Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE MT

IP/11/188

Brüssel, 16. veebruar 2011

Lennutransport: Euroopa Komisjon kutsub Malta Euroopa Kohtusse aru andma seoses Malta-Luqa lennuvälja maapealse käitluse teenustega

Euroopa Komisjon otsustas täna, et kaebab Malta maapealse käitluse eeskirjade ebaõige kohaldamise pärast Euroopa Kohtusse. Komisjonile teeb muret asjaolu, et eeskirjade ebaõige kohaldamise tõttu puudub Malta-Luqa lennuväljal tõhus kütusetarnekonkurents ning sellega võivad kaasneda võimalikud lisakulud lennuettevõtjatele ja lõppkokkuvõttes ka lennureisijatele. Pärast 24. juunil 2010 saadetud põhjendatud arvamust (IP/10/813) leiab komisjon, et Malta ei ole täitnud oma õiguslikke kohustusi ning seepärast otsustati Malta Euroopa Kohtusse kaevata.

Millised ELi eeskirjad kehtivad maapealse käitluse turule pääsu kohta?

Direktiivi 96/67/EÜ kohaselt on lennujaamades maapealse käitluse teenuste (sh lennureisijate registreerimine, pagasikäitlus ja õhusõiduki tankimine) turg konkurentsile avatud.

Õigusaktide kohaselt võivad liikmesriigid piirata turu avamist ja määrata kindlaks selliste teenuste osutajate maksimumarvu, kes pakuvad nelja liiki maapealset käitlust: perroonikäitlus (õhusõiduki sorteerimine, toiduainete ja jookide peale- ja mahalaadimine jne), pagasikäitlus, kauba- ja postikäitlus, kütuse- ja õlikäitlus. Kui liikmesriik otsustab piirata oma turu avamist, peab ta täitma teatavaid tingimusi, eelkõige seoses teenuste osutajate valimisega (st vajalik on läbipaistev ja mittediskrimineeriv Euroopa pakkumiskutse). Lisaks sellele peavad muid lisateenuseid pakkuvad maapealse käitluse teenuste osutajad tagama raamatupidamisarvestuste lahususe.

Malta probleem

Komisjoni arvates ei ole Malta ametiasutused taganud raamatupidamisarvestuste lahususe sõltumatut kontrolli, kuna üks kahest kütusekäitlusteenuste osutajast on ühtlasi ka kütuse ladustamis- ja tarnerajatiste haldaja.

Seetõttu puudub Malta-Luqa lennuväljal tõhus kütusetarnekonkurents ning sellega võivad kaasneda võimalikud lisakulud lennuettevõtjatele ja lõppkokkuvõttes ka lennureisijatele.

Täiendavat teavet ELis rikkumistega seotud menetluste kohta: MEMO/11/86.


Side Bar