Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/195

V Bruselu dne 17. února 2011

Digitální agenda: místopředsedkyně Kroesová vyzývá 21 členských států, aby přijaly okamžitá opatření v oblasti mobilních satelitních služeb

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu, naléhavě vyzvala dvacet jedna zemí EU, aby urychleně zavedly veškerá legislativní opatření nezbytná pro celoevropské zavedení mobilních satelitních služeb, které by bylo možno využívat pro vysokorychlostní internet, mobilní televizi a rozhlas či tísňovou komunikaci se spotřebiteli a podniky v EU. Podle harmonogramu schváleného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady ministrů EU v roce 2008 by měly být mobilní satelitní služby zavedeny ve všech členských státech EU nejpozději do května 2011 (MEMO/09/237). Více než dvacet měsíců poté, co Komise vybrala dva operátory, kteří budou poskytovat celoevropské služby, však 21 členských států stále neschválilo všechny vnitrostátní předpisy potřebné pro hladké zavedení mobilních satelitních služeb. Místopředsedkyně Kroesová nedávno apelovala i na dva dotyčné operátory, aby zvýšili své úsilí. Klíčovou roli, kterou může hrát bezdrátové široké pásmo (satelitní i pozemní) při zajišťování pokrytí širokopásmového připojení i v odlehlých a venkovských oblastech, zdůrazňuje i Digitální agenda pro Evropu (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Neelie Kroesová uvedla: „Členské státy by měly neprodleně přijmout veškerá opatření nezbytná k zavedení mobilních satelitních služeb v celé EU. Mobilní satelitní služby hrají významnou úlohu při poskytování inovativních služeb podnikům i občanům v celé Evropě včetně venkovských a odlehlých oblastí a při plnění cílů Digitální agendy, ke kterým patří zpřístupnění širokopásmového připojení všem občanům v Evropě.“

Dvacet jedna členských států doposud nepřijalo všechna potřebná legislativní opatření, která by společnostem Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited, dvěma operátorům vybraným v květnu 2009 k poskytování celoevropských mobilních satelitních služeb, umožnila nabízet mobilní satelitní služby od května 2011.

Místopředsedkyně Kroesová dnes dotčeným jednadvaceti členským státům napsala a naléhavě je vyzvala, aby odstranily zbývající právní nejistotu, týkající se například licenčních poplatků, a neprodleně přijaly veškerá nezbytná prováděcí opatření. Jde o těchto jednadvacet členských států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království a  Španělsko.

Souvislosti

Komise navrhla pro mobilní satelitní služby vytvoření jednotného výběrového a povolovacího řízení na úrovni EU, které usnadní vznik jednotného trhu mobilních satelitních služeb a maximálně využije jeho potenciál ku prospěchu spotřebitelů a podniků.

Tento přístup schválily Evropský parlament a Rada ministrů EU dne 30. června 2008 rozhodnutím, že výběrové řízení pro mobilní satelitní služby bude uspořádáno na evropské úrovni (IP/07/1243). Rozhodnutí stanoví výběrové a povolovací řízení, které zajistí koordinované zavedení mobilních satelitních služeb v EU. Dne 13. května 2009 vybrala Komise společnosti Inmarsat Ventures Limited a Solaris Mobile Limited jako operátory mobilních satelitních služeb pro celou EU (MEMO/09/237).

Další informace:

Studie opatření přijatých členskými státy k zavedení mobilních satelitních služeb je k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Internetová adresa Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Příloha

Povolovací struktury v členských státech (prosinec 2010)

Členský stát

1. Struktura dokončena

2. Potvrzeno, že struktura není dokončena

3.

Není známo (předpokládá se, že struktura není dokončena)

4

Závěr studie: struktura nedokončena (kromě kategorie 2)

Poznámky – co chybí?

AT

BE

Struktura doplňkových zemských zařízení dosud není dokončena

BG

Informace nebyly poskytnuty

CY

Stanovení poplatků nebylo dokončeno

CZ

Všeobecná pravidla nebyla dokončena, předpokládané dokončení do května 2011

DK

DE

Není určena funkce doplňkového zemského zařízení pro případ, že se nevyužívá jako opakovač (CGC non‑repeater function)

EE

EL

Byla poskytnuta pouze informace, že probíhá studie celé situace

FI

FR

Hlavní licence na mobilní satelitní služby byla udělena a bylo povoleno regionální testování doplňkových zemských zařízení; Není určena funkce „non-repeater“ doplňkového zemského zařízení, probíhají konzultace týkající se opakovače DVB (gap-filler function)

HU

Struktura poplatků není – kromě celkového poplatku a struktury uplatňování – dokončena (vnitrostátní regulační orgán neposkytl podrobnosti)

IE

Probíhá konzultace

IT

Oficiálně nebylo nic zveřejněno, no specific regulations – all pending

LV

Trvání a podmínky budou stanoveny, až bude podána žádost

LT

Trvání a podmínky budou stanoveny, až bude podána žádost

LU

Regulace doplňkových zemských zařízení se projednává

MT

Trvání a podmínky zatím nebyly stanoveny, předpokládá se dokončení koncem roku 2010

NL

Struktura doplňkových zemských zařízení dosud není stanovena, předpokládá se dokončení koncem roku 2010 nebo počátkem roku 2011

PL

Trvání a podmínky budou stanoveny, až bude podána žádost; není určena funkce „non-repeater“ doplňkových zemských zařízení

PT

Bude probíhat konzultace (zatím nezahájena)

RO

Upozornění na strukturu s velmi vysokými poplatky

SK

Poplatky za mobilní satelitní služby a využití doplňkových zemských zařízení se připravují

SI

Struktura poplatků není dokončena

ES

Částečně

Regulace doplňkových zemských zařízení se připravuje (chybí legislativa)

SE

UK

Částečně

Hlavní statutární nástroj je k dispozici; tři další statutární nástroje potřebné pro koncová zařízení doplňkových zemských zařízení a poplatky chybí

Celkem (včetně částečně splněných)

6

Plus UK = 7

9

1

  • 11

Minus UK = 10

Závěry ukazují, že šest – možná sedm – vnitrostátních regulačních struktur je úplně dokončeno, což operátorům umožňuje nabízet plný rozsah mobilních satelitních služeb

CGC = doplňková zemská zařízení, která se používají k přenosu satelitních signálů např. v oblastech, kde vysoké budovy nebo přírodní překážky brání příjmu satelitního signálu nebo jej ruší.


Side Bar