Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/18

Bruxelles, 10 ianuarie 2011

Mediu: O zi bună pentru somoni, vidre și pădurile de fag

Flora și fauna europene sunt acum mai bine protejate ca oricând în istoria Uniunii Europene. Natura 2000, rețeaua europeană de zone naturale protejate, a fost extinsă cu aproape 27 000 de kilometri pătrați. Această extindere include adăugarea unor zone marine totalizând peste 17 500 de kilometri pătrați, ceea ce va spori protecția multor specii marine pe cale de dispariție. În prezent, Natura 2000 acoperă aproape 18% din suprafața terestră a UE și peste 130 000 km² din apele marine ale acesteia. Principalele țări implicate în această extindere recentă sunt Republica Cehă, Danemarca, Franța, Spania și Polonia. Natura 2000 reprezintă elementul central al luptei pe care o duce Europa împotriva declinului biodiversității și pentru protejarea serviciilor ecosistemice.

Atunci când protejăm natura ne protejăm pe noi înșine”, a declarat dl Janez Potočnik, Comisarul european pentru mediu. „Natura 2000 este un fel de poliță de asigurare de viață, protejând reziliența naturii și asigurând faptul că avem o relație sustenabilă cu mediul natural de care depindem. Mă bucură, în special, creșterea acestei protecții pentru 17 500 km² din apele noastre marine.”

Ce este Natura 2000?

Natura 2000 este o vastă rețea de zone de conservare a naturii, creată pentru a asigura supraviețuirea habitatelor și speciilor europene celor mai valoroase și pe cale de dispariție. Rețeaua este formată din circa 26 000 de situri, ultimele extinderi adăugând un număr de 739 de noi situri ce reprezintă o suprafață de aproape 27 000 de kilometri pătrați. Mai mult de jumătate din suprafața adăugată este compusă din situri marine (peste 17 500 km²), situate în principal în Franța, Danemarca și Spania.

Printre noile situri marine din regiunea atlantică incluse se numără o fâșie de 680 km² din estuarul Loarei, care adăpostește importante recife de apă rece și bancuri de nisip. Aceasta este o zonă de creștere pentru puietul de pește și o zonă de popas vitală pentru speciile migratoare pe distanțe lungi, precum somonul de Atlantic (Salmo salar) și alosa (Alosa alosa). De asemenea, Danemarca a adăugat situri marine de mari dimensiuni, între care Sydlige Nordsø, care a fost desemnat în vederea conservării marsuinilor (Phocoena phocoena). Noua contribuție a Spaniei la rețeaua marină este reprezentată de El Cachucho, un banc și munte submarin vast situat în largul Mării Cantabrice, lângă coasta de nord a Spaniei. Zona adăpostește o viață marină extraordinar de diversă, inclusiv câțiva bureți de mare giganți recent descoperiți.

De asemenea, extinderea va crește protecția acordată unei serii de habitate terestre valoroase, de la pajiști înflorite și păduri de fag alpine din Republica Cehă la mari lacuri și lunci din Polonia. Aceste habitate oferă un refugiu vital pentru multe dintre speciile cele mai rare și pe cale de dispariție din Europa, precum vidra (Lutra lutra), broasca țestoasă de apă europeană (Emys orbicularis) și fluturele Maculinea teleius.

Filosofia pe care se bazează rețeaua este aceea că omul și natura trebuie să conlucreze. În cadrul rețelei se pot desfășura în continuare activități precum agricultura, silvicultura și activitățile de agrement, atât timp cât acestea sunt sustenabile și în armonie cu mediul natural.

Statele membre își selectează siturile Natura 2000 în parteneriat cu Comisia; odată selectate, zonele respective sunt recunoscute oficial de Comisie ca „situri de importanță comunitară”, cum a fost cazul și astăzi. Acest proces confirmă statutul oficial al siturilor și consolidează obligațiile de a le proteja. După aceea, statele membre au la dispoziție șase ani pentru a institui măsurile de management necesare.

Gama zonelor protejate este vastă, variind de la pajiști înflorite la sisteme de peșteri și lagune. Cele nouă regiuni biogeografice ale rețelei reflectă marea varietate a biodiversității din UE.

De ce contează?

Biodiversitatea, și anume resursa limitată pe care o reprezintă diversitatea vieții pe pământ, traversează o criză. Speciile se pierd într-o măsură fără precedent, ca urmare a activităților umane, cu consecințe ireversibile pentru viitorul nostru. Uniunea Europeană combate această tendință și și-a stabilit recent un nou obiectiv de stopare a declinului biodiversității în Europa până în 2020, protejând servicii ecosistemice precum polenizarea (și restabilind aceste servicii acolo unde s-au degradat) și intensificând contribuția UE la efortul de evitare a declinului global al biodiversității. Natura 2000 reprezintă un instrument esențial, necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Ce altceva mai includ aceste noi adăugiri?

Cea mai recentă actualizare privește 15 state membre și crește cu 739 numărul siturilor de importanță comunitară. Recentele adăugiri vizează șase regiuni biogeografice – alpină, atlantică, boreală, continentală, mediteraneană și panonică – și includ un număr de 459 noi situri din Polonia, reprezentând o suprafață totală de 8 900 km², inclusiv câteva mari lacuri cu apă dulce și sisteme fluviale, cu luncile aferente, și păduri naturale. Republica Cehă a adăugat 229 de situri, între care se numără zone importante cu păduri de fag naturale și pajiști bogate în specii sălbatice ce adăpostesc o faună și floră foarte variate.

Notă: Pe lângă includerea de situri suplimentare, listele actualizate cuprind, de asemenea, modificări minore cu privire la siturile existente, precum adaptări ale suprafețelor siturilor. Aceste adaptări nu pot duce la modificarea numărului de situri, ci la modificarea suprafeței totale acoperite de rețea.

Pentru detaliile complete ale listelor integrale, vă rugăm să consultați site-ul:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/natura_2000/library?l=/candidate_importance/biogeographical&vm=detailed&sb=Title

A se vedea MEMO/11/9 pentru mai multe detalii.

Pentru informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Side Bar