Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Badanie standardowe Eurobarometru - Jesień 2011: społeczeństwo postrzega Unię Europejską jako drogę do rozwiązania kryzysu

Bruksela, 22 grudnia 2011 r. – Europejczycy nadal uważają UE za najbardziej skuteczny podmiot - wyprzedzający pod tym względem władze krajowe – działający na rzecz złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego (zob. załącznik). UE utrzymuje pierwsze miejsce (23 %, +1 punkt procentowy), za nią plasują się rządy krajowe (20 %, bez zmian). Na trzecim miejscu znalazła się grupa G20 (16%, +2 punkty procentowe), a za nią Międzynarodowy Fundusz Walutowy (14%, - 1 punkt procentowy).

Znacząca większość Europejczyków (61%, - 4 punkty procentowe) uważa, że obecna sytuacja finansowa ich gospodarstwa domowego jest dobra. Utrzymują się jednak spore różnice między krajami – w Grecji i na Węgrzech uważa tak 24% respondentów, podczas gdy w Holandii 85%, w Finlandii 88%, w Danii 89%, a w Szwecji 90%.

Podobnie jak w poprzednich badaniach Eurobarometru, odpowiedzi dotyczące sytuacji gospodarki krajowej różnią się bardzo w zależności od państwa członkowskiego. W Szwecji, Luksemburgu i Niemczech ponad trzy czwarte respondentów uważa, że sytuacja gospodarcza jest dobra, natomiast w Grecji, Irlandii i Hiszpanii jest to mniej niż 5 % ankietowanych. W ujęciu ogólnym, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieznacznie zmniejszyła się liczba osób uważających, że obecny stan gospodarki krajowej jest dobry (28%, - 2 punkty procentowe), a lekko wzrosła liczba osób oceniających ten stan jako zły (71%, + 3 punkty procentowe).

Wśród opinii publicznej zaczyna dominować pogląd, że rozwiązanie kryzysu będzie raczej przypominać maraton niż sprint. Tylko 23% Europejczyków uważa, że wpływ kryzysu na ich sytuację zawodową osiągnął swoje apogeum, podczas gdy 68% ma odmienny pogląd.

Ogólnie Europejczycy nadal mają większe zaufanie do Unii Europejskiej (34%) niż do swoich rządów krajowych (24%). Jednak wyniki te wskazują na wyraźny spadek (odpowiednio o -7 i -8 punktów procentowych) w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi wiosną 2011 r.

Kontekst

Badanie Eurobarometru z jesieni 2011 r. zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 5 do 20 listopada 2011 r. Ogółem przeprowadzono wywiady z 31 659 respondentami w 27 państwach członkowskich UE oraz w krajach kandydujących.

Więcej informacji

Wyniki Eurobarometru – Jesień 2011 (wyniki wstępne) dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

ZAŁĄCZNIK

1. Pozycja UE najlepiej predestynuje ją do skutecznego przeciwdziałania skutkom kryzysu

2. Różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczące oceny obecnej sytuacji gospodarczej

3. Różnice między państwami członkowskimi dotyczące oddziaływania kryzysu na rynek pracy

Kontakt :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar