Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Sondajul Eurobarometru standard din toamna anului 2011: cetățenii consideră Uniunea Europeană ca parte a soluției la criză

Bruxelles, 22 decembrie 2011 – europenii continuă să considere Uniunea Europeană ca fiind cel mai eficace actor în ceea ce privește combaterea efectelor crizei economice (a se vedea anexa), situându-se în fața guvernelor naționale. UE se menține pe primul loc (23%, +1), fiind urmată de guvernele naționale (20%, procent neschimbat). G20 (16%, + 2) se situează pe locul al treilea, în fața Fondului Monetar Internațional (14%, -1).

O mare majoritate a europenilor (61%, - 4) afirmă că situația financiară curentă a familiei lor este bună. Cu toate acestea, continuă să existe diferențe foarte mari între țări – de la 24% în Grecia și Ungaria la 85% în Țările de Jos, 88% în Finlanda, 89% în Danemarca și 90% în Suedia.

La fel ca în sondajele Eurobarometru anterioare, răspunsurile cu privire la situația economiilor naționale diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Dacă peste trei sferturi din cetățenii suedezi, luxemburghezi și germani afirmă că situația economică este bună, mai puțin de 5% din cetățenii greci, irlandezi și spanioli împărtășesc această opinie. În general, în ultimele 6 luni, s-a înregistrat o ușoară scădere a procentului persoanelor care afirmă că situația actuală a economiei naționale este bună, acest procent fiind de 28% (- 2), și o ușoară creștere a procentului celor care consideră că este proastă, acest procent fiind de 71% (+ 3).

Tot mai mulți cetățeni realizează că găsirea unei soluții la criză va reprezenta mai degrabă un maraton decât un sprint. Numai 23% din europeni au sentimentul că impactul crizei asupra locurilor de muncă a atins punctul culminant, 68% considerând contrariul.

În ansamblu, europenii continuă să aibă încredere în Uniunea Europeană (34%) în mai mare măsură decât în guvernele lor naționale (24%). Cu toate acestea, ambele rezultate au înregistrat o scădere semnificativă (– 7, respectiv - 8 puncte) în comparație cu sondajul din primăvara anului 2011.

Context

Sondajul Eurobarometru din toamna anului 2011 a fost realizat pe baza unor interviuri față în față, care au avut loc în perioada 5 noiembrie – 20 noiembrie 2011. În total, au fost intervievate 31 659 de persoane din cele 27 de state membre ale UE și din țările candidate.

Informații suplimentare

Sondajul Eurobarometru din toamna anului 2011 (primele rezultate) este disponibil la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

ANEXĂ

1. UE este actorul cel mai bine plasat pentru a adopta măsuri eficace împotriva efectelor crizei

2. Diferențele dintre statele membre privind evaluarea situației actuale a economiei

3. Diferențele dintre statele membre privind impactul crizei asupra locurilor de muncă

Persoane de contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar