Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/169

Briselē, 2011. gada 16. februārī

Vide. Komisija brīdina Latviju par ES gaisa kvalitātes noteikumu neievērošanu

Latvijai nav izdevies efektīvi risināt pārmērīgas PM10 — sīku gaisa nestu daļiņu — emisijas, kas lielā koncentrācijā var būt bīstamas cilvēkiem. Tāpēc pēc vides komisāra Janesa Potočnika ieteikuma ir sagatavots argumentēts atzinums. Latvijai tiek doti divi mēneši laika vajadzīgo pasākumu veikšanai. Pretējā gadījumā Komisija var iesniegt lietu Eiropas Savienības Tiesā.

Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai paredz, ka dalībvalstīm jāsamazina iedzīvotāju eksponētība daļiņām PM10. Tiesību aktā noteiktas robežvērtības, kas bija jāsasniedz līdz 2005. gadam, — gan gada koncentrācijas robežvērtība (40 μg/m3), gan diennakts koncentrācijas robežvērtība (50 μg/m3). Šīs vērtības kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 35 reizes.

Dalībvalstis var pieteikties atbrīvojumiem no PM10 robežvērtību ievērošanas līdz 2011. gada jūnijam, taču jāievēro vairāki nosacījumi. Dalībvalstij jāpierāda, ka tā ir veikusi pasākumus atbilstības panākšanai līdz pagarinātajam termiņam un ka tā ievieš gaisa kvalitātes plānu, kurā katrai gaisa kvalitātes zonai ir noteikti atbilstīgi samazināšanas pasākumi.

Komisijai pieejamā informācija liecina, ka PM10 diennakts koncentrācijas robežvērtības netiek ievērotas visās zonās Latvijā, lai gan tiesību akti tika pieņemti 1999. gadā un kļuva saistoši 2005. gadā. Latvija ir iesniegusi pieprasījumu pagarināt termiņu vienai zonai, bet Komisija uzskata, ka piešķiršanas nosacījumi nav izpildīti.

Pamatinformācija: ietekme uz veselību

Gaisa nestas daļiņas (PM10) galvenokārt ir sastopamas piesārņotāju emisijās rūpniecībā, satiksmē un dzīvojamā sektora siltumapgādē. Tās var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu problēmas, plaušu vēzi, kā arī samazina dzīves ilgumu, tāpēc Komisija ir ierosinājusi regulēt šīs emisijas, nosakot ierobežojumus direktīvā.

Papildinformācija

Dalībvalstu zonas, kurās tiek pārsniegtas robežvērtības:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Termiņa pagarinājumu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Aktuālā informācija par pārkāpumu procedurām:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Skatīt arī MEMO/11/86


Side Bar