Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2011

Ψηφιακό θεματολόγιο: η αντιπρόεδρος κα Kroes καλεί 21 κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, απηύθυνε επείγουσα έκκληση σε είκοσι μία χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν ταχέως όλα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την εγκατάσταση κινητών δορυφορικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές και επιχειρήσεις στην ΕΕ για Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, κινητή τηλεόραση και ραδιόφωνο ή για επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε βάσει απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου υπουργών της ΕΕ το 2008, οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) οφείλουν να έχουν εγκατασταθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τον Μάιο του 2011 το αργότερο (MEMO/09/237). Ωστόσο, περισσότερο από είκοσι μήνες αφότου η Επιτροπή επέλεξε δύο επιχειρήσεις για την παροχή αυτών των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, 21 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θεσπίσει το σύνολο των απαραίτητων εθνικών κανόνων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των MSS. Η αντιπρόεδρος απευθύνθηκε πρόσφατα και στις δύο εν λόγω επιχειρήσεις καλώντας τις να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Ο καίριος ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (δορυφορικές και επίγειες) για την εξασφάλιση ευρυζωνικής κάλυψης, ακόμη και σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, υπογραμμίζεται στο Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Η κα Neelie Kroes δήλωσε: «Τα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επιτρέψουν την εισαγωγή των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κινητές δορυφορικές υπηρεσίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμη και σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στην εκπλήρωση των στόχων που θέσαμε με το Ψηφιακό θεματολόγιο, για διάθεση των ευρυζωνικών επικοινωνιών σε όλους τους ευρωπαίους».

Είκοσι ένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θέσει σε εφαρμογή όλα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα ώστε η Inmarsat Ventures Limited και η Solaris Mobile Limited, οι δύο επιχειρήσεις που επελέγησαν το Μάιο του 2009 για την παροχή πανευρωπαϊκών κινητών δορυφορικών υπηρεσιών, να είναι σε θέση, από τον Μάιο του 2011, να προσφέρουν κινητές δορυφορικές υπηρεσίες.

Η αντιπρόεδρος κα Kroes απηύθυνε σήμερα επιστολή στα εν λόγω είκοσι ένα κράτη μέλη προτρέποντάς τα να άρουν τις εναπομένουσες νομικές αβεβαιότητες, όπως τα τέλη αδειοδότησης, και να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εφαρμογής χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Τα είκοσι ένα κράτη μέλη είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιστορικό

Η Επιτροπή πρότεινε να δημιουργηθεί ενιαία διαδικασία επιλογής και αδειοδότησης για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (MSS) σε ενωσιακή κλίμακα, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία ενιαίας αγοράς για κινητές δορυφορικές υπηρεσίες και να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητές της, προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η προσέγγιση αυτή υποστηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, με απόφαση που εξέδωσαν στις 30 Ιουνίου 2008 για τη διοργάνωση διαδικασίας επιλογής για MSS σε ευρωπαϊκή κλίμακα (IP/07/1243). Με την απόφαση καθιερώνεται διαδικασία επιλογής και αδειοδότησης που διασφαλίζει τη συντονισμένη εισαγωγή των MSS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 13 Μαΐου 2009, η Επιτροπή επέλεξε τους πανευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης κινητών δορυφορικών υπηρεσιών (MEMO/09/237).

Περισσότερες πληροφορίες:

Η μελέτη σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την εισαγωγή των κινητών δορυφορικών υπηρεσιών διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Παράρτημα

Συστήματα αδειοδότησης στα κράτη μέλη (Δεκ. 2010)

Κράτος μέλος

1. Σύστημα πλήρες

2. Αναγνωρίζεται ως ελλιπές

3.

Άγνωστο (θεωρείται ελλιπές)

4

Συμπέρασμα της μελέτης: ελλιπές (πλέον της κατηγορίας 2)

Παρατηρήσεις – τι λείπει;

AT

BE

Το σύστημα CGC δεν υφίσταται

BG

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες

CY

Δεν έχει ολοκληρωθεί ο καθορισμός των τελών

CZ

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι γενικοί κανόνες – ολοκλήρωση προβλέπεται έως το Μάιο 2011

DK

DE

Δεν έχει καθοριστεί λειτουργία όταν το CGC δεν χρησιμοποιείται μόνο ως επαναλήπτης

EE

EL

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες, εκτός ότι όλα είναι υπό μελέτη

FI

FR

Υφίσταται η κύρια άδεια MSS, εγκρίθηκαν οι περιφερειακές δοκιμές CGC· δεν έχει καθοριστεί λειτουργία όταν το CGC δεν χρησιμοποιείται μόνο ως επαναλήπτης, εκκρεμεί διαβούλευση για τη λειτουργία συμπλήρωσης κενών

HU

Δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα τελών – επισημαίνεται όμως σύνθετο σύστημα τελών και εφαρμογής (στοιχεία χωρίς επιβεβαίωση από την ΕΡΑ)

IE

Εκκρεμεί διαβούλευση

IT

Καμία επίσημη δημοσίευση· δεν υφίστανται συγκεκριμένοι κανονισμοί – όλα σε εκκρεμότητα

LV

Δεν καθορίζονται διάρκεια, όροι και προϋποθέσεις έως ότου υποβληθεί η αίτηση

LT

Δεν καθορίζονται διάρκεια, όροι και προϋποθέσεις έως ότου υποβληθεί η αίτηση

LU

Εκκρεμούν κανονισμοί CGC

MT

Δεν καθορίζονται διάρκεια, όροι και προϋποθέσεις – πρόβλεψη για τέλη του 2010

NL

Δεν έχει καθοριστεί το σύστημα CGC– πρόβλεψη για τέλη του 2010 με αρχές 2011

PL

Δεν καθορίζονται διάρκεια, όροι και προϋποθέσεις έως ότου υποβληθεί η αίτηση· Δεν έχει καθοριστεί λειτουργία όταν το CGC δεν χρησιμοποιείται μόνο ως επαναλήπτης

PT

Εκκρεμεί διαβούλευση (δεν έχει ακόμα αρχίσει)

RO

Επισημαίνεται σύστημα εξαιρετικά υψηλών τελών

SK

Τέλη MSS και CGC υπό επεξεργασία

SI

Δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα τελών

ES

μερικώς

Ρύθμιση CGC σε εξέλιξη (εκκρεμεί η νομοθεσία)

SE

UK

μερικώς

Κύριο νομοθετικό μέσο σε ισχύ· εκκρεμούν τρία ακόμα μέσα που απαιτούνται για τερματικά CGC και για τέλη

Σύνολο (περιλαμβάνονται περιπτώσεις μερικής συμμόρφωσης)

6

συν UK = 7

9

1

  • 11

μείον UK = 10

Συμπερασματικά, έξι - πιθανώς επτά – εθνικά ρυθμιστικά συστήματα σε πλήρη λειτουργία, παρέχουν ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών επιχειρήσεων MSS

CGC = συμπληρωματικό σκέλος εδάφους που χρησιμοποιείται για την αναμετάδοση δορυφορικού σήματος, π.χ. σε περιοχές στις οποίες η ύπαρξη ψηλών κτιρίων ή φυσικών εμποδίων ενδέχεται να εμποδίσει ή να παρενοχλήσει τη λήψη δορυφορικού σήματος


Side Bar