Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

Bruxelles, den 17. februar 2011

Den digitale dagsorden: Næstformand Neelie Kroes opfordrer 21 medlemsstater til hurtigt at træffe foranstaltninger angående mobilsatellittjenester

Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, har udsendt en hasteanmodning til 21 EU-lande om hurtigt at indføre alle de lovtiltag, der er nødvendige for en EU-dækkende ibrugtagning af mobilsatellittjenester, som kunne benyttes til højhastigheds­internet, mobil-tv og -radio eller kommunikation i nødsituationer til EU's forbrugere og virksomheder. Ifølge den tidsplan, der blev fastsat i Europa-Parlamentets og EU-Ministerrådets afgørelse af 2008, bør mobilsatellit­tjenester (MSS) tages i brug i alle EU-medlemsstater senest i maj 2011 (MEMO/09/237). Imidlertid har 21 medlemsstater endnu ikke vedtaget alle de nationale bestemmelser, som er nødvendige for at lette ibrugtagningen af MSS, mere end tyve måneder efter, at Kommissionen udvalgte to operatører til at levere sådanne EU-dækkende tjenester. Næstformand Neelie Kroes appellerede også for nylig til de to pågældende operatører om at styrke deres indsats. Den centrale rolle, som trådløse bredbåndsforbindelser (både satellit- og jordbaserede) kan spille for at sikre bredbåndsdækning, også i fjerntliggende områder og i landdistrikter, understreges i den digitale dagsorden for Europa (se også IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes udtalte: "Medlemsstaterne bør hurtigt skabe det fornødne grundlag, så der kan indføres mobilsatellittjenester i hele EU. Mobilsatellittjenester har en vigtig rolle at spille med hensyn til at levere innovative tjenester til virksomheder og borgere i hele Europa, også i landdistrikter eller i fjerntliggende områder, og opfylde målene i vores digitale dagsorden om, at alle i Europa skal kunne få adgang til bredbånd."

Enogtyve medlemsstater har endnu ikke indført de lovtiltag, som er nødvendige for, at de to operatører Inmarsat Ventures Limited og Solaris Mobile Limited, som blev udvalgt i maj 2009, kan levere EU-dækkende mobilsatellittjenester fra maj 2011.

Næstformand Neelie Kroes skrev i dag til de 21 berørte medlemsstater og opfordrede dem til at afklare alle resterende retlige tvivlsspørgsmål, f.eks. licens­gebyrer, og hurtigst muligt træffe alle nødvendige gennemførelsesforanstaltninger. De 21 medlemsstater er Belgien, Bulgarien, Cypern, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn.

Baggrund

Kommissionen foreslog at oprette en fælles udvælgelses- og tilladelsesprocedure for mobilsatellittjenester (MSS) på EU-niveau for at lette etableringen af et indre marked for mobilsatellittjenester og maksimere dets potentiale til gavn for forbrugere og virksomheder.

Europa-Parlamentet og EU's Ministerråd tilsluttede sig denne fremgangsmåde den 30. juni 2008, da de vedtog en afgørelse om, at der skulle tilrettelægges en udvælgelsesprocedure for MSS på EU-niveau (IP/07/1243). Ved afgørelsen blev der fastlagt en udvælgelses- og tilladelsesprocedure, hvormed der sikres en koordineret indførelse af MSS i EU. Den 13. maj 2009 udvalgte Kommissionen Inmarsat Ventures Limited og Solaris Mobile Limited som EU-dækkende leverandører af mobilsatellit­tjenester (MEMO/09/237).

Yderligere oplysninger:

Undersøgelsen af medlemsstaternes foranstaltninger med henblik på indførelsen af mobilsatellittjenester findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Neelie Kroes' websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Webstedet for den digitale dagsorden:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Bilag

Tilladelsesstrukturer i medlemsstaterne (december 2010)

Medlemsstat

1. Struktur er færdig­etableret

2. Manglende færdig­etablering er anerkendt

3.

Ukendt (antages ikke at være færdig-etableret

4

Konklusion af undersøgelse: er ikke færdigetableret (i tillæg til kategori 2)

Kommentarer – hvad mangler der?

AT

BE

Supplerende jordbaserede komponenters struktur er ikke færdigetableret

BG

Der er ikke forelagt nærmere oplysninger

CY

Fastsættelsen af gebyrer er ikke afsluttet

CZ

De generelle bestemmelser er ikke fastlagt – forventes fastlagt senest i maj 2011

DK

DE

Ingen fastlæggelse af supplerende jordbaserede komponenters funktion i de tilfælde, hvor de ikke kun benyttes som en repeater

EE

EL

Ingen nærmere oplysninger bortset fra, at alt undersøges nærmere

FI

FR

Den overordnede MSS-licens er på plads, og der er givet tilladelse til regional afprøvning af supplerende jordbaserede komponenter; supplerende jordbaserede komponenters funktion er ikke fastlagt i de tilfælde, hvor de ikke kun benyttes som en repeater; afventer høring om gapfillerfunktion

HU

Gebyrstruktur er ikke færdigetableret – men der er konstateret en kompleks gebyr- og applikationsstruktur (NTM har ikke bekræftet enkeltheder)

IE

Afventer høring

IT

Intet er officielt offentliggjort; ingen specifikke forskrifter – alt er til behandling

LV

Varighed, vilkår og betingelser specificeres ikke, før der indgives en ansøgning

LT

Varighed, vilkår og betingelser specificeres ikke, før der indgives en ansøgning

LU

Afventer forskrifter om supplerende jordbaserede komponenter

MT

Varighed, vilkår og betingelser specificeres ikke – forventes klar ved udgangen af 2010

NL

Supplerende jordbaserede komponenters struktur er ikke specificeret – forventes klar ved udgangen af 2010/begyndelsen af 2011

PL

Varighed, vilkår og betingelser specificeres ikke, før der indgives en ansøgning; supplerende jordbaserede komponenters funktion er ikke fastlagt i de tilfælde, hvor de ikke kun benyttes som en repeater

PT

Afventer høring (endnu ikke påbegyndt)

RO

Der konstateres en ekstremt høj gebyrstruktur

SK

Der arbejdes med at fastlægge gebyrer for MSS og supplerende jordbaserede komponenter

SI

Gebyrstruktur er ikke færdigetableret

ES

Delvis

Forskrifter om supplerende jordbaserede komponenter er undervejs (afventer lovgivning)

SE

UK

Delvis

Den vigtigste bekendtgørelse foreligger; tre andre bekendtgørelser, der er nødvendige for terminaler for supplerende jordbaserede komponenter og gebyrer, afventes

I alt (herunder delvis)

6

Plus UK = 7

9

1

  • 11

Minus UK = 10

Det konkluderes, at seks, muligvis syv, nationale reguleringsstrukturer er helt klar og åbner mulighed for hele spektret af MSS-operatørtjenester

Supplerende jordbaserede komponenter (CGC) benyttes til at transmittere satellitsignaler f.eks. i områder, hvor høje bygninger eller naturlige hindringer kan hindre eller forstyrre satellitmodtagelse


Side Bar