Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Standaard-Eurobarometer najaar 2011: de Europese Unie als deel van de oplossing voor de crisis

Brussel, 22 december 2011 – De Europeanen beschouwen de Europese Unie nog steeds als de meest doeltreffende instantie, nog vóór de nationale regeringen, om de gevolgen van de economische crisis aan te pakken (zie bijlage). De EU behoudt de eerste plaats (23%, +1) en wordt gevolgd door de nationale regeringen (20%, ongewijzigd). De G20 (16%, +2) komt op de derde plaats, nog voor het Internationale Monetaire Fonds (14%, -1).

Een duidelijke meerderheid van de Europeanen (61%, -4) vindt dat de financiële situatie van hun gezin momenteel goed is. Er blijven echter grote verschillen bestaan tussen de landen, van 24% in Griekenland en Hongarije tot 85% in Nederland, 88% in Finland, 89% in Denemarken en 90% in Zweden.

Zoals ook het geval was in eerdere Eurobarometerenquêtes, zijn er grote verschillen tussen de lidstaten wat de antwoorden inzake de nationale economische toestand betreft. Meer dan drie kwart van de respondenten in Zweden, Luxemburg en Duitsland zegt dat de economische situatie goed is, terwijl minder dan 5% die mening is toegedaan in Griekenland, Ierland en Spanje. In het algemeen is er het voorbije halfjaar een lichte teruggang tot 28% (-2) van diegenen die vinden dat de huidige situatie van de nationale economie goed is en een lichte stijging tot 71% (+3) van diegenen die van mening zijn dat de situatie slecht is.

De publieke opinie wordt zich steeds meer bewust van het feit dat de oplossing van de crisis eerder een marathon dan een sprint zal zijn. Slechts 23% van de Europeanen is van mening dat de gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid hun hoogtepunt hebben bereikt, terwijl 68% meent dat het ergste nog moet komen.

Over het algemeen blijven de Europeanen meer vertrouwen hebben in de Europese Unie (34%) dan in hun nationale regeringen (24%). Toch was er voor beide cijfers een duidelijke daling (respectievelijk -7 en -8 punten) vergeleken met de enquête van het voorjaar van 2011.

Achtergrond

De Eurobarometerenquête van het najaar van 2011 werd georganiseerd door persoonlijke interviews die werden gehouden tussen 5 november en 20 november 2011. Er werden in totaal 31.659 mensen ondervraagd in de 27 EU-lidstaten en in de kandidaat-lidstaten.

Verdere informatie

De eerste resultaten van de Eurobarometerenquête van het najaar van 2011 zijn beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

BIJLAGE

1. De EU is de best geplaatste actor om effectief op te treden tegen de gevolgen van de crisis

2. Verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de inschatting van de huidige toestand van de economie

3. Verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot het effect van de crisis op de werkgelegenheid

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar