Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/185

Bruxelles, 17 februarie 2011

Comisia încurajează accesul universal la educație preșcolară

Aproape o gospodărie europeană din opt include un copil mai mic de șase ani. 19 milioane dintre aceștia – unul din cinci – sunt expuși riscului sărăciei. Comisia lansează astăzi pentru prima dată un plan de acțiune destinat să ofere fiecărui copil un început mai bun în viață și să pună bazele pentru o învățare de succes de-a lungul vieții, pentru integrare socială, dezvoltare personală și capacitate de inserție profesională mai târziu în viață. Propunerile Comisiei, care includ încurajarea accesului universal la educație preșcolară de calitate, vor contribui, de asemenea, la două dintre obiectivele principale ale strategiei Comisiei „Europa 2020” – reducerea procentului de părăsire timpurie a școlii la mai puțin de 10 % și de scoatere a cel puțin 20 de milioane de persoane din zona de risc de sărăcie și excluziune socială.

Comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, Androulla Vassiliou, a declarat: „Investiția în educație și îngrijire preșcolară reprezintă una dintre cele mai bune pe care le putem realiza pentru copiii noștri – și pentru viitorul Europei. Investiția în educația preșcolară de calitate este mult mai eficientă decât intervenția ulterioară. Ea oferă tinerilor noștri o șansă mai bună în viață și, de fapt, economisește bani pe termen lung. Întreruperea ciclului sărăciei și dezavantajării înseamnă și costuri mai mici din partea contribuabilului pentru serviciile de sănătate și spitalicești, școlarizarea de remediere, ajutorul social și poliție.”

Educația obligatorie începe la vârsta de 5 sau 6 ani în majoritatea statelor membre și chiar mai devreme în Cipru, Luxemburg și Irlanda de Nord din Regatul Unit. Nivelul de servicii asigurat pentru copiii mici până la începerea educației obligatorii variază considerabil pe teritoriul Europei în ceea ce privește finanțarea, guvernanța și politicile de personal.

În 2009, miniștrii educației au stabilit un obiectiv de 95 % dintre copiii de cel puțin 4 ani care să primească educație și îngrijire preșcolară. Media UE actuală este de 92,3 %, dar și aici cifrele variază puternic și nu reflectă neapărat calitatea serviciilor furnizate.

Propunerile Comisiei Europene reprezintă răspunsul la o cerere din partea statelor membre, adresată în mai 2009, în urma adoptării de către acestea a Cadrului strategic de cooperare în educație și formare, de a măsura și de a analiza progresele pe întreg teritoriul UE în îmbunătățirea accesului la educație și îngrijire preșcolară și de a identifica cele mai bune practici.

Propunerile Comisiei

Propunerile Comisiei încurajează:

  • accesul universal la educație preșcolară de calitate, pe baza unei finanțări stabile și a unei bune guvernanțe;

  • o abordare integrată a educației și îngrijirii, care să țină cont de necesitățile copiilor într-o manieră holistică;

  • o programă corespunzătoare vârstei, cu un echilibru corect între competențele tehnico-economice și cele social-culturale;

  • o mai mare concentrare asupra profesionalizării personalului prin calificări, salarii și condiții de lucru adecvate;

  • sisteme de asigurare a calității și standarde pentru monitorizarea progresului.

Planurile Comisiei vor contribui la obiectivele celor trei inițiative emblematice Europa 2020 „Tineretul în mișcare”, „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă” și „Platforma europeană de combatere a sărăciei”.

Următoarele etape

Propunerile Comisiei vor intra în discuția miniștrilor educației din UE în luna mai. Miniștrii vor identifica priorități și Comisia va încuraja schimbul de idei și învățarea din politicile care funcționează cel mai bine. De asemenea, Comisia va stabili priorități de investiții în domeniul educației și îngrijirii preșcolare prin intermediul Fondului social european și al Fondului european de dezvoltare regională, precum și prin intermediul sprijinului oferit de Programul de învățare de-a lungul vieții și de cel de-Al 7-lea program cadru pentru cercetare și dezvoltare.

Pentru informații suplimentare:

Comisia Europeană: Comunicarea [COM(2011)66] „Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine”.

Comisia Europeană: Educația și îngrijirea copiilor preșcolari


Side Bar