Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eirobarometra 2011. gada rudens standarta apsekojums. Cilvēki uztver Eiropas Savienību kā daļu no krīzes risinājuma

Briselē, 2011. gada 22. decembrī. Eiropieši joprojām atzīst Eiropas Savienību par efektīvāko spēku, lai stātos pretī ekonomikas krīzes izpausmēm – to izvirzot pirms valstu valdībām (skat. pielikumu). ES saglabā pirmo pozīciju (23 %, +1), un tai seko valstu valdības (20 %, bez izmaiņām). G20 (16 %, +2) ir trešajā vietā pirms Starptautiskā Valūtas fonda (14 %, -1).

Vairākums eiropiešu (61 %, -4) apgalvo, ka pašreizējā finanšu situācija viņu mājsaimniecībā ir laba. Tomēr pastāv ievērojamas atšķirības starp valstīm – no 24 % Grieķijā un Ungārijā līdz 85 % Nīderlandē, 88 % Somijā, 89 % Dānijā un 90 % Zviedrijā.

Tāpat kā iepriekšējos Eirobarometra apsekojumos atbildes par ekonomisko situāciju valstī ir ārkārtīgi atšķirīgas starp dalībvalstīm. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas cilvēku Zviedrijā, Luksemburgā un Vācijā saka, ka ekonomiskā situācija ir laba, savukārt Grieķijā, Īrijā un Spānijā šim apgalvojumam piekrīt mazāk nekā 5 %. Kopumā pēdējo 6 mēnešu laikā ir nedaudz samazinājies – līdz 28 % (-2) – to cilvēku skaits, kas apgalvo, ka ekonomiskā situācija valstī ir laba, un nedaudz pieaudzis – līdz 71% (+3) – to cilvēku skaits, kas domā, ka tā ir slikta.

Pieaug sabiedrības izpratne par to, ka krīzes risinājums būs drīzāk maratons, nevis sprints. Tikai 23 % eiropiešu uzskata, ka krīzes ietekme uz nodarbinātību ir sasniegusi augstāko punktu, bet 68 % cilvēku ir pretējs viedoklis.

Kopumā eiropieši vēl aizvien vairāk uzticas Eiropas Savienībai (34 %) nekā savu valstu valdībām (24 %). Tomēr salīdzinājumā ar 2011. gada pavasara apsekojumu abi rādītāji ir ievērojami pazeminājušies (attiecīgi -7 un -8 punkti).

Pamatinformācija

Eirobarometra 2011. gada rudens apsekojums tika veikts tiešu interviju veidā laikposmā no 2011. gada 5. novembra līdz 20. novembrim. Kopumā tika aptaujāti 31 659 cilvēki 27 ES dalībvalstīs, kā arī kandidātvalstīs.

Plašāka informācija

Eirobarometra 2011. gada rudens apsekojums (pirmie rezultāti) ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_en.htm

PIELIKUMS

1. ES ir vislabākajā pozīcijā, lai veiktu efektīvu rīcību pret krīzes izpausmēm

2. Viedokļu atšķirības dalībvalstīs pašreizējās ekonomiskās situācijas novērtējumā

3. Viedokļu atšķirības dalībvalstīs par krīzes ietekmi uz nodarbinātību

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar