Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Štandardný Eurobarometer – jeseň 2011: ľudia vnímajú Európsku úniu ako najvýznamnejšieho aktéra pri riešení krízy

Brusel 22. decembra 2011 – Európania aj naďalej vnímajú Európsku úniu ako najúčinnejšieho aktéra (pred národnými vládami) pri riešení následkov hospodárskej krízy (pozri prílohu). EÚ je stále na prvom mieste (23 %, nárast o 1 percentuálny bod) a tesne za ňou nasledujú národné vlády (20 %, bez zmeny). Skupina štátov G-20 (16 %, nárast o 2 percentuálne body) sa umiestnila na treťom mieste pred Medzinárodným menovým fondom (14 %, pokles o 1 percentuálny bod).

Jasná väčšina Európanov (61 %, pokles o 4 percentuálne body) tvrdí, že súčasná finančná situácia v ich domácnostiach je dobrá. Stále ale pretrvávajú veľké rozdiely medzi krajinami. Údaje sa pohybujú v rozmedzí od 24 % v Grécku a Maďarsku až po 85 % v Holandsku, 88 % vo Fínsku, 89 % v Dánsku a 90 % vo Švédsku.

Podobne ako v predchádzajúcich Eurobarometroch sa odpovede na otázky týkajúce sa situácie v národnom hospodárstve veľmi líšia v závislosti od jednotlivých členských štátov. Zatiaľ čo tri štvrtiny ľudí vo Švédsku, Luxembursku a Nemecku tvrdia, že ich hospodárska situácia je dobrá, v Grécku, Írsku a Španielsku má rovnaký názor menej ako 5 % ľudí. Celkovo došlo v priebehu posledných šiestich mesiacov k miernemu poklesu v počte ľudí, ktorí si myslia, že súčasná situácia v národnom hospodárstve je dobrá (28 %, pokles o 2 percentuálne body), a k miernemu nárastu v počte tých, čo si myslia, že situácia je zlá (71 %, nárast o 3 percentuálne body).

Verejnosť si stále viac uvedomuje, že riešenie krízy bude „behom na dlhé trate“, a nie krátkym šprintom. Iba 23 % Európanov sa domnieva, že vplyv krízy na zamestnanosť už dosiahol svoj vrchol, zatiaľ čo 68 % si myslí opak.

Celkovo dôverujú Európania aj naďalej Európskej únii (34 %) viac ako svojim národným vládam (24 %). Obe čísla však zaznamenali značný pokles v porovnaní s prieskumom z jari 2011 (o 7 percentuálnych bodov v prípade dôvery v EÚ a 8 percentuálnych bodov v prípade dôvery národným vládam).

Kontext

Jesenný prieskum Eurobarometer 2011 sa uskutočnil prostredníctvom osobných pohovorov v období od 5. novembra do 20. novembra 2011. Zo všetkých 27 členských štátov EÚ a kandidátskych krajín sa na prieskume celkovo zúčastnilo 31 659 ľudí.

Ďalšie informácie

Výsledky jesenného prieskumu Eurobarometer 2011 (prvé výsledky) sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

PRÍLOHA

1. EÚ je najvhodnejším aktérom pre účinné opatrenia proti následkom krízy

2. Rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v hodnotení súčasného stavu hospodárstva

3. Rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v hodnotení vplyvu krízy na zamestnanosť

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar