Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT EL SL

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Guimarães og Maribor: de europæiske kulturhovedstæder i 2012

Bruxelles, den 30. december 2011 - Guimarães (Portugal) og Maribor (Slovenien) bliver den 1. januar de europæiske kulturhovedstæder 2012. Begge byer har en travl kalender med arrangementer for hele året, som skal gøre dem kendt i verden og skabe varige resultater for deres borgere. Det officielle program starter den 13. januar i Maribor og den 21. januar i Guimarães.

Androulla Vassiliou, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Begge byer har lavet et flot kulturelt program for 2012, som appellerer i lige høj grad til lokale og besøgende. Selv i et vanskeligt økonomisk klima er udnævnelsen til europæisk kulturhovedstad en fantastisk anledning til at sætte skub i en bys udvikling på længere sigt ved hjælp af kulturen, øge turismen og oprette nye job samt skabe en masse positiv og kreativ energi. Dette EU-initiativ har været en stor succes, lige siden det blev indført for 25 år siden, og jeg er overbevist om, at Guimarães og Maribor vil leve op til traditionen. Jeg ønsker begge kulturhovedstæder 2012 et pragtfuldt år!"

Det officielle startskud til Maribor 2012 gives i weekenden 13.-15. januar med musik‑, teater- og danseforestillinger. I løbet af året er der planlagt en lang række forskellige kulturarrangementer, som kombinerer traditionelle og nyskabende indfaldsvinkler, fra karneval til moderne dans. Arrangementerne vil især være rettet mod et ungt publikum.

Guimarães tager hul på festlighederne lørdag den 21. januar med en teater- og multimedieforestilling under åben himmel. Hovedvægten i programmet for året er lagt på fire emner, nemlig by, samfund, åndsliv og kunst.

Repræsentanter fra Tallinn (Estland) og Åbo (Finland), de europæiske kulturhovedstæder 2011, vil være til stede ved lanceringen af arrangementerne i begge byer for at give stafetten videre til hovedstæderne 2012.

Baggrund

Ansvaret for tilrettelæggelse og finansiering af de europæiske kulturhovedstæder tilfalder først og fremmest de berørte byer og medlemsstater.

Europa-Kommissionen har givet hver by et tilskud på 1,5 mio. EUR. Dette tilskud, kaldet Melina Mercouri-prisen efter den græske kulturminister, der skabte initiativet, tildeles, hvis byens kulturelle program opfylder følgende tre kriterier: Det fremhæver den europæiske dimension, tilskynder offentligheden til at deltage og er en integrerende del af byens kulturelle og sociale udvikling på længere sigt.

Det at være europæisk kulturhovedstad giver byer en udmærket anledning til at forbedre eller ligefrem ændre deres image, sætte sig selv på verdenskortet og genoverveje deres udvikling gennem kultur. Udnævnelsen har virkninger på længere sigt, ikke kun på det kulturelle område, men også socialt og økonomisk, både for byen og den omkringliggende region. En undersøgelse1 har f.eks. vist, at antallet af turister, der tager mindst én overnatning i byen, steg med 12 % i gennemsnit sammenlignet med året før det år, hvor byen var kulturhovedstad; dette tal nåede helt op på 25 % for Liverpool i 2008 og Sibiu (Rumænien) i 2007.

De gældende regler og betingelser for at blive udnævnt findes i en afgørelse fra Europa-Parlamentet og Rådet fra 2006 (1622/2006/EF).

Efter Guimarães og Maribor i 2012 bliver de næste europæiske kulturhovedstæder Marseille (Frankrig) og Košice (Slovakiet) i 2013, Umeå (Sverige) og Riga (Letland) i 2014 samt Mons (Belgien) og Plzeň (Tjekkiet) i 2015.

Yderligere oplysninger:

http://www.guimaraes2012.pt/

http://www.maribor2012.info/

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/capitals/european-capitals-of-culture_en.htm

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Undersøgelsen "European Cities and Capitals of Culture" foretaget af Palmer/Rae Associates: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc926_en.htm.


Side Bar