös: kuusi, ehkä seitsemän kansallista rakennetta kokonaan valmiina niin, että palvelut voidaan käynnistää kaikilta osin.

Maatukiasemat ovat järjestelmää täydentäviä maanpäällisiä lähetin-vastaanottimia, jotka välittävät satelliittisignaalia esimerksi silloin, kun korkeat rakennukset tai maastonmuodot estävät satelliittisignaalin vastaanoton tai haittaavat sitä.


Side Bar