Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – sporočilo za medije

Standardni jesenski Eurobarometer 2011: po javnem mnenju je Evropska unija del rešitve za krizo

Bruselj, 22. decembra 2011 – Evropejcem se zdi Evropska unija še naprej najučinkovitejši akter – učinkovitejši od nacionalnih vlad – pri obvladovanju učinkov gospodarske krize (glej prilogo). EU ohranja med akterji prvo mesto (23 %, ena odstotna točka več), sledijo pa ji nacionalne vlade (20 %, nespremenjeno). Skupina G-20 (16 %, dve odstotni točki več) je na tretjem mestu, za njo pa je Mednarodni denarni sklad (14 %, ena odstotna točka manj).

Velika večina Evropejcev (61 %, štiri odstotne točke manj) meni, da je trenutna finančna situacija v njihovem gospodinjstvu dobra. Toda med državami so še vedno velike razlike – v Grčiji in na Madžarskem jih tako meni 24 %, na Nizozemskem 85 %, na Finskem 88 %, na Danskem in Švedskem pa 90 %.

Podobno kot v prejšnjih raziskavah Eurobarometra se odgovori glede situacije nacionalnih gospodarstev po državah članicah zelo razlikujejo. Medtem ko več kot tri četrtine ljudi na Švedskem, v Luksemburgu in Nemčiji pravi, da je gospodarska situacija v njihovi državi dobra, se s tem mnenjem strinja manj kot 5 % prebivalcev Grčije, Irske in Španije. Na splošno se je v zadnjih šestih mesecih število tistih, ki menijo, da je trenutna situacija nacionalnega gospodarstva dobra, nekoliko zmanjšalo in znaša 28 % (dve odstotni točki manj), nekoliko pa se je povečalo število tistih, ki menijo, da je slaba – teh je 71 % (tri odstotne točke več).

Javnost vse bolj ugotavlja, da bo rešitev krize prej maraton kot šprint. Samo 23 % Evropejcev meni, da je učinek krize na delovna mesta že bil največji, medtem ko jih nasprotno meni 68 %.

Evropejci na splošno še naprej bolj zaupajo Evropski uniji (34 %) kot svojim nacionalnim vladam (24 %). Oba rezultata pa sta se v primerjavi z letošnjo spomladansko raziskavo opazno zmanjšala (za sedem oziroma osem odstotnih točk).

Ozadje

Podlaga za letošnjo jesensko javnomnenjsko raziskavo Eurobarometra so bili osebni intervjuji, opravljeni med 5. in 20. novembrom 2011. Intervjujanih je bilo 31 659 ljudi v 27 državah članicah EU in državah kandidatkah.

Dodatne informacije

Letošnja jesenska raziskava Eurobarometra (prvi rezultati) je na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm.

PRILOGA

1. EU je v najboljšem položaju za sprejemanje učinkovitih ukrepov zoper učinke krize

2. Ocena trenutne gospodarske situacije po državah članicah

3. Učinek krize na delovna mesta po državah članicah

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar